Aktualności

XVIII sesja Rady Dzielnicy Brzeźno z dnia 26 kwietnia 2017 roku.

Jarosław Gudzowski

Podjęte uchwały i sprawozdania:

Protokoły:

 

Odpowiedź do uchwały nr XVIII/69/17 z dnia 04.09.2017 roku: