Aktualności

Odmalowanie siedziby Rady Dzielnicy Brzeźno

Jarosław Gudzowski

(30.12.2016 r.) – Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych otrzymał następującą prośbę:

„Działając jako Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Brzeźno, uprzejmie proszę o podjęcie działań w kierunku odmalowania siedziby Rady Dzielnicy Brzeźno przy ul. Dworskiej 27 (malowanie ścian wewnątrz siedziby).”

 

(21.01.2017 r.) – w nawiązaniu do odpowiedzi GZNK, kolejne pismo zostało skierowane do Wydziału Kadr i Organizacji Urzędu Miejskiego w Gdańsku:

Działając jako Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Brzeźno, uprzejmie proszę o podjęcie działań w kierunku odmalowania siedziby Rady Dzielnicy Brzeźno przy ul. Dworskiej 27 (malowanie ścian wewnątrz siedziby).

Zwróciłem się w tej sprawie wiadomością e-mail z 30 grudnia 2016 roku do Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych w tej sprawie. W odpowiedzi otrzymałem informację:
Biuro Obsługi Mieszkańców nr 9 informuje, że zgodnie z zawartym protokołem przekazania lokalu na siedzibę Rady Osiedla do użytkowania z dnia 3 października 2011r. punkt 11 Biorący do używania zobowiązuje się w czasie trwania używania przeprowadzać własnym kosztem naprawy, zabiegi konserwacyjne i remonty bieżące lokalu. Wobec powyższego malowanie ścian wewnątrz siedziby leży w Państwa gestii.„.
 
Zgodnie z § 6 Statutu Dzielnicy Brzeźno, Prezydent Miasta Gdańska zapewnia Organom Dzielnicy warunki lokalowe, obsługę finansową oraz warunki techniczne dla ich działania.
 
Mając na względzie powyższe proszę o podjęcie działań w kierunku odmalowania siedziby Rady Dzielnicy Brzeźno przy ul. Dworskiej 27 (malowanie ścian wewnątrz siedziby) stosownie do § 6 Statutu Dzielnicy Brzeźno.
 
Niniejsza wiadomość zostaje skierowana do Wydziału Kadr i Organizacji Urzędu Miejskiego w Gdańsku, albowiem w kompetencjach Referatu Infrastruktury Wydziału Kadr i Organizacji Urzędu Miejskiego w Gdańsku leży zarządzanie budynkami i lokalami Urzędu oraz jednostek pomocniczych Miasta, w tym utrzymanie budynków i lokali w należytym stanie technicznym oraz planowanie, organizacja i wykonywanie remontów, konserwacji i modernizacji budynków i infrastruktury technicznej. Wiadomość ponadto zostaje przesłana do wiadomości Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych.”