Interwencje

Dom Zdrojowy – zerwane plomby

Jarosław Gudzowski


Notice: Undefined index: p in /home/users/brzezno/public_html/wp-content/themes/radaosiedlabrzezno/functions.php on line 18

(25.08.2017 r.) – Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych otrzymał poniższe zgłoszenie: „Działając jako Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Brzeźno, uprzejmie zgłaszam, że na głównych drzwiach Domu Zdrojowego nie ma plomb (a były). Mamy obawy, że niepowołane osoby wchodzą i przebywają w Domu Zdrojowym. Na poddaszu wieczorami pali się światło.”     (30.08.2017 r.) – odpowiedź GZNK: „Witam Uprzejmie informuję , że w budynku Zdrojowa 2...

Piaskownice przy ul. Dunikowskiego 5

Jarosław Gudzowski

(10.08.2017 r.) – mail Pani Agnieszki Reszki przekazany do Rady Dzielnicy: „Witam. Chciałabym zgłosić potrzebę wymiany piasku w piaskownicach przy ul. Dunikowskiego 5 (zarówno od strony klatek jak i balkonów). Od kilku lat piasek nie był wymieniany ani tez uzupełniany. Piaskownice wymagają również naprawy (połamane deski itp). Dla dobra i bezpieczeństwa naszych dzieci proszę o zainteresowanie się ta sprawą. Nie wiem czy do rady dzielnicy powinnam zgłaszać takie sprawy,...

Uszkodzona pergola przy Parku Brzeźnieńskim im. J. J. Haffnera

Jarosław Gudzowski

(26.05.2017 r.) – informacja przekazana do Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni: „Dzień dobry, Uprzejmie zgłaszam kwestię problemu ze stanem technicznym pergoli przy Parku Brzeźnieńskim im. J. J. Haffnera. Konstrukcja zaczyna się robić niestabilna.   Przesyłam w załączniku zdjęcia.   Jeśli tym fragmentem Brzeźna zajmuje się inny pracownik to uprzejmie proszę o przekazanie zgłoszenia.”   [Show as slideshow] ...

Zanieczyszczony teren przy ul. Walecznych

Jarosław Gudzowski

(29.07.2017 r.) – korespondencja przysłana przez mieszkańca Brzeźna Pana Jana Nowaka: „Właściciel lub zarządca tego gruntu, nie wspólnota Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z poźn. zm.) na właścicieli nieruchomości został nałożony obowiązek sprzątania chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej przeznaczoną...

Nadmierny hałas w pobliżu mola

Jarosław Gudzowski

(21.07.2017 r.) – poniższe zgłoszenie zostało skierowane do Wydziału Środowiska Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz Straży Miejskiej: „Szanowni Państwo, Działając jako Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Brzeźno, uprzejmie przekazuję zgłoszenie Radnej Dzielnicy Brzeźno Doroty Kuś w sprawie nadmiernej emisji hałasu na stoisku przy molo w Brzeźno. Poniżej cytuję pełną treść zgłoszenia.   Uprzejmie proszę o podjęcie stosownych działań w zakresie posiadanych...

Śmietnik na psie odchody przy ul. Łozy

Jarosław Gudzowski

(27.07.2017 r.) – prośba o opróżnienie śmietnika skierowana do Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni: „Szanowni Państwo, Działając jako Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Brzeźno, uprzejmie proszę o podjęcie działań w kierunku regularnego opróżniania śmietnika na psie odchody przy ul. Łozy, na wysokości budynku ul. Łozy 5 – albo usunięcie ww. śmietnika.”   [Show as slideshow] ...

Wniosek do GZDiZ o lustro drogowe przy Emilii Plater nr 4, 6 i 8

Jarosław Gudzowski

(12.06.2017 r.) – treść wniosku: „Szanowni Państwo,   Działając jako Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Brzeźno, uprzejmie wnoszę o o umieszczenie lustra poprawiającego widoczność przy wyjeździe – pomiędzy blokami przy Emilii Plater nr 8 i Emilii Plater nr 4/6 – na ulicę Emilii Plater.   Zgłoszenie w tej sprawie przyjęliśmy od Mieszkańców ww. bloków. Wyjazd z posesji jest niebezpieczny – nawet podjeżdżając blisko do ulicy, nie widać...

Kamera na Projektorni GAK

Jarosław Gudzowski

Sprawa ta była już podnoszona w styczniu tego roku: http://www.radadzielnicybrzezno.pl/3928/zdewastowana-kamera-za-projektornia.html   Sprawę ponownie zgłosiła nam mieszkanka Brzeźna, Pani Anna Sumarzyńska w swoim mailu z 26 czerwca 2017 r.: „Dzień dobry,   pragnę zgłosić problem i zapytanie odnośnie kamery na projektorni w Brzeźnie. Nie wiem, gdzie zgłosić fak, że jest ona nieużyteczna. Skierowana jest w niebo, lub w innym kierunku. Byłam świadkiem, gdy na placu...

Składowanie odpadów przy ul. Sybiraków

Jarosław Gudzowski

(04.07.2017 r.) – kolejne, niestety, zgłoszenie o zaśmiecaniu terenu. Adresatami są Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych, Gdański Zarząd Dróg i Zieleni oraz Straż Miejska: „Dzień dobry,   Uprzejmie przekazuję zgłoszenie od Radnej Dzielnicy Brzeźno – Doroty Kuś – w sprawie składowania odpadów przy ul. Sybiraków w Gdańsku-Brzeźnie.   Bardzo proszę o podjęcie działań w kierunku uprzątnięcia terenu.”   [Show...

Oczyszczanie toalet toi-toi przy wejściach na plażę

Jarosław Gudzowski

(26.06.2017 r.) – Gdański Zarząd Dróg i Zieleni jest adresatem następującego zgłoszenia: „Szanowni Państwo, Działając jako Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Brzeźno, uprzejmie proszę o rozważenie możliwości częstszego opróżniania i oczyszczania toalet toi-toi przy wejściach na plaże, zwłaszcza przy wejściu nr 41. Uprzejmie proszę również o rozważenie możliwości lekkiego odsunięcia toalet przy wejściu nr 41, nieco dalej od ciągu pieszego – Mieszkańcy...