Aktualności

Podziękowania

Rada Dzielnicy Brzeźno

Szanowni Mieszkańcy Brzeźna,
dziękujemy bardzo za okazane nam zaufanie,
które jest dla nas zobowiązaniem do rzetelnej
i wytrwałej pracy dla dobra mieszkańców i Dzielnicy Brzeźno.
Pozostając do Państwa dyspozycji zapraszamy do kontaktu.
Z wyrazami szacunku
RADNI DZIELNICY BRZEŹNO kadencji 2015-19

http://www.radaosiedlabrzezno.pl/o-radzie

Jednocześnie informujemy iż:

Spośród 10824 wszystkich
uprawnionych
do głosowania
mieszkańców Brzeźna
zagłosowało 1388 osób,
tym samym
frekwencja wyborcza
wyniosła 12,82 %.