Aktualności

Budżet obywatelski – 2017

Jarosław Gudzowski

  To już czwarta edycja tego projektu. Miasto przeznaczyło na ten cel 10 mnl zł do podziału między 34 dzielnice i 2,5 mln zł na projekty ogólnomiejskie. Doświadczenia z poprzednich lat owocują coraz lepszą organizacją projektu. Przewidziane są nawet warsztaty z pisania wniosków do budżetu obywatelskiego, które odbędą się: 7 kwietnia 2016 r. godz. 17:00 – 19:00 miejsce: Instytut Kultury Miejskiej (parter), ul. Długi Targ 39/40, Gdańsk, oraz 12 kwietnia 2016 r. godz. 17:00...

Wizja lokalna w okolicy terenu pawilonów handlowo-usługowych przy ul. Gałczyńskiego

Marcin Łukjanowicz

W ostatni wtorek, 5 kwietnia, odbyła się wizja lokalna w okolicy terenu pawilonów handlowo-usługowych przy ul. Gałczyńskiego zorganizowana przez Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku na wniosek Rady Dzielnicy Brzeźno, w której uczestniczyli również przedstawiciele Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych. Radę Dzielnicy Brzeźno reprezentowała Alina Jażdżewska, Aleksandra Wójcik i Cezary Śpiewak-Dowbór. Teren sąsiadujący z pawilonami jest podzielony pomiędzy wspólnotę mieszkaniową...

Kosze na śmieci

Marcin Łukjanowicz

Zarządu Dzielnicy Brzeźno zwrócił się z prośbą do ZDiZ o wykonanie regulacji koron drzew na całej długości ul. Pułaskiego. Szanowni Państwo Działając jako Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Brzeźno, w nawiązaniu do prośby skierowanej do Państwa telefonicznie przez Radną Dzielnicy Brzeźno Grażynę Mirosław, uprzejmie proszę o zakup i montaż dodatkowych koszy na śmiecie na terenie Dzielnicy Brzeźno, w szczególności w rejonie przejścia z przystanku tramwajowego GDAŃSKA...

Gdańskie Badanie Ruchu

Marcin Łukjanowicz

Rozpoczynają się Gdańskie Badania Ruchu 2016 Od 4 kwietnia do 11 czerwca odbędą się badania ankietowe oraz badania ruchu zbierające informacje o sposobach przemieszczania się mieszkańców Gdańska. Już od wtorku 5 kwietnia 40 ankieterów w popołudniowych godzinach rozpocznie badania w gospodarstwach domowych gdańszczan. A to nie wszystko, bowiem badania prowadzone będą także w środkach komunikacji miejskiej, na gdańskim lotnisku, w punktach liczenia pojazdów i poprzez wideorejestrację...

Program Rodzina 500 plus

Marcin Łukjanowicz

Program Rodzina 500 plus

1 kwietnia rusza program rządowy „Rodzina 500 plus” PROGRAM RODZINA 500+ – Miasto Gdańsk jest gotowe do realizacji Programu 500 plus 18 specjalistycznych punktów składania wniosków, około 30 punktów zbierających wnioski, 50 stanowisk do przyjmowania wniosków, w tym 16 pracujących na 2 zmianach, dziennie przyjmujących do 1800 wniosków. Specjalny dedykowany portal www.gdansk.pl/500plus i infolinia 800 500 113. Gdańsk jest przygotowany do realizacji Programu 500 plus! Program...

Remont nawierzchni ulic Cybulskiego i Gwiazdowskiego

Jarosław Gudzowski

Zarząd Dzielnicy Brzeźno wystąpił z pismem do Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku o następującej treści: „Szanowni Państwo, Działając jako Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Brzeźno przekazuję zgłoszenie, które do mnie wpłynęło od Radnego Dzielnicy Brzeźno i Członka Zarządu Dzielnicy Brzeźno Jarosława Gudzowskiego: Uprzejmie zwracam uwagę na konieczność wykonania remontu ulic Cybulskiego (od skrzyżowania z ul. Łozy) oraz ul. Gwiazdowskiego (od skrzyżowania z ul....

Zastoiska wody przy ul. Gdańskiej

Jarosław Gudzowski

Zarząd Dzielnicy Brzeźno wystąpił z pismem do Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku o następującej treści: „Szanowni Państwo, Działając jako Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Brzeźno przekazuję zgłoszenie, które do mnie wpłynęło od Radnego Dzielnicy Brzeźno i Członka Zarządu Dzielnicy Brzeźno Jarosława Gudzowskiego: Przy ul. Gdańskiej na wysokości sklepu Lidl (obszar pokazany na rysunku) tworzą się zastoiska wody i błota pośniegowego. Chodnik w tym miejscu przylega...

Śmieci na ulicy Oksywskiej.

Marcin Łukjanowicz

Zarząd Dzielnicy Brzeźno wystąpił z pismem do Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku o następującej treści: Szanowni Państwo, Działając jako Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Brzeźno zgłaszam problem śmieci w pasie drogowym przy ul. Oksywskiej w Gdańsku-Brzeźnie. Przesyłam w załączniku zdjęcia.  

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej (Hala Plażowa)

Marcin Łukjanowicz

Zarząd Dzielnicy Brzeźno wystąpił z pismem do Urzędu Miasta Gdańska  o następującej treści: „Szanowni Państwo, W trybie dostępu do informacji publicznej wnoszę o udostępnienie: 1) wszystkich dokumentów związanych z oddaniem w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiącej działkę gruntu nr 86/1 obręb 34 oraz nr 84 obręb 34 w Gdańsku (teren dawnej Hali Plażowej w Gdańsku-Brzeźnie), 2) umowy użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej działkę gruntu nr 86/1...