Aktualności

Nadmierny hałas w pobliżu mola

Jarosław Gudzowski

(21.07.2017 r.) – poniższe zgłoszenie zostało skierowane do Wydziału Środowiska Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz Straży Miejskiej:

„Szanowni Państwo,

Działając jako Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Brzeźno, uprzejmie przekazuję zgłoszenie Radnej Dzielnicy Brzeźno Doroty Kuś w sprawie nadmiernej emisji hałasu na stoisku przy molo w Brzeźno. Poniżej cytuję pełną treść zgłoszenia.
 
Uprzejmie proszę o podjęcie stosownych działań w zakresie posiadanych przez Państwa kompetencji, zwłaszcza w kontekście zbadania  czy dochodzi do zakłócania hałasem porządku publicznego stosownie do art. 51 § 1 kodeksu wykroczeń.
 
Poniżej treść maila wysłanego przez Radną Dorotę Kuś:
„skraju lasku w pobliżu mola, przy drodze spacerowo-rowerowej stoi dmuchany zamek dla dzieci i z głośników wydobywa się bardzo głośna muzyka (szłam tamtędy w minioną niedzielę). Ewidentnie za głośna, sądząc również po reakcjach spacerujących ludzi, dla zdrowia dzieci to też nie jest dobre. Są jakieś normy hałasu w takim obszarze (lasek przymorski, ptactwo etc.), czy też dla placów zabaw. Nie wiem gdzie zgłosić tę kwestię, może straż miejska mogła by to sprawdzić na bieżąco (czy ktoś z Wydziału Środowiska?).”
 
 
(03.08.2017 r.) – odpowiedź Inspektora Wydziału Środowiska Urzędu Miejskiego w Gdańsku Pana Tomasza Błazuckiego:

„Dzień dobry
 
W nawiązaniu do zgłoszenia mailowego, informuję że w dniu wczorajszym rozpoznano skargę i przeprowadzono wizję w terenie. Inspektor Wydziału Środowiska pouczył prowadzącego instalację, który zobowiązał się do obniżenia mocy urządzeń nagłaśniających.”