Aktualności

Protokół sporządzony w dniu 12 listopada 2018 roku z tjnego głosowania na Zastępcę Przewodniczącego Rady Dzielnicy Brzeźno

Marcin Łukjanowicz