Aktualności

Sprzątanie placów i innych terenów przez spółkę Bromix

Jarosław Gudzowski

(05.10.2017 r.) – efektem zgłoszenia Pani Ewy Nowakowskiej, mieszkanki naszej dzielnicy, jest poniższe zapytanie wystosowane do Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych:

„Dzień dobry,
 
Działając jako Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Brzeźno, uprzejmie informuję, ze podczas dyżuru w siedzibie Rady Dzielnicy Brzeźno, Pani Ewa Nowakowska – Mieszkanka Brzeźna – zwróciła uwagę na nieskuteczne wywiązywanie się z obowiązku utrzymania czystości przez spółkę Bromix na przydzielonych jej terenach w naszej dzielnicy (place, place zabaw, tereny zielone, i ew. inne). Bezpośrednie rozmy Pani Nowakowskiej z właścicielem firmy Panem Kaszubą nie przyniosły żadnego efektu. Wg osoby zgłaszającej, f-ma Bromix działa w oparciu o umowę i na zlecenie Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych.
 
Uprzejmie prosimy o informację, czy taka firma rzeczywiście wykonuje prace porządkowe na terenie naszej dzielnicy na zlecenie GZNK lub innej instytucji miejskiej, jeżeli tak, to których dokładnie terenów to dotyczy, z jaką częstotliwością i w jakim zakresie.”