Interwencje

Remont ul. Walecznych – rozszerzenie zakresu prac

Jarosław Gudzowski

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Brzeźno” wspólnie z Radą Dzielnicy Brzeźno wystąpili do Prezydenta Miasta Gdańska z prośbą o rozszerzenie zakresu prac instalacyjno-drogowych na ul. Walecznych o prace związane z przebudową zasilania z linii napowietrznej 0,4 kV na zasilanie kablowe ziemne. Pismo SM Brzezno remont Walecznych Zarząd Dzielnicy Brzeźno zwrócił się z pytaniem o plany remontowe tej ulicy do ZDiZ. Pismo RDB do ZDiZ remont Walecznych Pismo ZDiZ do DRMG remont...

Remont chodnika przy ul. Dunikowskiego 17

Jarosław Gudzowski

Zarząd Dzielnicy Brzeźno wystąpił do Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych z pismem, w którym wskazał potrzebę remontu nawierzchni chodnika, odwodnienia i poprawy stanu oświetlenia chodnika przy ul. Dunikowskiego 17. W odpowiedzi GZNK wskazuje Wspólnotę Mieszkaniową jako właściciela tego obiektu, który zobowiązany jest do utrzymania go w należytym stanie zgodnie z art. 289 par. 1 Kodeksu Cywilnego („obowiązek utrzymania urządzeń potrzebnych do wykonywania służebności...

Poprawa bezpieczeństwa pieszych przy al. Hallera

Jarosław Gudzowski

Zarząd Dzielnicy Brzeźno zwrócił się do Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku z pismem, w którym wskazał potrzebę ustanowienia chodnika po prawej stronie al. Hallera (idąc w kierunku morza) ciągiem pieszym z zakazem jazdy rowerem. Ruch rowerowy powinien odbywać się wyłącznie lewą stroną al. Hallera ze względu na bezpieczeństwo pieszych. Wskazuje również na potrzebę poprawy stanu oświetlenia chodnika po prawej stronie al. Hallera. Pismo Zarządu Dzielnicy odp ZDiZ oświetlenie...

Remont chodnika przy ulicy Portowców

Rada Dzielnicy Brzeźno

List otrzymany od pana Radnego Miasta Gdańska Łukasza Hamadyka: Interpelacja w kwestii fatalnego stanu chodnika w okolicy skrzyżowania ulicy Portowców z ulica K.I. Gałczyńskiego w dzielnicy Brzeźno, znalazła swój szczęśliwy finał. Na dnia dniach stan widoczny na fotografii zostanie jedynie niemiłym wspomnieniem. Dziękuję za pozytywne rozwiązanie mojej interpelacji oraz zwróceniu uwagi na problem przez Panią Alinę Jażdżewską i polecam się mieszkańcom. Pozdrawiam.  

Niewłaściwy stan sanitarno-porządkowy ul. Sybiraków w Gdańsku

Jarosław Gudzowski

Rada Dzielnicy Brzeźno otrzymała do wiadomości pismo Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku skierowane do PKP. S.A Odział Gospodarowania Nieruchomościami, w którym, w związku z licznymi zgłoszeniami mieszkańców dzielnicy Brzeźno, jak również pozostałych użytkowników ul. Sybiraków w Gdańsku, dotyczących dewastacji przez transport ciężarowy nawierzchni ww. ulicy zwraca się z prośbą o podjęcie działań mających na celu wyeliminowanie powyższych nieprawidłowości. Pismo ZDiZ...

Wyniki wyborów i skład Rady

Rada Dzielnicy Brzeźno

kliknij w link: Wyniki Wyborów Nowy skład Rady: Błażewicz Mateusz Oskar Dampc- Dowbór Daria Agnieszka Gudzowski Jarosław Jażdżewska Alina Maria Kucharski Jarosław Kuś Dorota Anna Lewandowski Dariusz Władysław Łukjanowicz Marcin Mazurek Piotr Krzysztof Mikos- Studnicka Patrycja Bożena Mirosław Grażyna Bronisława Szabłowski Jan Śpiewak- Dowbór Cezary Jan Wójcik Aleksandra Klaudia Zieliński Grzegorz Lech  

Nowe dyżury Radnych Miasta Gdańska w Brzeźnie

Rada Dzielnicy Brzeźno

Beata Dunajewska – Daszyńska W co drugi miesiąc w pierwszy czwartek miesiąca; 1600 – 1700; w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Brzeźno” ul. Korzeniowskiego 22   Magdalena Olek w pierwsza środa miesiąca; 1700 – 1800; siedziba Rady Dzielnicy; ul.Dworska27;   Lech Kazimierczak W każdy poniedziałek przed sesją Rady Miasta w godzinach 1500 – 1600 oraz dojazd na miejsce w Brzeźnie po uprzednim umówieniu telefonicznym pod numerem telefonu...