Aktualności

Nowe władze Rady Dzielnicy Brzeźno

Rada Dzielnicy Brzeźno

W dniu 10 kwietnia 2015 roku Rada Dzielnicy Brzeźno wybrała spośród siebie nowe władze.

I tak w głosowaniach tajnych:

Przewodniczącą Rady Dzielnicy została radna Alina Maria Jażdżewska;

Zastępcą przewodniczącego Rady Dzielnicy Brzeźno został radny Marcin Łukjanowicz;

Wybrano również czteroosobowy zarząd w składzie:

Przewodniczący Zarządu Rady Dzielnicy: radny Cezary Jan Śpiewak- Dowbór;

Zastępcą Przewodniczącego Zarządu Rady Dzielnicy: radna Aleksandra Klaudia Wójcik;

Członkami zarządu zostali radni Dorota Anna Kuś, oraz Mateusz Błażewicz;