Interwencje

Przywrócenie ruchu 1-kierunkowego na ul. PCK

Jarosław Gudzowski


Notice: Undefined index: p in /home/users/brzezno/public_html/wp-content/themes/radaosiedlabrzezno/functions.php on line 18

(27.06.2016 r.) – Pan Waldemar Jaroszewicz reprezentujący Tessa Teresa Siebielec Zarządzanie Nieruchomościami – wysłał na adres Rady Dzielnicy niżej cytowane pismo: "WITAM! TESSA Teresa Siebielec Zarządzanie Nieruchomościami w załączeniu przesyła Państwu podpisane listy mieszkańców o przywrócenie ruchu 1-kierunkowego na ulicy PCK i równocześnie zwraca się do Panstwa z prośbą o pisemne poparcie mieszkańców przez RADĘ OSIEDLA o przywrócenie ruchu...

Zatkane studzienki kanalizacyjne w rejonie pętli tramwajowej

Jarosław Gudzowski

(27.06.2016 r.) – treść zgłoszenia przekazana do ZDiZ: „Szanowni Państwo, Działając jako Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Brzeźno, uprzejmie proszę o rozważenie konieczności wyczyszczenia kanalizacji deszczowej w rejonie pętli tramwajowej w Brzeźno. Przesyłam w załączniku fotografie ukazujące stan kanalizacji deszczowej po większych opadach.” [Show as slideshow] ...

Spróchniałe drzewo na leśnej drodze

Jarosław Gudzowski

(25.06.2016 r.) – treść pisma wysłana do ZDiZ: „Szanowni Państwo, Działając jako Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Brzeźno niniejszym przekazuję zgłoszenie dotyczące drzewa, które znajduje się na leśnej drodze, łączącej promenadę na molo (od strony szpitala na Zaspie) do restauracji na końcu al. Hallera. Drzewo jest spróchniałe u trzonu, auto zgłoszenia wskazuje, że wygląda jakby się miało zawalić przy większym wietrze. W załączniku przesyłam zdjęcia.” ...

Uszkodzone urządzenia do ćwiczeń na dworze

Jarosław Gudzowski

(25.06.2016 r.) – Zarząd Dzielnicy Brzeźno przekazał pismo do ZDiZ, w którym informuje o zniszczeniu urządzeń do ćwiczeń: „Szanowni Państwo, Działając jako Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Brzeźno zgłaszam, że urządzenia fitness na Placu Sąsiedzkim (pomiędzy ul. Dworską a ul. Gdańską – za Projektornia GAK) są uszkodzone. Oderwało się mocowanie bujaka nóg, a orbitrek jest skorodowany. W naszej ocenie obie usterki kwalifikują się do zgłoszenia w ramach...

Błąd w oznakowaniu poziomym przy ul. Dworskiej

Jarosław Gudzowski

(16.06.2016 r.) – w związku ze zgłoszeniem Pana Marcina Bakiery Zarząd Dzielnicy Brzeźno skierował poniższe pismo do Zarządu Dróg i Zieleni: „Szanowni Państwo, Działając jako Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Brzeźno, przekazuję według właściwości kompetencyjnej zgłoszenie od Pana Marcina Bakiery ws. linii zatrzymania na wszystkich skrzyżowaniach przy ul. Dworskiej. Rada Dzielnicy Brzeźno wnioskowała o odmalowanie linii zatrzymania jedynie tam, gdzie były wcześniej,...

Uszkodzona nawierzchnia jezdni przy studzience kanalizacyjnej przy ul. Młodzieży Polskiej 8 w Gdańsku-Brzeźnie

Jarosław Gudzowski

(28.05.2016 r.) – treść pisma wysłanego do Zarządu Dróg i Zieleni „Szanowni Państwo, Działając jako Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Brzeźno, zgłaszam ponowne uszkodzenie nawierzchni jezdni przy studzience kanalizacyjnej pomiędzy ul. Młodzieży Polskiej 8 a hotelem Lival w Gdańsku-Brzeźnie (już wcześniej nawierzchnia w tym miejscu przy studzience była naprawiana i jest uszkodzona ponownie). Przesyłam w załączniku zdjęcie.” [Show as slideshow] ...

Topole przy ul. Portowców i za „Perełką”

Jarosław Gudzowski

(20.06.2016 r.) – treść zgłoszenia wysłana do Zarządu Dróg i Zieleni: „Szanowni Państwo, Działając jako Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Brzeźno, zgłaszam połamane konary, które spadły z topoli przy ul. Gałczyńskiego.” [Show as slideshow] ...

Stojąca woda na chodniku przy ul. Dunikowskiego

Jarosław Gudzowski

(13.06.2016 r.) – Pan Józef Grubski zwrócił się z prośbą podczas dyżuru Radnych o interwencję z sprawie chodnika, który jest niewłaściwie odwodniony. Ułożenie krawężników powoduje, że po każdym deszczu chodnik jest zalany i nie ma możliwości korzystania z niego. Zarząd Dzielnicy skierował poniższe pismo do Gdańskiego Zarządu Nieruchomości komunalnych: Szanowni Państwo, Działając jako Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Brzeźno, przekazuję według właściwości...

Wycinka topoli przy ul. Brzeźnieńskiej

Jarosław Gudzowski

(23.05.2016 r.) – treść pisma skierowana do Zarządu Dróg i Zieleni. Szanowni Państwo, Działając jako Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Brzeźno, przekazuję według właściwości kompetencyjnej niżej cytowaną wiadomość e-mail od Pani Magdaleny Brokman w sprawie konieczności wycięcia wszystkich topoli znajdujących się przy promenadzie (ciąg pieszy i rowerowy przy ul. Brzeźnieńskiej w Gdańsku-Brzeźnie): „Szanowny Panie   W nawiązaniu do Pana pisma odnośnie...

Przejście dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Gdańskiej i ul. Gałczyńskiego

Jarosław Gudzowski

(03.06.2016 r.) – treść pisma wysłana do Zarządu Dróg i Zieleni „Szanowni Państwo, Działając jako Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Brzeźno, uprzejmie proszę o rozważenie możliwości wydłużenia cyklu świateł dla pieszych między Księgarnią a Supersamem (skrzyżowanie ul. Gdańskiej i ul. Gałczyńskiego). Cykl świateł jest zbyt krótki dla starszych osób i mają one problem z przejściem przez ulicę na zielonym świetle (schodzą z przejścia dla pieszych już...