Aktualności

Wysypisko śmieci na ul. Sybiraków

Jarosław Gudzowski

(05.10.2017 r.) – treść zgłoszenia wysłana do Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych oraz Straży Miejskiej:

„Dzień dobry,
 
Działając jako Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Brzeźno, uprzejmie zgłaszam problem na ul. Sybiraków – ulica Sybiraków staje się wysypiskiem śmieci, przy drodze porzucono wersalkę, bliżej betonowego płotu porzucone worki ze śmieciami.
 
Uprzejmie proszę o podjęcie działań zgodnie z posiadanymi kompetencjami, ewentualnie przekazanie sprawy według właściwości.”
 
(06.10.2017 r.) – odpowiedź GZNK:

„Witam.

Sprawa została przekazana do Działu Utrzymania Porządku I czystości w GZNK SZB. Myślę że w przyszłym tygodniu śmiecie znikną.”06