Aktualności

Bezpieczne i czyste Brzeźno

Jarosław Gudzowski

(17.03.2017 r.) – do Rady Dzielnicy Brzeźno wpłynęło pismo Pani Doroty Sutor sformułowane w imieniu zarządów wspólnot mieszkaniowych osiedla Nadmorski Dwór:

„Wystepując w imieniu zarządów wspólnot mieszkaniowych osiedla Nadmroski Dwór prosimy Radę Dzielnicy Brzeźno o wsparcie w kwestii istotnej dla całej dzielnicy Brzeźno , a mianowicie w kwestii bezpiecześnstwa i porządku w lesie przy zbiegu ulic  Hallera i Czarny Dwór. Z ustaleń na podstawie pisma ze strazy miejskiej wynika, iż liczba interwencji w tym miejscu w roku 2016 to 362. Mimo, iz problem zwiazany ze spożyciem alkoholu przez lokalnych smakoszy jest strazy miejskiej i innym słuzbom doskonale znany, jednak straż nie ma podstaw do interwencji na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. W lesie bowiem nie obowiazuje zakaz spożywania alkoholu.  Zgodnie z pismem straży miejskiej teren lesny nie jest wskazany w ustawie jako miejsce niedozwolone do spożycia alkoholu.

Załaczam pismo strazy miejskiej, które nas nieco rozczarowało, ale nie poddajemy się…

 

Jednocześnie znaleźlismy wypowiedz rzecznika policji odnoszącą sie do tych kwestii, cytuję:

 

Należy zwrócić uwagę na przepis art. 14 pkt 6 wymienionej ustawy, gdzie ustawodawca, w drodze delegacji ustawowej, daje samorządom terytorialnym możliwość wprowadzenia zakazów spożywania alkoholu w innych miejscach – mówi dla Wiadomości24.pl asp. Małgorzata Gołaszewska z wydziału prasowego Komendy Głównej Policji. – W celu ustalenia miejsc objętych ewentualnymi zakazami należy się zatem odwołać nie tylko do ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ale również do aktów prawa miejscowego – tłumaczy. 
Nieznajomość prawa może nas drogo kosztować. – Przy założeniu, że prawo miejscowe obejmuje zakaz spożywania alkoholu w innych miejscach publicznych niż te określone w cytowanej ustawie, sprawca będzie ponosił odpowiedzialność na podstawie art. 54 kodeksu wykroczeń, w którym czytamy „kto wykracza przeciwko wydanym z upoważnienia ustawy przepisom porządkowym o zachowaniu się w miejscach publicznych, podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany” – przestrzega asp. Małgorzata Gołaszewska.

 

Z zwiazku z powyższym zwracamy się z prośbą o wystąpienie do właściwych organów celem ustanowienia zakazu spożywania alkoholu na wskazanym terenie leśnym.

Jeżeli bedzie potrzebna jakakolwiek pomoc z naszej strony, jestesmy do dyspozycji. Zależy nam zarówno na bezpieczeństwie jak i powstrzymaniu dalszej degradacji lasku, który jest systematycznie zaśmiecany. Podczas spacerów można zaobserwować nie tylko odchody i puste butelki po alkoholu, ale także potłuczone szkło i ostre kapsle stanowiace niebezpieczeństwo dla ludzi i zwierząt.

 

Wierzymy, że działając wspólnie uda nam się uczynić naszą dzielnicę bardziej przyjaznym i bezpiecznym miejscem dla mieszkańców.”

 

(04.04.2017 r.) – Zarząd Dzielnicy Brzeźno przekazał powyższy wniosek do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Gdańsku, Zarządu Dróg i Zieleni oraz do Radnej Magdaleny Olek, reprezentującej dzielnicę Brzeźno:

„Działając jako Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Brzeźno, niniejszym przekazuję wniosek Pani Doroty Sutor sformułowany w imieniu zarządów wspólnot mieszkaniowych osiedla Nadmroski Dwór w Gdańsku-Brzeźnie, a dotyczący bezpieczeństwa i porządku w lesie przy zbiegu ulic  Hallera i Czarny Dwór.

Uprzejmie proszę o rozpoznanie wniosku i rozważenie możliwości ustanowienia uchwałą Rady Miasta Gdańska zakazu spożywania alkoholu w tym miejscu.
 
Bardzo proszę o udzielenie odpowiedzi bezpośrednio Wnioskodawczyni na adres dorek7@wp.pl oraz do wiadomości Rady Dzielnicy Brzeźno na adres kontakt@radadzielnicybrzezno.pl
 
Z góry uprzejmie dziękuję za przychylne spojrzenie na przedstawiony problem.”
 
 
Wspólnoty mieszkaniowe osiedla Nadmorski Dwór przedstawiły też pisma, jakie otrzymały w powyższej sprawie z Policji, Straży Miejskiej oraz Straży Obywatelskiej Brzeźna:
Odpowiedź Policji dotycząca ilości interwencji
Odpowiedź Straży Miejskiej dotycząca ilości interwencji
Opinia 1 z 2 Straży Obywatelskiej dotycząca ogólnej sytuacji panującej we wskazanym miejscu
Opinia 2 z 2 Straży Obywatelskiej dotycząca ogólnej sytuacji panującej we wskazanym miejscu