Interwencje

Wymiana sieci ciepłowniczej pomiędzy lokalami użytkowymi przy ul. Gałczyńskiego 2 a ul. Gałczyńskiego 4

Jarosław Gudzowski

(21.04.2016 r.) Zarząd Dzielnicy Brzeźno zwrócił się do Gdańskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej z prośbą o informację czy planują Państwo wymianę sieci ciepłowniczej pomiędzy lokalami użytkowymi przy ul. Gałczyńskiego 2 a ul. Gałczyńskiego 4 w Gdańsku-Brzeźnie. Wedle uzyskanych przez nas informacji sieć ciepłownicza w tym miejscu jest w stanie technicznym uzasadniającym jej wymianę/naprawę w nieodległym czasie.   (10.05.2016 r.) – odpowiedź GPEC „Szanowni...

Skarga na klientów salonu gier – Dom Piwa

Jarosław Gudzowski

7 maja 2016 roku mieszkanka Brzeźna wysłała na adres Rady Dzielnicy Brzeźno niżej cytowane pismo: „Dzień dobry, Zwracam się z prośba aby Rada Dzielnicy podjęła  kroki  do  zdyscyplinowania bądź całkowitego usunięcia w/w lokalu o nazwie Dom Piwa mieszczącego się przy ulicy Dworskiej. Mieszkam nie opodal i niestety aby dojść do i z miejsca zamieszkania muszę o rożnych porach przejść przez tak zwane pawilony. O tyle o ile w dzień jest w miarę spokojnie o tyle w godzinach...

Promenada prowadząca z Parku Brzeźnieńskiego do zachodniej główki portu

Jarosław Gudzowski

(21.04.2016 r.) Zarząd Dzielnicy Brzeźno zwrócił się do Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku z prośbą o rozważenie możliwości przeprowadzenia prac na promenadzie prowadzącej z Parku Brzeźnieńskiego im. J. J. Haffnera do zachodniej główki portu jeszcze przed sezonem letnim 2016 r. Jeśli wykonanie prac (utworzenie zmodernizowanego ciągu pieszo-rowerowego) w tak nieodległym terminie nie jest możliwe to uprzejmie proszę o rozważenie możliwości posadowienia ławek parkowych w ciągu...

Brzozy przy Al. Hallera

Jarosław Gudzowski

(08.05.2016 r.) Zarząd Dzielnicy Brzeźno skierował do Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku niżej cytowane pismo” „Szanowni Państwo, Działając jako Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Brzeźno, niniejszym zgłaszam problem 3 brzóz, które rosną przy al. Hallera, w rejonie skrzyżowania z ul. Dworską. Mieszkaniec Brzeźna zasygnalizował mi, że ww. drzewa są istotnie pochylone i mogą stwarzać za grożenie dla przejeżdżających samochodów. W załączniku przesyłam zdjęcia. Uprzejmie...

Przycięcie drzewa przy ul. Młodzieży Polskiej

Jarosław Gudzowski

Zarząd Dzielnicy Brzeźno zwrócił się z cytowanym poniżej pismem do Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku oraz przedsiębiorstwa Energa: „Szanowni Państwo, Działając jako Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Brzeźno, uprzejmie proszę o sprawdzenie stanu i interwencyjne przycięcie drzew w pasie drogi nadmorskiej między wyjściami z plaży nr 46 – 50. Na końcu ulicy Młodzieży Polskiej drzewo wchodzi w przewody linii napowietrznej energetycznej. Przesyłam w załączniku zdjęcia.” ...

Zgłoszenie zniszczonego chodnika przy budowie „Nadmorze” przy ul. Krasickiego w Gdańsku-Brzeźnie

Jarosław Gudzowski

Treść zgłoszenia wysłanego 22 kwietnia 2016 roku do Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku oraz wykonawcy prac Investkomfortu: „Szanowni Państwo, Działając jako Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Brzeźno niniejszym zgłaszam problem zniszczonego chodnika (pomiędzy ul. Krasickiego a ul. Gałczyńskiego – przy szkole) przy budowie „Nadmorze” przy ul. Krasickiego w Gdańsku-Brzeźnie. Chodnik istniał już przed rozpoczęciem...

Zaśmiecone miejsca w Brzeźnie

Jarosław Gudzowski

Zarząd Dzielnicy Brzeźno skierował do Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku cytowane niżej zgłoszenie nadesłane przez Pana Marka Rybę, tj.: „Proszę o ponowne zainteresowanie się zaśmieconymi miejscami w Brzeźnie. 1. Teren obok sklepu Biedronka przy ul. Gdańskie wzdłuż torów tramwajowych 2. Róg ul. Hallera i Gdańskiej 3. Róg ul. Gdańskiej 8 i E.Plater 2a przy śmietnikach.”. W przypadku punktu 1 chodzi o działki gruntu po stronie sklepu Biedronka od sklepu Biedronka...

Automat z biletami w okolicach przystanków autobusu 148 i tramwajów 3 i 5, skrzyżowanie Dworska – Hallera

Jarosław Gudzowski

Zarząd Dzielnicy Brzeźno przekazał do Zarządu Transportu miejskiego w Gdańsku cytowanie niżej zgłoszenie nadesłane przez Panią Halinę Michalską, tj.: „- prośba do ZTM o postawienie automatu z biletami w okolicach przystanków autobusu 148 i tramwajów 3 i 5, skrzyżowanie Dworska – Hallera. Może na wzór jak na Kościuszki – gdzieś na chodniku pomiędzy przystankami”. Odpowiedź ZTM z dnia 25.04.2016 roku ZTM odpowiedź  

Cięcia pielęgnacyjne drzew w sąsiedztwie skrzyżowania ul. Portowców i ul. Gałczyńskiego w Gdańsku-Brzeźnie

Jarosław Gudzowski

Zarząd Dzielnicy Brzeźno zwrócił się Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych z prośbą o wykonanie cięć pielęgnacyjnych drzew znajdujących się na działce położonej w sąsiedztwie skrzyżowania ul. Portowców i ul. Gałczyńskiego w Gdańsku-Brzeźnie (drzewa te znajdują się na terenie administrowanym przez GZNK).  

Zanieczyszczony pas drogowy przy ul. Oksywskiej

Jarosław Gudzowski

Zarząd Dzielnicy Brzeźno zwrócił się do Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku z prośbą o uprzątnięcie zanieczyszczeń w pasie drogowym przy ul. Oksywskiej. ZDiZ w piśmie z dnia 14 kwietnia informuje, że ww pas drogowy zostanie oczyszczony do końca kwietnia. Odpowiedź ZDiZ