Aktualności

Zwołanie XX Sesji Rady Dzielnicy Brzeźno

Jarosław Gudzowski

Przewodnicząca Rady Dzielnicy Brzeźno Alina Jażdżewska na podstawie § 18 ust. 1 pkt. 1 i 3 Statutu Dzielnicy Brzeźno zwołuje XX Sesję Rady Dzielnicy Brzeźno na dzień 19 września 2017 roku (wtorek), godz. 18:00 w siedzibie Rady Dzielnicy Brzeźno przy ul. Dworskiej 27 w Gdańsku.

 

2017-09-19 Porządek Obrad XX Sesji

 

Materiały do proponowanej uchwały:

XX-70-17 Uchwała – Corpus – materiały – Referencje

XX-70-17 Uchwała – Corpus – materiały – Umowa najmu

XX-70-17 Uchwała – Corpus – materiały – Wniosek o wykup lokalu użytkowego