Aktualności

Informację o dyżurach

Marcin Łukjanowicz

Informujemy, iż w związku z zakończoną kadencją Rady do czasu wyborów, a nawet ukonstytuowania się nowej R.D.B. Zgodnie ze statutem rad dzielnic organem który pełni obowiązku Rady w tym okresie jest Zarząd Dzielnicy Brzeźno. W związku z tym można nadal zgłaszać sprawy związane z funkcjonowaniem Dzielnicy pod adresem kontakt@radadzielnicybrzezno.pl lub radni@radadzielnicybrzezno.pl. Zarząd również będzie dyżurował w każdą pierwszą i trzecią środę miesiąca rano w godzinach 9:00-10:00 oraz wieczorem w godz. 17:00 – 18:00

Oprócz Zarządu Dzielnicy Brzeźno dyżur w każdą trzecią środę miesiąca od godziny 18:00 będzie pełnił Radny Miasta Gdańska Cezary Śpiewak-Dowbór.