Aktualności

Bezpłatna porada prawna dla określonych grup osób

Marcin Łukjanowicz

Szanowni Państwo,

zachęcamy do korzystania i promowania punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Brzeźnie przy ul. Północnej 5. Codziennie od poniedziałku do piątku do Państwa dyspozycji jest radca prawny. W załączniku przesyłam szczegółową rozpiskę z adresami innych punktów porad, godzinami otwarcia oraz kryteriami jakie należy spełnić. Zapraszamy również do współpracy w kwestii organizacji spotkań z zakresu edukacji prawnej (dzieci, młodzież, seniorzy).

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku
Wydział Doradztwa
Nieodpłatna Pomoc Prawna
ul.K.Leczkowa 1a
80-432 Gdańsk
tel.58-3423188
www.mopr.gda.pl