Interwencje

Przycięcie drzewa przy ul. Młodzieży Polskiej

Jarosław Gudzowski


Notice: Undefined index: p in /home/users/brzezno/public_html/wp-content/themes/radaosiedlabrzezno/functions.php on line 18

Zarząd Dzielnicy Brzeźno zwrócił się z cytowanym poniżej pismem do Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku oraz przedsiębiorstwa Energa: „Szanowni Państwo, Działając jako Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Brzeźno, uprzejmie proszę o sprawdzenie stanu i interwencyjne przycięcie drzew w pasie drogi nadmorskiej między wyjściami z plaży nr 46 – 50. Na końcu ulicy Młodzieży Polskiej drzewo wchodzi w przewody linii napowietrznej energetycznej. Przesyłam w załączniku zdjęcia.” ...

Zgłoszenie zniszczonego chodnika przy budowie „Nadmorze” przy ul. Krasickiego w Gdańsku-Brzeźnie

Jarosław Gudzowski

Treść zgłoszenia wysłanego 22 kwietnia 2016 roku do Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku oraz wykonawcy prac Investkomfortu: „Szanowni Państwo, Działając jako Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Brzeźno niniejszym zgłaszam problem zniszczonego chodnika (pomiędzy ul. Krasickiego a ul. Gałczyńskiego – przy szkole) przy budowie „Nadmorze” przy ul. Krasickiego w Gdańsku-Brzeźnie. Chodnik istniał już przed rozpoczęciem...

Zaśmiecone miejsca w Brzeźnie

Jarosław Gudzowski

Zarząd Dzielnicy Brzeźno skierował do Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku cytowane niżej zgłoszenie nadesłane przez Pana Marka Rybę, tj.: „Proszę o ponowne zainteresowanie się zaśmieconymi miejscami w Brzeźnie. 1. Teren obok sklepu Biedronka przy ul. Gdańskie wzdłuż torów tramwajowych 2. Róg ul. Hallera i Gdańskiej 3. Róg ul. Gdańskiej 8 i E.Plater 2a przy śmietnikach.”. W przypadku punktu 1 chodzi o działki gruntu po stronie sklepu Biedronka od sklepu Biedronka...

Automat z biletami w okolicach przystanków autobusu 148 i tramwajów 3 i 5, skrzyżowanie Dworska – Hallera

Jarosław Gudzowski

Zarząd Dzielnicy Brzeźno przekazał do Zarządu Transportu miejskiego w Gdańsku cytowanie niżej zgłoszenie nadesłane przez Panią Halinę Michalską, tj.: „- prośba do ZTM o postawienie automatu z biletami w okolicach przystanków autobusu 148 i tramwajów 3 i 5, skrzyżowanie Dworska – Hallera. Może na wzór jak na Kościuszki – gdzieś na chodniku pomiędzy przystankami”. Odpowiedź ZTM z dnia 25.04.2016 roku ZTM odpowiedź  

Cięcia pielęgnacyjne drzew w sąsiedztwie skrzyżowania ul. Portowców i ul. Gałczyńskiego w Gdańsku-Brzeźnie

Jarosław Gudzowski

Zarząd Dzielnicy Brzeźno zwrócił się Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych z prośbą o wykonanie cięć pielęgnacyjnych drzew znajdujących się na działce położonej w sąsiedztwie skrzyżowania ul. Portowców i ul. Gałczyńskiego w Gdańsku-Brzeźnie (drzewa te znajdują się na terenie administrowanym przez GZNK).  

Zanieczyszczony pas drogowy przy ul. Oksywskiej

Jarosław Gudzowski

Zarząd Dzielnicy Brzeźno zwrócił się do Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku z prośbą o uprzątnięcie zanieczyszczeń w pasie drogowym przy ul. Oksywskiej. ZDiZ w piśmie z dnia 14 kwietnia informuje, że ww pas drogowy zostanie oczyszczony do końca kwietnia. Odpowiedź ZDiZ  

Utwardzenie ul. Południowej w Gdańsku-Brzeźnie

Jarosław Gudzowski

(21.04.2016 r.) Zarząd Dzielnicy Brzeźno zwrócił się do Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku z prośbą o rozważenie możliwości utwardzenia ul. Południowej w Gdańsku-Brzeźnie na odcinku od ul. Walecznych do ul. Korzeniowskiego.   (20.05.2016 r.) – odpowiedź ZdiZ ul. Południowa utwardzenie odp. ZdiZ  

Przepełniony śmietnik przy ul. Gałczyńskiego (koło pawilonów usługowych)

Jarosław Gudzowski

Zarząd Dzielnicy Brzeźno przekazał do Straży Miejskiej zgłoszenie Doroty Kuś dotyczące zaśmiecania i składowania odpadów w nieprawidłowy sposób – przy pawilonach przy ul. Gałczyńskiego w Gdańsku-Brzeźnie w miejscu ukazanym na załączonej fotografii. Pojemnik na odpady, który jest notorycznie przepełniony, wokół którego składowane są śmiecie (nielegalnie – poza pojemnikiem, w zasadzie jest to nielegalne składowisko odpadów) i z którego rozrzucane są śmiecie...

Remont nawierzchni jezdni oraz chodników wraz z montażem oświetlenia (Pułaskiego)

Marcin Łukjanowicz

Temat pojawił się już w pismach Zarządu Rady Dzielnicy Brzeźno w maju 2015 roku: Sprawa nr 18/05/15 RDB z 21 maja 2015 Sprawa nr 11/05/15 RDB z 21 maja 2015 Sprawa powróciła na spotkaniu z wiceprezydentem Piotrem Grzelakiem 3 grudnia 2015 roku. Lista tematów na spotkaniu 3.12.2015 roku Jednym z tematów było właśnie omówienie tematu przebudowy ulicy Pułaskiego. rewaloryzacja osady rybackiej – pierwszy etap: odnowienie ulicy Pułaskiego (wraz z chodnikami) odrestaurowanie...

Wizja lokalna w okolicy terenu pawilonów handlowo-usługowych przy ul. Gałczyńskiego

Marcin Łukjanowicz

W ostatni wtorek, 5 kwietnia, odbyła się wizja lokalna w okolicy terenu pawilonów handlowo-usługowych przy ul. Gałczyńskiego zorganizowana przez Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku na wniosek Rady Dzielnicy Brzeźno, w której uczestniczyli również przedstawiciele Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych. Radę Dzielnicy Brzeźno reprezentowała Alina Jażdżewska, Aleksandra Wójcik i Cezary Śpiewak-Dowbór. Teren sąsiadujący z pawilonami jest podzielony pomiędzy wspólnotę mieszkaniową...