Aktualności

Zwołanie XXII Sesji Rady Dzielnicy Brzeźno

Marcin Łukjanowicz

Przewodnicząca Rady Dzielnicy Brzeźno Alina Jażdżewska na podstawie § 18 ust. 1 pkt. 1 i 3 Statutu Dzielnicy Brzeźno zwołuje XXII Sesję Rady Dzielnicy Brzeźno na dzień 11 stycznia 2018 roku (czwartek), godz. 18:00 w siedzibie Rady Dzielnicy Brzeźno przy ul. Dworskiej 27 w Gdańsku.