Aktualności

I sesja Rady Dzielnicy Brzeźno w dniu 10 kwietnia 2015 roku

Rada Dzielnicy Brzeźno

Porzadek Obrad sesji nr I

Lista Obecności na sesji nr I

 

Uchwały podjęte na sesji:

 

Protokół z tajnego głosowania w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Dzielnicy Brzeźno.

 

Protokół z tajnego głosowania w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Dzielnicy Brzeźno.

Protokół z tajnego ponownego głosowania w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Dzielnicy Brzeźno.

 

Protokół z tajnego głosowania w sprawie wyboru Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Brzeźno.

Protokół z tajnego ponownego głosowania w sprawie wyboru Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Brzeźno.

 

Protokół z tajnego głosowania w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Brzeźno.

Protokół z tajnego głosowania w sprawie wyboru Członków Zarządu Dzielnicy Brzeźno – do uzupełnienia.

 

Protokół I sesji Rady Dzielnicy Brzeźno z dnia 10 kwietnia 2015 roku