Interwencje

Chodnik i odwodnienie od ul. Łozy 108 do ul. Zelwerowicza w Gdańsku-Brzeźnie

Jarosław Gudzowski


Notice: Undefined index: p in /home/users/brzezno/public_html/wp-content/themes/radaosiedlabrzezno/functions.php on line 18

(21.04.2016 r.) Zarząd Dzielnicy Brzeźno zwrócił się do Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku z prośbą o rozważenie możliwości modernizacji/wykonania chodnika na ul. Łozy od ul. Łozy 108 do ul. Zelwerowicza w Gdańsku-Brzeźnie oraz odwodnienia jezdni na tym odcinku.   (20.05.2016 r.) – w odpowiedzi ZDiZ informuje, że ze względu na zakres i koszt inwestycji, w najbliższym czasie nie będzie ona realizowana. Łozy chodnik i odwodnienie  

Odwodnienie parkingu przy ul. Dunikowskiego

Jarosław Gudzowski

(18.05.2016 r.) – treść pisma przekazanego do Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych „Szanowni Państwo, Działając jako Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Brzeźno, w związku z prośbą zgłoszoną przez mieszkańca bloku przy ul. Dunikowskiego 11 uprzejmie proszę o rozważenie możliwości odwodnienia parkingu z tyłu bloku przy ul. Dunikowskiego 11 (mieszkaniec wskazywał, że po większym deszczu nie da się parkować). Mieszkaniec ponadto informował także o przejeżdżających...

Opuszczony barak po „Barze Sternik” na końcu al. Hallera

Jarosław Gudzowski

(21.04.2016 r.) Zarządu Dzielnicy Brzeźno zwrócił się do ZDiZ, GZNK, Staży Miejskiej oraz WUiA (Wydział Urbanistyki  i Architektury)  z prośbą o rozważenie możliwości likwidacji opuszczonego baraku po „Barze Sternik” na końcu al. Hallera w Gdańsku-Brzeźnie.   Odpowiedź GZNK z dnia 26 kwietnia 2016 roku „W odpowiedzi na Pana zapytanie informuję, że wskazane zabudowania jak też teren na którym są położone nie znajdują się w ewidencji GZNK SZB. Obiekt...

Chodnik przy nabieżniku oraz inne naprawy centrum Brzeźna

Marcin Łukjanowicz

W końcu po tylu staraniach Radnych Dzielnicy (listach Przewodniczącego Zarządu, uchwałach Rady oraz zorganizowanym audycie połączonych służb miejskich w dniu 5 kwietnia 2016), a w zeszłym roku zorganizowanej przez Radną Miasta Beatę Dunajewską sesji wyjazdowej Rady Miasta (Radni przesiedli się na wózki inwalidzkie i próbowali poruszać się po centrum naszego Brzeźna) oraz staraniem okolicznych mieszkańców, którzy pisali pisma oraz zebrali podpisy. Chodnik przy nabieżniku prowadzący...

Oświetlenie pasa drogowego przy ul. Broniewskiego 1 w Gdańsku-Brzeźnie

Jarosław Gudzowski

(21.04.2016 r.) Zarząd Dzielnicy Brzeźno zwrócił się do Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku z prośbą o rozważenie możliwości posadowienia lamp drogowych i oświetlenia pasa drogowego przy ul. Broniewskiego (w rejonie budynku przy ul. Broniewskiego 1) w Gdańsku-Brzeźnie.   (11.05.2016 r.) Odpowiedź ZDiZ oswietlenie pasa drogowego przy Broniewskiego    

Rada Dzielnicy Brzeźno – podzielenie działki 69/50 obręb 45

Jarosław Gudzowski

(21.04.2016 r.) Zarząd Dzielnicy Brzeźno zwrócił się do Wydziału Urbanistyki i Architektury z prośbą o rozważenie możliwości podzielenie działki 69/50 obręb 45 w Gdańsku-Brzeźnie – w taki sposób, ażeby wydzielić działki drogowe (co w konsekwencji umożliwiłoby przejęcie ich utrzymania przez Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku). Teren ww. działki jest własnością Miasta Gdańska i pozostaje w zasobach Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych, który posiada jedynie...

Wymiana sieci ciepłowniczej pomiędzy lokalami użytkowymi przy ul. Gałczyńskiego 2 a ul. Gałczyńskiego 4

Jarosław Gudzowski

(21.04.2016 r.) Zarząd Dzielnicy Brzeźno zwrócił się do Gdańskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej z prośbą o informację czy planują Państwo wymianę sieci ciepłowniczej pomiędzy lokalami użytkowymi przy ul. Gałczyńskiego 2 a ul. Gałczyńskiego 4 w Gdańsku-Brzeźnie. Wedle uzyskanych przez nas informacji sieć ciepłownicza w tym miejscu jest w stanie technicznym uzasadniającym jej wymianę/naprawę w nieodległym czasie.   (10.05.2016 r.) – odpowiedź GPEC „Szanowni...

Skarga na klientów salonu gier – Dom Piwa

Jarosław Gudzowski

7 maja 2016 roku mieszkanka Brzeźna wysłała na adres Rady Dzielnicy Brzeźno niżej cytowane pismo: „Dzień dobry, Zwracam się z prośba aby Rada Dzielnicy podjęła  kroki  do  zdyscyplinowania bądź całkowitego usunięcia w/w lokalu o nazwie Dom Piwa mieszczącego się przy ulicy Dworskiej. Mieszkam nie opodal i niestety aby dojść do i z miejsca zamieszkania muszę o rożnych porach przejść przez tak zwane pawilony. O tyle o ile w dzień jest w miarę spokojnie o tyle w godzinach...

Promenada prowadząca z Parku Brzeźnieńskiego do zachodniej główki portu

Jarosław Gudzowski

(21.04.2016 r.) Zarząd Dzielnicy Brzeźno zwrócił się do Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku z prośbą o rozważenie możliwości przeprowadzenia prac na promenadzie prowadzącej z Parku Brzeźnieńskiego im. J. J. Haffnera do zachodniej główki portu jeszcze przed sezonem letnim 2016 r. Jeśli wykonanie prac (utworzenie zmodernizowanego ciągu pieszo-rowerowego) w tak nieodległym terminie nie jest możliwe to uprzejmie proszę o rozważenie możliwości posadowienia ławek parkowych w ciągu...

Brzozy przy Al. Hallera

Jarosław Gudzowski

(08.05.2016 r.) Zarząd Dzielnicy Brzeźno skierował do Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku niżej cytowane pismo” „Szanowni Państwo, Działając jako Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Brzeźno, niniejszym zgłaszam problem 3 brzóz, które rosną przy al. Hallera, w rejonie skrzyżowania z ul. Dworską. Mieszkaniec Brzeźna zasygnalizował mi, że ww. drzewa są istotnie pochylone i mogą stwarzać za grożenie dla przejeżdżających samochodów. W załączniku przesyłam zdjęcia. Uprzejmie...