Aktualności

Uszkodzona pergola przy Parku Brzeźnieńskim im. J. J. Haffnera

Jarosław Gudzowski

(26.05.2017 r.) – informacja przekazana do Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni:

„Dzień dobry,

Uprzejmie zgłaszam kwestię problemu ze stanem technicznym pergoli przy Parku Brzeźnieńskim im. J. J. Haffnera. Konstrukcja zaczyna się robić niestabilna.
 
Przesyłam w załączniku zdjęcia.
 
Jeśli tym fragmentem Brzeźna zajmuje się inny pracownik to uprzejmie proszę o przekazanie zgłoszenia.”
 

(23.06.2017 r.) – kolejne pismo wraz z dokumentacją fotograficzną:

„Szanowni Państwo,
 
Działając jako Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Brzeźno uprzejmie zgłaszam kwestię problemu ze stanem technicznym pergoli przy Parku Brzeźnieńskim im. J. J. Haffnera. Konstrukcja zaczyna się robić niestabilna i niebezpieczna.
 
Przesyłam w załączniku zdjęcia.”

 

(07.08.2017 r.) – ponowienie interwencji w GZDiZ:

„Szanowni Państwo,
 
Działając jako Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Brzeźno, ponawiam zgłoszenie fatalnego stanu technicznego pergoli przy Parku Brzeźnieńskim im. J. J. Haffnera. Konstrukcja staje się niestabilna!
 
W tej sprawie przesłałem w dniu 26 maja 2017 roku o godz. 17:35 wiadomość e-mail na adres Piotr.Kozyra@zdiz.gda.pl (z fotografiami w załączniku), a następnie w dniu 23 czerwca 2017 roku o godz. 17:38 na adres info@zdiz.gda.pl (z kolejnymi fotografiami w załączniku).
 
Do tej pory nie nadeszła jakakolwiek odpowiedź na ww. zgłoszenia, a stan pergoli z każdym tygodniem jest coraz gorszy i zagraża bezpieczeństwu osób pod nią spacerujących.
 
Uprzejmie proszę o możliwie jak najszybsze podjęcie działań w powyższej sprawie oraz udzielenie odpowiedzi na zgłoszenia z 26 maja 2017 roku i 23 czerwca 2017 roku na adres kontakt@radadzielnicybrzezno.pl (pocztą elektroniczną).
 
Mieszkańcy Brzeźna, którzy zgłaszali nam powyższy problem są zbulwersowani brakiem reakcji. Łączę nadzieję, że szybko podejmą Państwo skuteczne działania i Mieszkańcy nie będą zmuszeni zawiadamiać o stanie technicznym pergoli Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.”
 
(08.08.2017 r.) – odpowiedź Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni:

„Szanowny Panie,

Informujemy, iż stan techniczny poszczególnych elementów pergoli z bramą na zieleńcu Parku Brzeźnieńskiego jest zły i wymaga remontu.

Ze względów finansowych tut. Zarząd planuje dokonać naprawy przedmiotowej infrastruktury jesienią. W przypadku gdy okaże się, iż potrzeba jest wymiany całej konstrukcji będą to już działania inwestycyjne, których nie realizuje tut. Zarząd.

Informujemy, iż do czasu przeprowadzenia działań naprawczych, poszczególne elementy konstrukcji zostaną zdemontowane lub zabezpieczone do dnia 11.08.2017r.”