Aktualności

Wyrwa w nawierzchni jezdni przy al. Hallera w Gdańsku-Brzeźnie

Jarosław Gudzowski

(24.02.2017 r.) – Zarząd Dzielnicy skierował następujące zgłoszenie do Zarządu Dróg i Zieleni:

„Działając jako Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Brzeźno, w ślad za dokonanym wczoraj wieczorem telefonicznie (do Dyżurnego Inżyniera Miasta) zgłoszeniem, uprzejmie proszę o pilną naprawę nawierzchni jezdni przy al. Hallera w Gdańsku-Brzeźnie – na prawym pasie ruchu służącym do skrętu w prawo w ul. Dworską (na wysokości budynku al. Hallera 229). Głębokość wyrwy i jej ostre krawędzie są realnym zagrożeniem m.in. dla motocyklisty, który wjechałby w wyrwę, która jest przykryta kałużą.

Z wyrwy w nawierzchni jezdni spod kół samochodów wysypuje się pokruszony asfalt, który wpada na pas przeznaczony do parkowania pojazdów przy al. Hallera, co rodzi realne ryzyko wyrządzenia z winy zarządcy drogi szkód (kawałki pokruszonego asfaltu mogą uderzyć w zaparkowane samochody).
 
Uprzejmie proszę o pilne zabezpieczenie ww. miejsca, a finalnie uprzejmie proszę o rozważenie możliwości kompleksowego remontu całego odcinka al. Hallera od skrzyżowania z ulicą Czarny Dwór do skrzyżowania z ulicą Wczasy.”
 

 

(26.02.2017 r.) – ponowienie zgłoszenia w ZDiZ