Aktualności

XXIII-77-18 Uchwała w sprawie podjęcia oświadczenia w kwestii wysokości rekomendowanej zabudowy w obszarze ulic Gdańskiej, Krasickiego i Gałczyńskiego będącej sprawą mającą istotne znaczenie dla Dzielnicy Brzeźno

Marcin Łukjanowicz