Uchwały

XVIII sesja Rady Dzielnicy Brzeźno z dnia 26 kwietnia 2017 roku.

Jarosław Gudzowski


Notice: Undefined index: p in /home/users/brzezno/public_html/wp-content/themes/radaosiedlabrzezno/functions.php on line 18

26.04.2017 porządek obrad XVIII sesji Lista obecności na sesji XVIII z dnia 26-04-2017 Podjęte uchwały i sprawozdania: sprawozdanie Zarządu Dzielnicy Brzeźno za 2016 rok Uchwała Nr XVIII / 69 / 17 Rady Dzielnicy Brzeźno z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie określenia priorytetowych zadań dla Dzielnicy Brzeźno z wnioskiem o ujęcie ich w projekcie budżetu Miasta na rok budżetowy 2018 Protokoły: Protokół sesji nr XVIII Rady Dzielnicy Brzeźno z dnia 26-04-2017   Odpowiedź...

XVII sesja Rady Dzielnicy Brzeźno z dnia 7 marca 2017 roku.

Jarosław Gudzowski

2017-02-20 porządek obrad XVII sesji Lista obecności na sesji XVII z dnia 07-03-2017   Podjęte uchwały: Uchwała Nr XVII / 65 / 17 Rady Dzielnicy Brzeźno z dnia 7 marca 2017 roku w sprawie rozdzielenia środków finansowych na działalność statutową Dzielnicy Brzeźno w roku 2017 Uchwała Nr XVII / 66 / 17 Rady Dzielnicy Brzeźno z dnia 7 marca 2017 roku w sprawie wystąpienia do Prezydenta Miasta Gdańska z wnioskiem o rozważenie możliwości zorganizowania w sezonie zimowym 2017/2018...

XVI sesja Rady Dzielnicy Brzeźno z dnia 25 listopada 2016 roku.

Jarosław Gudzowski

2016-11-25 porządek obrad XVI sesji Lista obecności na sesji XVI z dnia 25-11-2016 Podjęte uchwały: Uchwała Nr XVI / 64 / 16 Rady Dzielnicy Brzeźno z dnia 25 listopada 2016 roku w sprawie przedstawienia stanowiska odnośnie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Brzeżno – wejścia na plażę nr 50, 49, 48, 47 i 46 przy ul. Brzeźnieńskiej w mieście Gdańsku (nr 0312) Protokoły: Protokół z XVI sesji Rady Dzielnicy Brzeźno z dnia 25-11-2016   (16.12.2016...

XV sesja Rady Dzielnicy Brzeźno z dnia 28 października 2016 roku.

Jarosław Gudzowski

2016-10-28 porzadek obrad XV sesji lista obecności na XV sesji Rady Dzielnicy w dniu 28.10.2016 Podjęte uchwały: Uchwała Nr XV / 61 / 16 Rady Dzielnicy Brzeźno z dnia 28 października 2016 roku w sprawie przedstawienia stanowiska odnośnie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Brzeźno – rejon wejścia na molo przy ul. Jantarowej w mieście Gdańsku (nr 0313) Pismo Biura Rozwoju Gdańska skierowane do Rady Dzielnicy Brzeźno z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie...

XIV sesja Rady Dzielnicy Brzeźno z dnia 15 września 2016 roku.

Jarosław Gudzowski

2016-09-06 porządek obrad sesji XIV 15.09.2016 lista obecności na XIV sesji Rady Dzielnicy Podjęte uchwały Uchwała Nr XIV / 56 / 16 Rady Dzielnicy Brzeźno z dnia 15 września 2016 roku w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie ewentualnej zmiany trasy autobusu linii 148 oraz autobusu linii 188 Uchwała Nr XIV / 57 / 16 Rady Dzielnicy Brzeźno z dnia 15 września 2016 roku w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie uciążliwości Moloteki funkcjonującej w sezonie letnim między wejściami...

XIII sesja Rady Dzielnicy Brzeźno z dnia 02 sierpnia 2016 roku.

Marcin Łukjanowicz

Lista obecności na Sesji XIII w dniu 2-08-16r.   Podjęte Uchwały: Uchwała XIII/55/16 w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie oceny skutków wydzierżawienia przez Miasto Gdańsk parkingu przy al.Gen Hallera.   Protokoły: Protokół sporządzony na XIII sesji Rady Dzielnicy Brzeźno z dnia 02-08-16  

XII sesja Rady Dzielnicy Brzeźno z dnia 09 maja 2016 roku.

Marcin Łukjanowicz

Porządek obrad Sesji XII z dnia 9-05-2016 ruku Lista obecności na Sesji XII w dniu 9-05-16r.   Podjęte Uchwały: Uchwała XII/54/16 w przedmiocie wydzierżawienia przez Miasto Gdańśk parkingu przy al. Gen. J. Hallera oraz w Przedmiocie Strefy Płatnego Parkowania w Gdańsku-Brzeźnie.   Protokoły: Protokól sporządzony na XII Sesji Rady Dzielnicy z dnia 9-05-16r.  

XI sesja Rady Dzielnicy Brzeźno z dnia 21 kwietnia 2016 roku.

Jarosław Gudzowski

2016-04-11 Porządek Obrad Sesji XI 21.04.2016 lista obecności sesja XI   Sprawozdanie Rady i Zarządu Dzielnicy Brzeźno z działalności w 2015 roku: Sprawozdanie za 2015 rok – Rada i Zarząd Dzielnicy Brzeźno   Podjęta uchwała: Uchwała Nr XI / 53 / 16 Rady Dzielnicy Brzeźno z dnia 21 kwietnia 2016 roku w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie przedstawionej przez Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku zasadności likwidacji zestawów zabawowych przy ul. Dunikowskiego od strony...

X sesja Rady Dzielnicy Brzeźno z dnia 23 lutego 2016 roku

Marcin Łukjanowicz

Porządek X Obrad Sesji Rady Dzielnicy Brzeźno z 23 lutego 2016 roku. lista obecności sesja X   Podjęte Uchwały: Uchwała Nr X/49/16 Rady Dzielnicy Brzeźno z dnia 23 lutego 2016 roku w sprawie rozdzielenia środków finansowych na działalność statutową Dzielnicy Brzeźno w roku 2016 Uchwała Nr X/50/16 Rady Dzielnicy Brzeźno z dnia 23 lutego 2016 roku w sprawie przedstawienia stanowiska w przedmiocie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego...

IX sesja Rady Dzielnicy Brzeźno z dnia 15 stycznia 2016 roku.

Marcin Łukjanowicz

Porządek IX Obrad Sesji Rady Dzielnicy Brzeźno z 15 stycznia 2016 roku. Lista obecności sesji IX w dniu 15 stycznia 2016 roku.   Podjęte Uchwały: Uchwała nr IX/46/16 Rady Dzielnicy Brzeźno z dnia 15 stycznia 2016 roku – w sprawie przedstawienia stanowiska w przedmiocie zagospodarowania części działki nr 376/4 obręb 34 przy ul. Gdańskiej w Gdańsku-Brzeźnie na boisko sportowe. (Uchwała ma błędnie nadany numer, prawidłowy: IX/47/16). zał 1 do uchwały nr IX/46/16.   Uchwała...