Aktualności

Inwestycje w Brzeźnie, place zabaw, kamery, monitoring w parku

Jarosław Gudzowski


Notice: Undefined index: p in /home/users/brzezno/public_html/wp-content/themes/radaosiedlabrzezno/functions.php on line 18

Grudzień jest miesiącem finalizowania różnych inwestycji. Monitoring w Parku Haffnera, nowe urządzenia na place zabaw, a także dwie kamery. Jedna z nich pojawiła się na ul. Dworskiej (na wysokości siedziby Rady Dzielnicy), druga natomiast na budynku GAK. Rada Dzielnicy Brzeźno w ramach budżetu Rady Dzielnicy na 2015 przeznaczyła część środków finansowych na zakup urządzeń na place zabaw. Plac zabaw przy ul. Hallera zyskał 2 huśtawki i konika. Plac zabaw między ul. Broniewskiego,...

Kamery przy Domu Zdrojowym

Jarosław Gudzowski

Na prośbę Radnej Dzielnicy Doroty Kuś, Zarząd Dzielnicy zwrócił się pismem do ZDiZ z prośbą o takie przekierowanie jednej z nowo zainstalowanej kamer przy ul. Zdrojowej, aby obejmowała swoim zasięgiem teren przed Domem Zdrojowym. [Show as slideshow]  

CF Jantarowa – zmiany do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Jarosław Gudzowski

Rada Dzielnicy Brzeźno wyraziła na VIII sesji poparcie dla parametrów zaproponowanych przez CF Jantarowa Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – rejon ulicy Hallera, w odniesieniu do działek 8/1 i 8/4, o których mowa we wniosku Jantarowa Sp. z o.o. z dnia 22.05.2015 r. Uzasadnienie. CF Jantarowa Sp z o.o. z siedzibą w Szczecinie wystąpiła do Prezydenta Miasta Gdańska z wnioskiem z dnia 22.05.2015r. o wdrożenie procedury mającej...

Propozycje RDB do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w zakresie obejmującym teren Dzielnicy Brzeźno

Jarosław Gudzowski

Rada Dzielnicy Brzeźno uchwaliła na VIII sesji propozycje, które jej zdaniem powinny być uwzględnione w sporządzanym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w zakresie obejmującym teren Dzielnicy Brzeźno: 1) rezygnacja z przeznaczenia obszaru pod planowaną drogę „Nową Gdańską” – ewentualnie – przesunięcie obszaru na wschód projektowanego przebiegu ulicy tzw. „Nowej Gdańskiej”, na odcinku od ulicy Uczniowskiej do ulicy Ignacego Krasickiego....

Zespół przystanków „Kurort Brzeźno” – początek zmian

Jarosław Gudzowski

Rada Dzielnicy Brzeźno, podczas VIII sesji, jednogłośnie wsparła inicjatywę zmiany nazwy zespołu przystanków znajdujących się przy ul. Zdrojowej i Krasickiego z „Brzeźno” na „Kurort Brzeźno”. Zmiana ta odnosi się do historycznego charakteru tej części Brzeźna. Jest to też zgodne z ogólną linią, jakie RDB podejmuje w celu przywrócenia typowo wypoczynkowych i turystycznych funkcji pasa nadmorskiego naszej dzielnicy z jednoczesną ochroną dziedzictwa historycznego....

Akcja choinka 2015

Jarosław Gudzowski

[Show as slideshow] Fundacja Bezpiecznik zaprasza serdecznie na wspólne strojenie brzeźnieńskiej choinki! Każdy z Państwa może przynieść świąteczną ozdobę na to wydarzenie. W planach strojenie choinki, zimne ognie i poczęstunek. Spotykamy się 14 grudnia przy placu zabaw na Hallera 235 (Przy starej biedronce) o 16.00. facebook Fotorelacja 14.12.2015 ...

VIII sesja Rady Dzielnicy Brzeźno

Jarosław Gudzowski

Przewodnicząca Rady Dzielnicy Brzeźno Alina Jażdżewska na podstawie §18. ust.1. pkt.1 i 3. Statutu Dzielnicy Brzeźno zwołuje VIII Sesję Rady Dzielnicy Brzeźno na dzień 9 grudnia 2015 roku (środa), godz. 18:00 w siedzibie Rady Dzielnicy Brzeźno przy ul. Dworskiej 27 w Gdańsku. Porządek VIII Obrad Sesji Rady Dzielnicy Brzeźno   Propozycje uchwał Uchwała nr VIII / 24 / 15 Rady Dzielnicy Brzeźno z dnia 9 grudnia 2015 roku w sprawie wystąpienia do Prezydenta Miasta Gdańska z wnioskiem...

Remont chodnika przy ul. Południowej

Jarosław Gudzowski

Zarząd Dzielnicy Brzeźno 2 grudnia 2015 r. wystąpił w piśmie drogą elektroniczną do Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku z prośbą o ujęcie w planach remontowych oraz wykonanie remontu chodnika przy ul. Południowej na wysokości postoju taksówek. Umotywowane jest to kiepskim stanem technicznym chodnika a jego remont byłby znakomitym dopełnieniem remontu ulicy Walecznych. [Show as slideshow] ...

Infolinia onkologiczna

Jarosław Gudzowski

[Show as slideshow] W związku z narastającą zachorowalnością i umieralnością mieszkańców Pomorza na choroby nowotworowe Samorząd Województwa Pomorskiego podejmuje szereg działań, które mogą zmniejszyć wskaźniki epidemiologiczne. Jedną z takich form jest Infolinia Onkologiczna, która działa na terenie Wojewódzkiego Centrum Onkologii w Gdańsku i pod patronatem...