Uchwały

XXVIII sesja Rady Dzielnicy Brzeźno z dnia 12 listopada 2018 roku

Marcin Łukjanowicz


Notice: Undefined index: p in /home/users/brzezno/public_html/wp-content/themes/radaosiedlabrzezno/functions.php on line 18

Lista obecności na sesji nr XXVIIII z dnia 12-11-18 Podjęte uchwały: Uchwała nr XXVIII-87-18 w sprawie przyjęcia rezygnacji Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Brzeźno Uchwała nr XXVIII-88-18 w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania nad wyborem Przewodniczącego,Zastępcy i Członków Zarządu Dzielnicy Brzeźno Uchwała nr XXVIII-89-18 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Brzeźno Uchwała nr XXVIII-90-18 w sprawie wyboru Zastęcy Przewodniczącego...

XXVII sesja Rady Dzielnicy Brzeźno z dnia 22 października 2018 roku

Marcin Łukjanowicz

Lista obecności na sesji nr XXVII z dnia 22-10-18 Podjęte Uchwały: Uchwała nr XXVII-86-18 w sprawie przedstawienia stanowiska odnośnie projektu przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejon tzw. „Zielonego Bulwaru” na odcinku od aleji gen. Józefa Hallera do hali Ergo Arena w mieście Gdańsku. Protokoły: Protokół Sesji nr XXVII Rady Dzielnicy Brzeźno z dnia 22-10-18  

XXVI sesja Rady Dzielnicy Brzeźno z dnia 06 września 2018 roku

Marcin Łukjanowicz

Lista obecności na XXVI na sesji z dnia 06-09-18 Podjęte uchwały: Uchwala nr XXVI-83-18 w sprawie wystąpienia do Prezydenta Maista Gdańska z wnioskiem o  rozszerzenie analizy wielokryterialnej modernizacji drogi rowerowej i chodnika przy Alei Generała Józefa Hallera Uchwała nr XXVI-84-18 w sprawie stanowiska odnośnie projektu przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejon tzw. „Zielonego Bulwaru” na odcinku od alei gen.Józefa...

XXV sesja Rady Dzielnicy Brzeźno z dnia14 czerwca 2018 roku

Marcin Łukjanowicz

Lista obecności na sesji XXV z dnia 14-06-2018 Podjęte uchwały: Uchwala nr XXV-81-18 w sprawie zgłoszenia do Bazy Priorytetów Inwestycyjnych Uchwala nr XXV-82-18 zmieniająca Uchwałę nr XXIII-75-18 w sprawie rozdzielenia środkó Uchwala nr XXV-82-18 zmieniająca Uchwałę nr XXIII-75-18 w sprawie rozdzielenia środków na działalność statutową Rady Dzielnicy w 2018 roku. Protokoły: Protokół Sesji nr XXV Rady Dzielnicy Brzeźno z dnia 14-06-18  

XXIV sesja Rady Dzielnicy Brzeźno z dnia 09 maja 2018 roku

Marcin Łukjanowicz

Lista obecności na sesji XXIV z dnia 09-05-2018 Podjęte Uchwały: XXIV-78-18 Uchwała w sprawie zaopiniowania projektów zgłaszanych do Budżetu Obywatelskiego 2019 z obszaru Dzielnicy Brzeźno XXIV-79-18 Uchwała w sprawie wystąpienia z opinią dotyczącą realizacji funkcji Miasta na terenie Dzielnicy Brzeźno w postaci opinii w przedmiocie przedstawionej przez Gdański Zarząd Dróg i Zieleni koncepcji zmiany organizacji ruchu drogowego w ciągu al. Hallera związanej z przeznaczeniem jednego...

XXIII sesja Rady Dzielnicy Brzeźno z dnia 22 marca 2018 roku

Marcin Łukjanowicz

Lista obecności na sesji XXIII z dnia 22-03-2018 Podjęte Uchwały: XXIII-75-18 Uchwała w sprawie rozdzielenia środków finansowych na działalność statutową Dzielnicy Brzeźno w roku 2018 XXIII-76-18 Uchwała w sprawie określenia priorytetowych zadań dla Dzielnicy Brzeźno z wnioskiem o ujęcie ich w projekcie budżetu Miasta Gdańska na rok 2019 XXIII-77-18 Uchwała w sprawie podjęcia oświadczenia w kwestii wysokości rekomendowanej zabudowy w obszarze ulic Gdańskiej, Krasickiego...

XXII sesja Rady Dzielnicy Brzeźno z dnia 11 stycznia 2018 roku

Marcin Łukjanowicz

2018-01-11 Porządek Obrad Sesji Lista obecności na sesji XXII z dnia 11-01-2018 Podjęte Uchwały: XXII-73-18 Uchwała – konsultacje budżetu XXII-74-18 Uchwała – woda w parku Protokoły: Protokół sesji nr XXII Rady Dzielnicy Brzeźno z dnia 11-01-18  

XXI sesja Rady Dzielnicy Brzeźno z dnia 26 października 2017 roku

Marcin Łukjanowicz

2017-10-17 Porządek Obrad Sesji Lista obecności na sesji XXI z dnia 26-10-2017 Podjęte Uchwały:   XXI-72-17 Uchwała w sprawie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania rejon ulicy Uczniowskiej   Protokoły: Protokół sesji nr XXI Rady Dzielnicy Brzeźno z dnia 26-10-17  

XX sesja Rady Dzielnicy Brzeźno z dnia 19 września 2017 roku

Marcin Łukjanowicz

Lista obecności na sesji XX z dnia19-09-2017 Lista oficeli   Podjęte uchwały: XX-71-17 Uchwała poparcia GKSK Corpus Gym Protokoły:   Protokół sesji nr XX Rady Dzielnicy Brzeźno z dnia 19-09-17  

XIX sesja Rady Dzielnicy Brzeźno z dnia 27 lipca 2017 roku.

Jarosław Gudzowski

27.07.2017 porządek obrad XIX sesji Lista obecności na sesji XIX z dnia 27-07-2017   Podjęte uchwały: Uchwała nr XIX / 70 / 17 w sprawie wystąpienia do Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni oraz Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych S.Z.B. z opinią w sprawie ustawienia ławki przy ul. Walecznych w Gdańsku – Brzeźnie   Protokoły: Protokół Sesji nr XIX Rady Dzielnicy Brzeźno z dnia 27-07-17