Aktualności

Bardzo głośna muzyka z namiotów rozrywkowych na plaży przy wejściu 52

Jarosław Gudzowski

(15.08.2017 r.) – treść maila Radnej Doroty Kuś z prośbą o interwencję:

„Czarku, proszę o pilną interwencję w MOSiR.

Otrzymuję skargi od mieszkańców w sprawie bardzo głośnej muzyki z namiotów rozrywkowych znajdujących się na plaży przy wejściu nr 52 w Brzeźnie. Mieszkańcy skarżą się, że problem ten zaczął się w niedzielę (13.08.2017). Bardzo głośna muzyka rozlegała się przez całą noc, zakłócając spokój nocny.

Jeden z mieszkańców poszedł na miejsce o godz. 4-ej rano sprawdzić skąd ten hałas. Okazało się, że z namiotu na plaży przy wejściu nr 52. Gdy jednak o 7-ej rano hałas w ogóle się nie zmniejszył, zadzwonił na Policję, żeby sprawdzili co się tam dzieje.

W poniedziałek (14.08.2017) nadal było głośno – zgłosił ponownie mieszkaniec. Potwierdzam to osobiście, ponieważ ok. 18-ej sama poszłam sprawdzić sytuację. Muzyka była tak głośna, że zakłócała wypoczynek wokół i na molo (na molo nie dało się rozmawiać). Już od „bud” czyli restauracyjek przy Brzeźnieńskiej/Hallera było słychać dudnienie, nie głośną muzykę, ale sam subwoofer.

Postanowiłam porozmawiać o tym problemie z kimś za to odpowiedzialnym. Rozmawiałam z osobą (Pani), podobno kompetentną, która powiedziała, że uwagi nasze przekaże organizatorowi i sytuacja powinna ulec poprawie. Rozmawiając z nią, dosłownie musiałam mówić jej do ucha, a ona mi, tak było głośno na miejscu. Powiedziałam, że muzyka jest stanowczo za głośna, zakłóca spokój innych wypoczywających w tej okolicy. Na domiar złego głośność muzyki, dudnienia nie zmniejsza się w nocy, zakłócając spokój nocny mieszkańców. Mieszkańcy proszą o pomoc w tej sprawie Radę Dzielnicy.
 Niestety sytuacja nie poprawiła się. We wtorek (15.08.2017) otrzymałam ponowne zgłoszenie, że o godz. 22-ej (w poniedziałek 14.08.2017, czyli po mojej interwencji na miejscu) mieszkaniec zmuszony był zgłosić problem nadmiernego hałasu (znowu szczególnie subwoofer) ponownie na Policję. Drugi raz mieszkaniec zadzwonił na Policję o 3-ej w nocy. Potwierdzili, że wysyłają ponownie patrol. Trzeci ostatni telefon mieszkaniec wykonał o godz. 4:20. Dowiedział się wówczas od dyżurnej, że policjanci zwracali uwagę właścicielowi/zarządcy, ale ten ich ignorował i pozostaje mieszkańcowi przyjść i zgłosić wykroczenie na komisariacie.Muzykę wyłączyli ok. godz. 7-ej rano (15.08.)

Problem ten proszę też zgłosić do Wydziału Środowiska Urzędu Miejskiego oraz do Urzędu Morskiego.”

 

(16.08.2017 r.) – sprawa została skierowana do Wydziału Środowiska Urzędu Miejskiego, Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gdańsku, Straży Miejskiej oraz Urzędu Morskiego w Gdyni:

„Szanowni Państwo,
 
Działając jako Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Brzeźno, niniejszym składam na Państwa ręcę skargę o niżej wskazanej treści, sporządzoną przez Panią Radną Dorotę Kuś – Radną i Członka Zarządu Dzielnicy Brzeźno.
 
Uprzejmie proszę o możliwie jak najszybsze podjęcie interwencji w tej sprawie oraz o informację o jej efektach na adres kontakt@radadzielnicybrzezno.pl (proszę o odpowiedź pocztą elektroniczną).
 
W razie konieczności uszczegółowienia treści zgłoszenia bardzo proszę o kontakt telefoniczny z Panią Radną Dorotą Kuś bezpośrednio pod numerem telefonu 603 769 949.”
 
 
(17.08.2017 r.) – odpowiedź Gdańskiego Ośrodka Sportu:
„Witam, w terminie 12-16 sierpnia przy wejściu 52 miała miejsce impreza taneczna. Jest to wydarzenie, które odbywa się co roku w tej samej lokalizacji. W poprzednich latach nie docierały do nas skargi na zakłócanie ciszy nocnej przez organizatorów. Z pewnością hałas przy wejściu nr 52 nie będzie już zakłócał spokoju mieszkańców i turystów ponieważ impreza się już zakończyła. Na obecną chwilę nie wiemy czy takie wydarzenie odbędzie się w przyszłym roku i w jakiej lokalizacji.”
 
(21.08.2017 r.) – o udzielenie dodatkowych informacji zwrócił się Przewodniczący Zarządu Dzielnicy:
„Szanowny Panie,
Bardzo dziękuję za wiadomość.
Wobec treści Państwa odpowiedzi uprzejmie proszę o informację kto był organizatorem oraz czy organizator tej imprezy tanecznej miał Państwa zgodę na działalność obejmującą emisję głośnej muzyki w godzinach nocnych oraz czy umowa w jakikolwiek sposób regulowała godziny trwania imprezy i emisji hałasu oraz czy wprowadzała sankcje za kontynuowanie emisji muzyki po ustalonej godzinie (np. przez możliwość nałożenia przez Miasto Gdańsk kar umownych).
Wedle powziętych przez nas informacji pomimo interwencji Policji organizatorzy nie zastosowali się do próśb o zaniechanie naruszeń ciszy nocnej.”
 
(22.08.2017 r.) – w odpowiedzi Gdański Ośrodek Sportu informuje:
„Witam, organizatorem imprezy przy wejściu 52 była Fundacja Tańcz z siedzibą przy ul. Smugowej 9A w Gdańsku, którą reprezentował Pan Paweł Dylewski. Gdański Ośrodek Sportu występował w charakterze partnera. Umowa o współpracy przy organizacji imprezy przewidywała kary umowne za nienależyte wykonanie obowiązków umownych, natomiast nie przewidywała bezpośrednich kar za zakłócanie ciszy nocnej, gdyż wg programu imprezy jej zakończenie miało nastąpić o godzinie 18:00 każdego dnia (zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik do ww. umowy). Gdański Ośrodek Sportu nie widzi podstaw do ukarania organizatora, gdyż z obowiązków umownych wywiązał się należycie. Przedstawiciel organizatora poinformował nas, że imprezę zakończył zgodnie z ustaleniami tj. przed nastaniem ciszy nocnej i nie ma żadnej wiedzy na temat interwencji policji.”
 
(23.08.2017 r.) – osoba zgłaszająca ten problem przedstawiła dodatkowe informacje:

„Zgłoszenia były na Policje w Nowym Porcie

14 sierpnia: godz. 07:03
14 sierpnia: godz. 22:18

15 sierpnia: godz. 02:55
15 sierpnia: godz. 04:21

Nie  pamietam czy się ktoś przedstawiał, rano rozmawiałem z mężczyzną,
później juz 3 razy z kobietą.
Po  tym  jak o 4 rano stwierdzono że nie reagowli na ich interwencje
zaproponowano  mi  żebym przyjechał osobiście zglosic wykroczenie i tak
dziś  zrobie. Będą musieli skierować sprawę do sądu.

Jak  Mosir  z  tym  nic   nie  zrobi  to  ja założe im sprawe cywilną.
Może ich Pani uprzedzić że  na  pewno  tak  zrobie  i  to  od  Mosiru  bede domagal sie
odszkodowania. Mam nie tylko zeznania mieszkanców ale i nagrania.
Zapewniam  że  nie  jestem  gołosłowny  i zakładam że jak sprawa trafi
na wokande to w przyszlym sezonie będą bardziej skrupulatni.”

 

(05.09.2017 r.) – odpowiedź Wydziału Środowiska Urzędu Miejskiego w Gdańsku:

„Pan Cezary Śpiewak – Dowbor
Przewodniczący Zarządu Rady Dzielnicy Brzeźno,
w odpowiedzi na przesłana poczta elektroniczna interwencję dotycząca głośnej muzyki z namiotu zlokalizowanego na plazy przy wejściu nr 52 informujemy, że przedstawiciele Wydziału dokonali wizji lokalnej w 17 sierpnia 2017 r.
Uciążliwości, o których Pan informuje dotyczyły Imprezy o nazwie „Festiwal ZUMBY”, która odbywała sie w dniach 13 – 15 sierpnia 2017 r.
W dniu wizji namiot w  którym ww. impreza się odbywała był zdemontowany.
Jednocześnie informujemy,
że tutejszy Wydział Środowiska nie był poinformowany przez organizatorów o odbywającej sie imprezie. Ponadto według naszych informacji tego typu wydarzenia są organizowane w uzgodnieniu z Gdańskim Ośrodkiem Sportu, jako gospodarzem terenów rekreacyjnych oraz Urzędem Morskim, jako właścicielem terenu. Instytucje wyrażające zgodę na organizację tego typu imprezy winny w umowie zagwarantować, ze strony organizatora przestrzeganie wszelkich przepisów, w tym m.in. standardów hałasu środowisku.
jest niepodważalnym fakt, że emisja głośnej muzyki do wczesnych godzin rannych jest narażeniem na uciążliwości mieszkańców, jak również narażeniem miru domowego w porze nocy.
Ponadto w ramach kompetencji Wydział Środowiska prowadzi pomiary hałasu z instalacji. Instalacje muszą być na stałe zlokalizowane w miejscu emisji.
W tym konkretnym przypadku mieliśmy z do czynienia z emisją hałasu z instalacji zlokalizowanej na okres kilku dni. Nie mielibyśmy technicznych możliwości wdrożenia postępowania administracyjnego zgodnego z przepisami kodeksu postępowania administracyjnego.
W przypadku zaistnienia w przyszłości podobnych zdarzeń istnieją prawne możliwości zgłoszenia tego typu uciążliwości do Straży Miejskiej, która posiada podstawy prawne do nałożenia na emitenta hałasu grzywny w postaci mandatu karnego.
Podstawa prawna do tego zgłoszenia:
Powołując się na zapisy art. 156 ust.1, art. 343 ust. 1 prawa ochrony środowiska.
Kto nie przestrzega zakazu podlega karze mandatu, który wprost może nałożyć Straż Miejska w oparciu o zapisy rozporządzenia MSWiA

Zgodnie z § 2. ust.1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywień w drodze mandatu za wykroczenia określone m.in

pkt 11 „ art. 343 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska / tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn.zm./.
 
Wyrażamy pogląd, że przedstawione powyżej informacje pomogą Państwu w reakcji na nieprzemyslane działania wszelkiego typu Organizatorów.
Z poważaniem
w imieniu Pana Macieja Lorka Dyrektora Wydziału Środowiska Urzędu Miejskiego w Gdańsku
Jan Grabowski”
 

„Witam,

w odpowiedzi na Pana interwencję przesłana pocztą elektroniczną dotyczącą dotyczącą uciążliwości hałasowych mających miejsce na skraju lasku w okolicach mola w Brzeźnie z prośbą o przesłanie przepisów prawnych regulujących tego typu zagadnienia informujemy, że w załączeniu przesyłamy zestaw odpowiednich przepisów prawa regulujących kwestie używania instalacji nagłaśniających na terenach m.in publicznie dostępnych i któ ma podstawy do nakładania grzywny w postaci mandatów karnych.
Z wyrazami szacunku
w imieniu Pana Macieja Lorka Dyrektora Wydziału Środowiska
Jan Grabowski”
Podstawa prawna_ISTALACJE_NAGLASNIAJACE3
 
(11.09.2017 r.) – odpowiedzi udzieliła również Straż Miejska:
Odp. SM Bardzo głośna muzyka z namiotów rozrywkowych na plaży przy wejściu 52