Aktualności

Program poboru opłat na nadmorskich parkingach

Jarosław Gudzowski

8 marca br. w siedzibie Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku, na zaproszenie Z-cy Prezydenta Miasta Gdańska Pana Piotra Grzelaka, odbyło się spotkanie, na którym omówiono pilotażowy program poboru opłat za postój pojazdów na parkingach nadmorskich (w rejonie plaż) w okresie lipiec – sierpień 2016 roku. Programem tym ma być również objęta dzielnica Brzeźno. Radę Dzielnicy Brzeźno reprezentowali Aleksandra Wójcik  oraz Cezary Śpiewak-Dowbór. Strefą poboru opłat objęte...

Chodnik i odwodnienie od ul. Łozy 108 do ul. Zelwerowicza w Gdańsku-Brzeźnie

Jarosław Gudzowski

(21.04.2016 r.) Zarząd Dzielnicy Brzeźno zwrócił się do Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku z prośbą o rozważenie możliwości modernizacji/wykonania chodnika na ul. Łozy od ul. Łozy 108 do ul. Zelwerowicza w Gdańsku-Brzeźnie oraz odwodnienia jezdni na tym odcinku.   (20.05.2016 r.) – w odpowiedzi ZDiZ informuje, że ze względu na zakres i koszt inwestycji, w najbliższym czasie nie będzie ona realizowana. Łozy chodnik i odwodnienie  

Odwodnienie parkingu przy ul. Dunikowskiego

Jarosław Gudzowski

(18.05.2016 r.) – treść pisma przekazanego do Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych „Szanowni Państwo, Działając jako Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Brzeźno, w związku z prośbą zgłoszoną przez mieszkańca bloku przy ul. Dunikowskiego 11 uprzejmie proszę o rozważenie możliwości odwodnienia parkingu z tyłu bloku przy ul. Dunikowskiego 11 (mieszkaniec wskazywał, że po większym deszczu nie da się parkować). Mieszkaniec ponadto informował także o przejeżdżających...

Opuszczony barak po „Barze Sternik” na końcu al. Hallera

Jarosław Gudzowski

(21.04.2016 r.) Zarządu Dzielnicy Brzeźno zwrócił się do ZDiZ, GZNK, Staży Miejskiej oraz WUiA (Wydział Urbanistyki  i Architektury)  z prośbą o rozważenie możliwości likwidacji opuszczonego baraku po „Barze Sternik” na końcu al. Hallera w Gdańsku-Brzeźnie.   Odpowiedź GZNK z dnia 26 kwietnia 2016 roku „W odpowiedzi na Pana zapytanie informuję, że wskazane zabudowania jak też teren na którym są położone nie znajdują się w ewidencji GZNK SZB. Obiekt...

Chodnik przy nabieżniku oraz inne naprawy centrum Brzeźna

Marcin Łukjanowicz

W końcu po tylu staraniach Radnych Dzielnicy (listach Przewodniczącego Zarządu, uchwałach Rady oraz zorganizowanym audycie połączonych służb miejskich w dniu 5 kwietnia 2016), a w zeszłym roku zorganizowanej przez Radną Miasta Beatę Dunajewską sesji wyjazdowej Rady Miasta (Radni przesiedli się na wózki inwalidzkie i próbowali poruszać się po centrum naszego Brzeźna) oraz staraniem okolicznych mieszkańców, którzy pisali pisma oraz zebrali podpisy. Chodnik przy nabieżniku prowadzący...

Oświetlenie pasa drogowego przy ul. Broniewskiego 1 w Gdańsku-Brzeźnie

Jarosław Gudzowski

(21.04.2016 r.) Zarząd Dzielnicy Brzeźno zwrócił się do Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku z prośbą o rozważenie możliwości posadowienia lamp drogowych i oświetlenia pasa drogowego przy ul. Broniewskiego (w rejonie budynku przy ul. Broniewskiego 1) w Gdańsku-Brzeźnie.   (11.05.2016 r.) Odpowiedź ZDiZ oswietlenie pasa drogowego przy Broniewskiego    

Rada Dzielnicy Brzeźno – podzielenie działki 69/50 obręb 45

Jarosław Gudzowski

(21.04.2016 r.) Zarząd Dzielnicy Brzeźno zwrócił się do Wydziału Urbanistyki i Architektury z prośbą o rozważenie możliwości podzielenie działki 69/50 obręb 45 w Gdańsku-Brzeźnie – w taki sposób, ażeby wydzielić działki drogowe (co w konsekwencji umożliwiłoby przejęcie ich utrzymania przez Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku). Teren ww. działki jest własnością Miasta Gdańska i pozostaje w zasobach Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych, który posiada jedynie...

Wymiana sieci ciepłowniczej pomiędzy lokalami użytkowymi przy ul. Gałczyńskiego 2 a ul. Gałczyńskiego 4

Jarosław Gudzowski

(21.04.2016 r.) Zarząd Dzielnicy Brzeźno zwrócił się do Gdańskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej z prośbą o informację czy planują Państwo wymianę sieci ciepłowniczej pomiędzy lokalami użytkowymi przy ul. Gałczyńskiego 2 a ul. Gałczyńskiego 4 w Gdańsku-Brzeźnie. Wedle uzyskanych przez nas informacji sieć ciepłownicza w tym miejscu jest w stanie technicznym uzasadniającym jej wymianę/naprawę w nieodległym czasie.   (10.05.2016 r.) – odpowiedź GPEC „Szanowni...

XII sesja Rady Dzielnicy Brzeźno z dnia 09 maja 2016 roku.

Marcin Łukjanowicz

Porządek obrad Sesji XII z dnia 9-05-2016 ruku Lista obecności na Sesji XII w dniu 9-05-16r.   Podjęte Uchwały: Uchwała XII/54/16 w przedmiocie wydzierżawienia przez Miasto Gdańśk parkingu przy al. Gen. J. Hallera oraz w Przedmiocie Strefy Płatnego Parkowania w Gdańsku-Brzeźnie.   Protokoły: Protokól sporządzony na XII Sesji Rady Dzielnicy z dnia 9-05-16r.