Aktualności

Remont chodnika prowadzącego do przystanku tramwajowego „Gdańska”

Jarosław Gudzowski

(16.05.2017 r.) – Treść pisma skierowana do Z-cy Prezydenta Gdańska – Piotra Grzelaka:

„Szanowny Panie Prezydencie,

Działając jako Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Brzeźno, uprzejmie proszę o rozważenie możliwości sfinansowania przez Miasto Gdańsk remontu chodnika prowadzącego do przystanku tramwajowego „Gdańska” – łączącego ulicę Dworską z ulicą Gdańską (projektu, który zajął III miejsce w głosowaniu w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017).
 
Przedstawiam poniżej chronologiczny przebieg dotychczasowych działań związych z powyższą sprawą, który został przedstawiony w uzasadnieniu uchwały Nr  XVII  /  67  /  17 Rady Dzielnicy Brzeźno z dnia 7 marca 2017 roku:
 
„Pismem Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 14 listopada 2016 roku, znak WPR-III.7010.3235.2016.AP (stanowiącym odpowiedź na pismo Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Brzeźno z dnia 7 października 2016 roku), została przekazana informacja:
„Nowy chodnik prowadzący do przystanku tramwajowego Gdańska + oświetlenie
Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych potwierdził, że wykonanie w 2017 r. nowego chodnika jest możliwe poprzez wspólne działanie Rady Dzielnicy Brzeźno i GZNK. GZNK deklaruje partycypację w realizacji remontu chodnika w zakresie transportu, logistyki i siły roboczej.
Oświetlenie na odcinku ulic Gdańska/Dworska znajduje się w Programie „Jaśniejszy Gdańsk” na pozycji 84, co oznacza realizację tego oświetlenia w roku 2018.”.
 
Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Brzeźno wystąpił:
– w dniu 30 listopada 2016 roku wiadomością e-mail do pracownika Biura Obsługi Mieszkańców nr 9 GZNK,
– w dniu 8 stycznia 2017 roku wiadomością e-mail do sekretariatu GZNK (sekretariat@gznk.pl),
z prośbą przybliżenie szczegółów ewentualnej partycypacji Rady Dzielnicy Brzeźno w realizacji chodnika prowadzącego do ul. Gdańskiej oraz o wskazanie kto w GZNK zajmuje się przedmiotową sprawą (aby nawiązać bezpośredni kontakt).
 
Do chwili podjęcia niniejszej uchwały nie wpłynęła odpowiedź na ww. wiadomości e-mail.
 
Niezależnie od powyższego – z cytowanej wyżej odpowiedzi wynika, że GZNK  deklaruje partycypację w realizacji remontu chodnika tylko w zakresie transportu, logistyki i siły roboczej, zatem po stronie Rady Dzielnicy Brzeźno byłby co najmniej koszt zakupu materiałów. Koszt materiałów to z pewnością nie mniej, niż kilkadziesiąt tysięcy złotych – co przy możliwościach budżetowych Rady Dzielnicy Brzeźno (w 2017 roku – 49 064 zł na cały rok, na całą dzielnicę), jest kwotą bardzo dużą.
 
Z powyższych względów Rada Dzielnicy Brzeźno uprzejmie wnosi o rozważenie możliwości sfinansowania przez Miasto Gdańsk remontu chodnika prowadzącego do przystanku tramwajowego „Gdańska” (projektu, który zajął III miejsce w głosowaniu w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017).”
 
Przesyłam w załączniku treść uchwały Nr  XVII  /  67  /  17 Rady Dzielnicy Brzeźno z dnia 7 marca 2017 roku.”
 
Uchwała Nr XVII / 67 / 17 Rady Dzielnicy Brzeźno z dnia 7 marca 2017 roku w sprawie wystąpienia do Prezydenta Miasta Gdańska z wnioskiem o rozważenie możliwości sfinansowania przez Miasto Gdańsk remontu chodnika prowadzącego do przystanku tramwajowego „Gdańska” (projektu, który zajął III miejsce w głosowaniu w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017)