Aktualności

Wysprzątanie i uporządkowanie lasu przy Nadmorskim Dworze

Jarosław Gudzowski

(03.03.2017 r.) – treść pisma skierowanego do Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych:

„Szanowny Panie Kierowniku,

Na naszym ostatnim dyżurze w siedzibie Rady Dzielnicy Brzeźno wnioski zgłosiły nam Panie Dorota Sutor oraz Aleksandra Wonała m.in. w sprawach:
 
1. Wysprzątanie lasu pomiędzy osiedlem Nadmorski Dwór a ul. Czarny Dwór oraz traktu pieszo rowerowego przy al. Hallera wzdłuż dawnej strzelnicy.
Są to miejsca od dawna niesprzątane. Las, a zwłaszcza wydeptana w nim ścieżka, jest ulubionym miejscem spotkań i spożywania alkoholi. W efekcie miejsce to jest mocno zaśmiecone i zaniedbane. Na każdym kroku znajdują się tu śmieci, w tym potłuczone butelki. Stwarza to niebezpieczeństwo dla wszystkich osób korzystających z tego miejsca.
Ponadto warto by zgłosić powyższe obszary do ewentualnych akcji związanych ze sprzątaniem.
 
2. Uporządkowanie lasu pomiędzy osiedlem Nadmorski Dwór a ul. Czarny Dwór.
Dotyczy to głównie okolic wydeptanej ścieżki znajdującej się w ww. lesie. Uporządkowanie miało by polegać na wycięciu krzewów (albo ich mocnym przerzedzeniu) oraz dokonania nasadzeń wartościowych drzew. Ma to na celu poprawa estetyki tego miejsca oraz ograniczeniu spożywania w tym miejscu alkoholu.
 
Uprzejmie proszę o rozpoznanie wniosków zgodnie z kompetencjami oraz udzielenie odpowiedzi bezpośrednio Wnioskodawczyniom na adresy e-mail dorek7@wp.pl oraz aleksandra191@wp.pl – i z uprzejmą prośbą o przesłanie do wiadomości na nasz adres kontakt@radadzielnicybrzezno.pl
 
(04.04.2017 r.) – pismo interwencyjne zostało wysłane do Zarządu Dróg i Zieleni oraz ponowione do GZNK.
 
(05.04.2017 r.) – odpowiedź Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych:
 
„W nawiązaniu do wystąpienia Przewodniczącego Zarządu Rady Dzielnicy Brzeźno informuję, iż dokonano następującego podziału, Dział Utrzymania Porządku i Czystości GZNK zajmie się wysprzątaniem lasu wraz z wydeptaną ścieżką a Dział Oczyszczania GZDiZ traktem pieszo-rowerowym. Jeżeli chodzi o wycięcie krzaków i nowe nasadzenia drzew należy bezpośrednio zwrócić się do Działu Utrzymania Zieleni GZDiZ. Prace porządkowe zostaną zakończone przed dniem 14.04.2017 r.”