Uchwały

VIII sesja Rady Dzielnicy Brzeźno z dnia 9 grudnia 2015 roku.

Jarosław Gudzowski


Notice: Undefined index: p in /home/users/brzezno/public_html/wp-content/themes/radaosiedlabrzezno/functions.php on line 18

Porządek obrad sesji VIII 09.12.2015 lista obecności sesja VIII   Podjęte uchwały: Uchwała Nr VIII / 24 / 15 Rady Dzielnicy Brzeźno z dnia 9 grudnia 2015 roku w sprawie wystąpienia do Prezydenta Miasta Gdańska z wnioskiem o rozważenie możliwości ustawienia na ul. Gdańskiej oraz na ul. Krasickiego zakazu wjazdu dla samochodów ciężarowych powyżej 7,5 ton (ewentualnie z możliwością wjazdu tylko dla zaopatrzenia) zał. 1 do uchwały nr VIII-24-15 zał. 2 do uchwały nr VIII-24-15   Uchwała...

VII sesja Rady Dzielnicy Brzeźno z dnia 05 listopada 2015 roku.

Marcin Łukjanowicz

VII sesja Rady Dzielnicy Brzeźno z dnia 05 listopada 2015 roku.

Porządek Obrad Sesji VII 2015-11-05 Lista-obecności-VII-sesja-RDB   wnioski Zarządu Rady Dzielnicy: Pisemnny wniosek Przewodniczącego Zarządu Rady Dzielnicy Brzeźno w sprawie powołania nowego Członka Zarządu   podjęte uchwały: Uchwała Nr VII / 22 / 15 w sprawie powałania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania nad wyborem Członka Zarządu Rady Dzielnicy Brzeźno kadencji 2015-2019 Uchwała Nr VII /23 / 15 w sprawie ustalenia liczby członków Zarządu Dzielnicy...

VI sesja Rady Dzielnicy Brzeźno z dnia 16 października 2015 roku

Jarosław Gudzowski

Porządek Obrad Sesji VI 2015-09-16 Lista obecnosci VI sesja RDB   Podjęte uchwały: Uchwała Nr VI / 17 / 15 Rady Dzielnicy Brzeźno z dnia 16 października 2015 roku zmieniającą uchwałę Nr III /11 /15 Rady Dzielnicy Brzeżno z dnia 22 maja 2015 roku w sprawie rozdzielenia środków finansowych na działalność statutową Dzielnicy Brzeźno w roku 2015 Uchwała Nr VI / 18 / 15 Rady Dzielnicy Brzeźno z dnia 16 października 2015 roku w sprawie przyjęcia rezygnacji Mateusza Błażewicza...

V sesja Rady Dzielnicy Brzeźno z dnia 21 sierpnia 2015 roku

Jarosław Gudzowski

Porządek Obrad Sesji V Lista obecności na sesji nr V   Podczas posiedzenia Rady Dzielnicy podjęto uchwałę: Uchwała Nr V / 16 / 15 Rady Dzielnicy Brzeźno z dnia 21 sierpnia 2015 roku zmieniająca uchwałę Nr IV / 15 / 15 Rady Dzielnicy Brzeźno z dnia 11 czerwca 2015 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Dzielnicy Brzeźno   Załącznik do uchwały Nr IV/15/15 z naniesionymi poprawkami zgodnie z uchwałą Nr V/16/15 Regulamin RD Brzeźno 25082015   Protokół Sesji...

IV sesja Rady Dzielnicy Brzeźno z dnia 11 czerwca 2015 roku

Jarosław Gudzowski

Porządek Obrad Sesji IV Lista obecności na sesji IV   Podjęte uchwały: Uchwała Nr IV/13/15 w sprawie określenia priorytetowych zadań dla Dzielnicy Brzeźno z wnioskiem o ujęcie ich w projekcie budżetu miasta Gdańska na rok 2016 Uchwala IV/14/15 zmianiająca uchwałę nr III/11/15 Rady Dzielnicy Brzeźno z dnia 22 maja 2015 roku w sprawie rozdzielenia środków finansowych na działalność statutową Dzielniy Brzeźno w 2015 roku. Uchwala IV-15-15 sprawie uchwalenia Regulaminu Rady...

III Sesja Rady Dzielnicy Brzeźno z dnia 22 maja 2015 roku.

Rada Dzielnicy Brzeźno

Porządek Obrad sesji nr III Lista Obecności na sesji nr III   Uchwały podjęte na sesji: III/10/15 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Brzeźno. III/11/15 w sprawie rozdzielenia środków finasowych na działalność statutową Dzielnicy Brzeźno w 2015 roku. III/12/15 w sprawie montażu progów zwalniających na ul. Ignacego Krasickiego na wysokości Przedszkola nr 44 oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 10.   Protokół III sesji Rday Dzielnicy Brzeźno...

II sesja Rady Dzielnicy Brzeźno w dniu 27 kwietnia 2015 roku

Rada Dzielnicy Brzeźno

Porzadek Obrad sesji nr II Lista Obecności na sesji nr  II   Uchwały podjęte na sesji: II/9/15 w sprawie wystąpienia do Rady Miasta Gdańska o nadanie nazwy Alei Guntera Grassa.   Protokół II sesji Rady Dzielnicy Brzeźno z dnia 27 kwietnia 2015 roku  

I sesja Rady Dzielnicy Brzeźno w dniu 10 kwietnia 2015 roku

Rada Dzielnicy Brzeźno

Porzadek Obrad sesji nr I Lista Obecności na sesji nr I   Uchwały podjęte na sesji: Uchwala I/1/15 w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania nad wyborem Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady Dzielnicy Brzeźno oraz Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Brzeźno kadencji 2015-2019.   Protokół z tajnego głosowania w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Dzielnicy Brzeźno. Uchwala I/2/15 w sprawie wyboru...