Aktualności

Uporządkowanie zieleni przy ul. Gwiazdowskiego

Jarosław Gudzowski

Zarząd Dzielnicy Brzeźno wystąpił z pismem do Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku o następującej treści: „ Szanowni Państwo, Działając jako Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Brzeźno przekazuję zgłoszenie, które do mnie wpłynęło od Radnego Dzielnicy Brzeźno i Członka Zarządu Dzielnicy Brzeźno Jarosława Gudzowskiego: Część mieszkańców domków przy ul. Łozy nasadziło od strony ul. Gwiazdowskiego (numery 64 do 92) żywopłoty poza terenem swoich działek. Żywopłoty...

Parking przy ul. Gwiazdowskiego

Jarosław Gudzowski

Zarząd Dzielnicy Brzeźno wystąpił z pismem do Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku o następującej treści: „Szanowni Państwo, Działając jako Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Brzeźno przekazuję zgłoszenie, które do mnie wpłynęło od Radnego Dzielnicy Brzeźno i Członka Zarządu Dzielnicy Brzeźno Jarosława Gudzowskiego:   Przy ul. Gwiazdowskiego 92 znajduje się niewielki ogólnodostępny parking. Parking jest oświetlony jedną lampą. Lampa ta jest ulubionym miejscem przesiadywania...

Konsultacje dot. wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji w mieście Gdańsku (aktualizacja)

Jarosław Gudzowski

[Show as slideshow] Biuro Rozwoju Gdańska zaprasza do udziału w spotkaniach konsultacjach dotyczących projektu Uchwały w sprawie wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji w mieście Gdańsku, w zakresie przebiegu granic wskazanych w delimitacji, które odbędą się kolejno: 2 lutego, godz. 18.00–20.00, Łaźnia, Gdańsk–Dolne Miasto, ul. Jaskółcza...

OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Gdańska o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Jarosław Gudzowski

Rada Miasta Gdańska podjęła uchwałę nr XVIII/531/16 z dnia 28 stycznia 2016 r. (dot. Brzeźno rejon alei Hallera i ul. Jantarowej) o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Obwieszczenie Hallera Jantarowa styczeń 2016 Uchwała Hallera, Jantarowa   Brzeźno rejon alei Hallera i ulicy Jantarowej XVIII/531/16 z dnia 28 stycznia 2016 r. Radę Miasta Gdańska następujących uchwał o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania...

Spotkanie z dzielnicowym

Jarosław Gudzowski

24.02.2016 roku o godz. 17:00 gościem Rady Dzielnicy Brzeźno będzie dzielnicowy VI Komisariatu Policji asp. Mariusz Chrzanowski. Tematem spotkania będą kwestie związane z szeroko rozumianym bezpieczeństwem mieszkańców naszej dzielnicy. Zapraszamy na spotkanie wszystkich mieszkańców Brzeźna. Będzie można przedstawić swoje uwagi, poznać i porozmawiać bezpośrednio z „naszym” dzielnicowym. Serdecznie zapraszamy.    

Ferie w mieście – MOSiR przygotował ciekawą ofertę

Jarosław Gudzowski

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji przygotował dla dzieci i młodzieży szereg atrakcji na czas ferii zimowych, tj. od 15 do 28 lutego. Wybór jest niemały: Rodzinne pływanie za 5 zł od osoby w wyszczególnionych godzinach, basen za zeta – bardzo popularny w poprzednich latach. Przeznaczony dla dzieci w wieku 7 – 16 lat, zimowa szkoła ratownictwa – dla młodzieży szkolnej  8 – 16 lat, hokej podwodny – zajęcia prowadzone na dnie basenu! nurkowanie dla dzieci...

Spotkanie Rady Dzielnicy z z-cą Prezydenta Gdańska Panem Piotrem Grzelakiem

Jarosław Gudzowski

Spotkanie odbyło się 3 grudnia 2015 w Urzędzie Miejskim w Gdańsku. Naszą dzielnicę reprezentowali: Alina Jażdżewska, Aleksandra Wójcik, Dorota Kuś, Cezary Śpiewak-Dowbór, Jarosław Gudzowski. Do spotkanie doszło m. in. z inicjatywy Radnej Beaty Dunajewskiej, która też uczestniczyła w spotkaniu. W niecałą godzinę udało nam się porozmawiać i kilku ważnych dla Brzeźna sprawach: 1) remont i przyszłość Domu Zdrojowego rozmawialiśmy o zapewnieniu przeprowadzenia remontu i...

Hermann Kulling patronem tramwaju

Jarosław Gudzowski

Taką inicjatywę podczas VIII sesji wsparli wszyscy radni naszej dzielnicy. Decyzja leży w rękach Prezydenta Miasta Gdańska. Krótkie uzasadnienie i sylwetka Hermanna Kullinga przygotowana przez naszą radną Dorotę Kuś. Przedsiębiorca, od stycznia 1889 roku właściciel kurortu w Brzeźnie i otaczającego go 36-hektarowego terenu, w tym parku zdrojowego. Przedsiębiorstwo kuracyjne nabył od Ledata, spadkobiercy Wilhelma Pistoriusa. Kulling w lipcu 1889 r. uruchomił ponad kilometrową linię...