Aktualności

Łamanie przepisów drogowych na ul. Zelwerowicza

Jarosław Gudzowski

(08.01.2017 r.) – na prośbę mieszkańca Brzeźna zostało wysłane poniższe zgłoszenie do Straży Miejskiej oraz na Policję:

„Działając jako Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Brzeźno, zgłaszam problem łamanie przepisów drogowych na ul. Zelwerowicza, który wskazał nam Pan Stanisław Świder. Jest to droga jednokierunkowa, a użytkownicy tej drogi niejednokrotnie jeżdżą pod prąd, czasami z dużą prędkością.

Uprzejmie proszę o wzięcie pod uwagę powyższego zgłoszenia przy patrolowaniu Dzielnicy Brzeźno.”
 
(02.02.2017 r.) – w związku, iż sprawa ta leży poza kompetencjami Straży Miejskiej, zostałą ona przekazana do Policji celem podjęcia stosownych działań:
Odp Strazy Miejskiej na mail zarz. z dnia 8 stycznia 2017
 
(16.05.2017 r.) – treść maila wysłanego do Policji:
„Adresat: Sierżant Anna Rombca
W nawiązaniu do rozmowy telefonicznej, oświadczam, że nie dysponuję numerem rejestracyjnym sprawcy konkretnego wykroczenia, ani też nie byłem osobiście świadkiem konkretnego wykroczenia.
Wiadomość e-mail z 8 stycznia 2017 roku stanowiła generalne zasygnalizowanie problemu łamania przepisów drogowych na ul. Zelwerowicza (o których informują nas Mieszkańcy Dzielnicy Brzeźno) w celu wykorzystania przy patrolowaniu przez Policję.”
 
(17.05.2017 r.) – W załączeniu pismo Policji informujące o umorzeniu postępowania:
Odp. Policji. Umorzenie postępowania.