Aktualności

Zaśmiecony teren po Hali Plażowej

Jarosław Gudzowski

(16.05.2017 r.) – Zarząd Dzielnicy Brzeźno próbuje wymóc na „nowym” właścicielu uprzątnięcie terenu po Hali Plażowej – pismo zostało skierowane do Straży Miejskiej:

„Szanowni Państwo,
 
Działając jako Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Brzeźno, zgłaszam problem odpadów zalegających na terenie dawnej Hali Brzegowej (obejmującym działkę gruntu nr 86/1 obręb 34 oraz nr 84 obręb 34 w Gdańsku).
 
Jak wynika z informacji medialnych, powołany został nowy zarząd Spółki Strandhalle, w związku z czym jest nowy przyczynek do zobligowania właściciela do uprzątnięcia terenu po Hali Brzegowej. Teren ten to fatalna „wizytówka” dla turystów – otóż idąc, czy jadąc rowerem promenadą, przez dziury w płocie i tam gdzie już nie ma płotu w oczy rzuca się niezwykle zaśmiecony obszar (stare szmaty, butelki etc.).”