Aktualności

Ul. Mazurska – odprowadzenie zastoisk wody

Jarosław Gudzowski

Pismo do: „Gdańskie Melioracje” Sp. z o.o. Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Gdańsku „Szanowni Państwo, Działając jako Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Brzeźno, w nawiązaniu do spotkania z przedstawicielami Rady Dzielnicy Brzeźno, Prezesem Spółdzielni Mieszkaniowej „Brzeźno” oraz Radną Miasta Gdańska Beatą Dunajewską-Daszczyńską, uprzejmie wnoszę o podjęcie działań w kierunku wyeliminowania problemu zastoisk wody na ul....

Remont nawierzchni ulicy Korzeniowskiego – między ul. Dworską i ul. Chodkiewicza

Jarosław Gudzowski

Zarządu Dzielnicy Brzeźno zwrócił się z pismem do ZDiZ z prośbą o rozważenie możliwości wykonania remontu nawierzchni jezdni ul. Korzeniowskiego na odcinku od ul. Dworskiej w kierunku al. Hallera (Chodkiewicza). Stan nawierzchni ww. ulicy był przedmiotem interwencji Mieszkańców, którzy zwracali się do nas w tejże sprawie. Odpowiedź ZDiZ dot. remontu ul. Korzeniowskiego  

Ruszyły punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w Gdańsku

Jarosław Gudzowski

Informacja przekazana przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. „Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, iż od 1 stycznia 2016 roku w Gdańsku ruszyły punkty informacyjne, w których mieszkańcy otrzymują nieodpłatną pomoc prawną. Zgodnie z uchwaloną dnia 5 sierpnia 2015 roku ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej w całym kraju zostanie uruchomionych ponad 1500 punktów, w których oferowana będzie bezpłatna pomoc prawna, (wg przelicznika 1 punkt na 25 tys. mieszkańców)....

„Splendor Gedanensis” i Tytułu Mecenasa Kultury Gdańska

Jarosław Gudzowski

Prezydent Gdańska serdecznie zaprasza do zgłaszania kandydatur do Nagrody Miasta Gdańska w Dziedzinie Kultury „Splendor Gedanensis” za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury oraz Tytułu Mecenasa Kultury Gdańska  za  wsparcie działań  w obszarze kultury za rok 2015. Zgłoszenia mogą składać: instytucje kultury, członkowie Kapituły Nagrody i Tytułu, związki twórcze, stowarzyszenia prowadzące działalność kulturalną, fundacje...

VIII sesja Rady Dzielnicy Brzeźno z dnia 9 grudnia 2015 roku.

Jarosław Gudzowski

Porządek obrad sesji VIII 09.12.2015 lista obecności sesja VIII   Podjęte uchwały: Uchwała Nr VIII / 24 / 15 Rady Dzielnicy Brzeźno z dnia 9 grudnia 2015 roku w sprawie wystąpienia do Prezydenta Miasta Gdańska z wnioskiem o rozważenie możliwości ustawienia na ul. Gdańskiej oraz na ul. Krasickiego zakazu wjazdu dla samochodów ciężarowych powyżej 7,5 ton (ewentualnie z możliwością wjazdu tylko dla zaopatrzenia) zał. 1 do uchwały nr VIII-24-15 zał. 2 do uchwały nr VIII-24-15   Uchwała...

Zapadnięty chodnik przy ul. Korzeniowskiego 28

Jarosław Gudzowski

10.12.2015 -treść maila do SM „Brzeźno” „Szanowni Państwo, Uprzejmie informuję, że chodnik na wysokości budynku przy ul. Korzeniowskiego 28 się zapada. Jak poinformował mnie Pan Marcin Łukjanowicz – Zastępca Przewodniczącej Rady Dzielnicy Brzeźno – wieczorem jak na parkingu stoją samochody to dziury nie widać, ale jak się na nią stanie to płytki momentalnie opadają. Przesyłam w załączniku fotografie. Z wyrazami szacunku, Cezary Śpiewak-Dowbór Przewodniczący...

Inwestycje w Brzeźnie, place zabaw, kamery, monitoring w parku

Jarosław Gudzowski

Grudzień jest miesiącem finalizowania różnych inwestycji. Monitoring w Parku Haffnera, nowe urządzenia na place zabaw, a także dwie kamery. Jedna z nich pojawiła się na ul. Dworskiej (na wysokości siedziby Rady Dzielnicy), druga natomiast na budynku GAK. Rada Dzielnicy Brzeźno w ramach budżetu Rady Dzielnicy na 2015 przeznaczyła część środków finansowych na zakup urządzeń na place zabaw. Plac zabaw przy ul. Hallera zyskał 2 huśtawki i konika. Plac zabaw między ul. Broniewskiego,...

Kamery przy Domu Zdrojowym

Jarosław Gudzowski

Na prośbę Radnej Dzielnicy Doroty Kuś, Zarząd Dzielnicy zwrócił się pismem do ZDiZ z prośbą o takie przekierowanie jednej z nowo zainstalowanej kamer przy ul. Zdrojowej, aby obejmowała swoim zasięgiem teren przed Domem Zdrojowym. [Show as slideshow]  

CF Jantarowa – zmiany do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Jarosław Gudzowski

Rada Dzielnicy Brzeźno wyraziła na VIII sesji poparcie dla parametrów zaproponowanych przez CF Jantarowa Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – rejon ulicy Hallera, w odniesieniu do działek 8/1 i 8/4, o których mowa we wniosku Jantarowa Sp. z o.o. z dnia 22.05.2015 r. Uzasadnienie. CF Jantarowa Sp z o.o. z siedzibą w Szczecinie wystąpiła do Prezydenta Miasta Gdańska z wnioskiem z dnia 22.05.2015r. o wdrożenie procedury mającej...