Aktualności

XXVIII sesja Rady Dzielnicy Brzeźno z dnia 12 listopada 2018 roku

Marcin Łukjanowicz

Podjęte uchwały:

Protokoły, rezygnacje, zgody :

1. Protokoły:

2. Rezygnacje:

3. Zgody: