Uchwały

II sesja Rady Dzielnicy Brzeźno w dniu 27 kwietnia 2015 roku

Rada Dzielnicy Brzeźno

Porzadek Obrad sesji nr II Lista Obecności na sesji nr  II   Uchwały podjęte na sesji: II/9/15 w sprawie wystąpienia do Rady Miasta Gdańska o nadanie nazwy Alei Guntera Grassa.   Protokół II sesji Rady Dzielnicy Brzeźno z dnia 27 kwietnia 2015 roku  

I sesja Rady Dzielnicy Brzeźno w dniu 10 kwietnia 2015 roku

Rada Dzielnicy Brzeźno

Porzadek Obrad sesji nr I Lista Obecności na sesji nr I   Uchwały podjęte na sesji: Uchwala I/1/15 w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania nad wyborem Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady Dzielnicy Brzeźno oraz Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Brzeźno kadencji 2015-2019.   Protokół z tajnego głosowania w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Dzielnicy Brzeźno. Uchwala I/2/15 w sprawie wyboru...