Aktualności

XXIII-76-18 Uchwała w sprawie określenia priorytetowych zadań dla Dzielnicy Brzeźno z wnioskiem o ujęcie ich w projekcie budżetu Miasta Gdańska na rok 2019

Marcin Łukjanowicz