Interwencje

Wymiana nawierzchni chodnika i jezdni przy przedszkolu 67 przy ul. Dworskiej

Jarosław Gudzowski


Notice: Undefined index: p in /home/users/brzezno/public_html/wp-content/themes/radaosiedlabrzezno/functions.php on line 18

Zarząd Dzielnicy Brzeźno wystąpił z pismem do Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych, w którym wskazuje na konieczność wymiany nawierzchni chodnika i jezdni przed przedszkolem nr 67 przy ul. Dworskiej. Zarząd RDB nie otrzymał odpowiedzi w tej sprawie. Chodnik jezdnia przedszkole 67 Dworska  

Porządek i wygląd estetyczny ogródków przy ul. Dworskiej 33

Jarosław Gudzowski

Zarząd Dzielnicy Brzeźno zwrócił się z pismem do Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych w którym prosi o udzielenie informacji na jakiej zasadzie (np. własność, umowa dzierżawy, umowa użyczenia) udostępnione są mieszkańcom ogródki sąsiadujące z budynkiem przy ul. Dworskiej 33 i kto jest zobowiązany do dbania o porządek i estetyczny wygląd ww. ogródków. Pismo do GZNK czyje ogródki Dworska 33   W odpowiedzi GZNK informuje, że ogródki / rabaty kwiatowe usytuowane...

Kraniki do obmywania stóp przy wejściach na plażę

Jarosław Gudzowski

Zarząd Dzielnicy Brzeźno zwrócił się z pismem do Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku oraz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gdańsku, w których prosi o rozważenie możliwości zakupu i instalacji kraników do obmywania nóg przy wejściach na plażę w Gdańsku-Brzeźnie. Pismo do ZDiZ kraniki plaża Pismo do MOSIR kraniki plaża   W odpowiedzi MOSIR informuje, że montaż kraników jest zaplanowany w ramach realizowanej koncepcji rozbudowy infrastruktury plażowej. Odp MOSIR...

Punkty gastronomiczne zobowiązane publicznie udostępniać toalety.

Jarosław Gudzowski

Zarząd Dzielnicy Brzeźno zwrócił się z pismem do Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych oraz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, w którym prosi o przekazanie wykazu punktów gastronomicznych w obszarze pasa nadmorskiego na terenie dzielnicy Brzeźno, które na mocy umów z Miastem Gdańsk są zobowiązane publicznie udostępniać toalety. Pismo do GZNK gastronomia toalety Pismo do MOSiR restauracje toalety   W odpowiedzi GZNK informuje, że Gdański Zarząd Nieruchomości...

Kontener na śmieci w rejonie garaży przy ul. Kobieli

Jarosław Gudzowski

Zarząd Dzielnicy Brzeźno wystąpił z pismem do Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych, w którym sygnalizuje, że postawienie kontenera na śmieci w rejonie garaży przy ul. Kobieli mogłoby skutecznie zapobiec zaśmiecaniu lasku przy ul. Kobieli. GZNK w odpowiedzi poinformował, że w niedalekiej przeszłości kontener taki był tam stawiany. W wyniku podrzucania gigantycznych ilości różnego rodzaju nieczystości spowodowało powstanie tam lokalnego wysypiska. Kosztami jego opróżniania...

Oświetlenie chodników w rejonie ul. Łozy i Broniewskiego

Jarosław Gudzowski

Zarząd Dzielnicy Brzeźno zwrócił się z pismem do Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych, w którym wskazuje na konieczność montażu dodatkowego oświetlenia chodników w rejonie ulic Łozy i Broniewskiego. Pismo oświetlenie chodnika Łozy Broniewskiego ZDiZ w odpowiedzi na ww pismo informuję, że zgodnie z art. 289 par. 1 Kodeksu Cywilnego „obowiązek utrzymania urządzeń potrzebnych do wykonywania służebności gruntowej (tu: oświetlenie dojścia do budynku) obciąża...

Odór w rejonie przepompowni ścieków przy ul. Zdrojowej

Jarosław Gudzowski

Zarząd Dzielnicy Brzeźno zwrócił się z pismem do Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych, w którym wskazuje na problem okresowego pojawiania się odoru w rejonie przepompowni ścieków przy ul. Zdrojowej. Pismo do GZNK odór przepompownia ścieków Zdrojowa   W odpowiedzi GZNK stwierdza, że zarówno obiekt przepompowni jak i szalet posadowione są na działce nr 512 obr 34 przy ul. Zdrojowej 5 i stanowią własność prywatną na podstawie aktu notarialnego Rep. A nr 924/2015...

Informacja o pracach remontowych i konserwacyjnych wykonanych w Domu Zdrojowym

Jarosław Gudzowski

Zarząd Dzielnicy Brzeźno zwrócił się z pismem do Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych, w którym prosi o informacje, jakie prace remontowe i konserwacyjne były w ostatnich latach wykonywane w dawnym Domu Zdrojowym przy ul. Zdrojowej w Gdańsku-Brzeźnie oraz jakie prace są zaplanowane na przyszłość w ww. obiekcie. Pismo remont konserwacja dom zdrojowy   Odpowiedź GZNK nie wpłynęła.  

Oświetlenie ul. Pułaskiego

Jarosław Gudzowski

Zarząd Dzielnicy Brzeźno zwrócił się z pismem do Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku, w którym wskazuje na konieczność montażu dodatkowego oświetlenia na ul. Pułaskiego w Gdańsku Brzeźnie. Pismo oświetlenie Pułaskiego W odpowiedzi na ww pismo ZDiZ poinformował, że brakujące oświetlenie na odcinku 60 m od strony ul. Dworskiej może być zrealizowany jedynie jako zadanie inwestycyjne wymagające wyprzedzającego opracowania dokumentacji projektowej oraz uzyskania niezbędnych warunków,...

Budowa wiaty śmietnikowej przy ul. Chodkiewicza 20, al. Hallera 235 i 237

Jarosław Gudzowski

Zarząd Dzielnicy Brzeźno wystąpił z pismem do Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych, w którym prosi o rozważenie możliwości sfinansowania budowy wiaty śmietnikowej przy ul. Chodkiewicza (w sąsiedztwie pawilonów Hallera 233). GZNK w odpowiedzi na ww pismo informuje, że z przedmiotowego punktu gromadzenia odpadów stałych (PGO) korzystają wspólnoty mieszkaniowe położone przy ul. Chodkiewicza 20, al. Hallera 235 i 237. Ponadto, jako administrator terenu gminnego, na którym...