Aktualności

VI sesja Rady Dzielnicy Brzeźno z dnia 16 października 2015 roku

Jarosław Gudzowski

Porządek Obrad Sesji VI 2015-09-16 Lista obecnosci VI sesja RDB   Podjęte uchwały: Uchwała Nr VI / 17 / 15 Rady Dzielnicy Brzeźno z dnia 16 października 2015 roku zmieniającą uchwałę Nr III /11 /15 Rady Dzielnicy Brzeżno z dnia 22 maja 2015 roku w sprawie rozdzielenia środków finansowych na działalność statutową Dzielnicy Brzeźno w roku 2015 Uchwała Nr VI / 18 / 15 Rady Dzielnicy Brzeźno z dnia 16 października 2015 roku w sprawie przyjęcia rezygnacji Mateusza Błażewicza...

Kolejna edycja programu „Wspólne podwórko”

Jarosław Gudzowski

Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych 14 października 2015 roku przedstawił na kolegium przewodniczących zarządów dzielnic kolejną edycję programu „Wspólne podwórko”. Wspólnoty mieszkaniowe mogą w ten sposób uzyskać środki na zagospodarowanie swoich podwórek. Maksymalna wysokość wsparcia w rama Projektu wynieść może 50 000 zł kosztorysowej wartości planowanych nakładów.  Wnioskodawcy zobowiązani są wnieść wkład własny w wysokości 10% szacowanych kosztów...

Trzecie konsultacje społeczne dot. koncepcji odnowy pasa wydm w Gdańsku od Nowego Portu do granicy z Sopotem

Jarosław Gudzowski

Przed nami trzecie już konsultacje społeczne dotyczące koncepcji odnowy pasa wydm w Gdańsku organizowane przez Biuro Projektów Środowiskowych. Spotkanie odbędzie się, tak jak poprzednio, w sali budynku Domu Technika NOT przy ul. Rajskiej 6, 22 października 2015 roku o godz. 18:00. Projekt prowadzi Pan Michał Przybylski tel. 514 326411 email: m.przybylski@bps.gda.pl Więcej informacji można uzyskać na stronie Biura Projektów Środowiskowych BPŚ, oraz na stronie facebook. Ciekawe podsumowanie z...

Zniszczona tablica informacyjna Rady Dzielnicy Brzeźno

Jarosław Gudzowski

Na początku lipca br w wyniku silnych wiatrów uszkodzona została tablica informacyjna Rady Dzielnicy Brzeźno na skrzyżowaniu ulic Hallera i Dworskiej Zarząd Rady Dzielnicy zwrócił się do ZDiZ-u z prośbą o naprawienie szkody. W chwili obecnej firma ubezpieczeniowa bada zgłoszenie ZDiZ-u w tej sprawie. Z informacji, jakie uzyskał Przewodniczący Rady Dzielnicy, jest niewielka szansa na to, aby jeszcze w tym roku tablica została naprawiona. [Show as slideshow] ...

Wniosek o umieszczenie biletomatów i tablic SIP w Gdańsku-Brzeźnie

Jarosław Gudzowski

Zarząd Dzielnicy Brzeźno 26 września 2015 roku skierował wniosek do Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku o umieszczenia automatów biletowych oraz tablic Systemu Informacji Pasażerskiej w Brzeźnie. Poniżej treść wniosku oraz odpowiedź z ZTM. „Szanowni Państwo, Działając jako Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Brzeźno zwracam się z uprzejmym wnioskiem o umieszczenie 1 automatu z biletami (biletomatu) w Gdańsku-Brzeźnie – w pobliżu przystanku tramwajowego i autobusowego...

Dzień Nauczyciela

Jarosław Gudzowski

Każdy z nas uczył się lub uczy się nadal. Każdy z nasz spotkał na swej drodze nauczycieli, profesorów, którzy mieli duży wpływ na kształtowanie naszych umysłów. Nauczyciel – to coś znacznie więcej niż tylko praca. To także pasja i poświęcenie. To zawód niezwykle trudny, ale przynoszący wspaniałe owoce. To właśnie Wam zawdzięczamy nasze sukcesy, nasz patriotyzm, nasze wartości. To także Wy nas przygotowujecie do trudów życia. I jesteśmy Wam kochani Nauczyciele...

Zwołanie VI Sesji Rady Dzielnicy Brzeźno

Jarosław Gudzowski

VI Sesja Rady Dzielnicy Brzeźno odbędzie się 16 października 2015r. o godz. 18:00 w siedzibie Rady Dzielnicy Brzeźno. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych. VI sesja RDB Porządek Obrad  

III turniej tenisowy w Brzeźnie zakończony.

Jarosław Gudzowski

Fundacja „Sprawni Inaczej”  po raz trzeci już zorganizowała turniej tenisowy w Brzeźnie. Popularność tej imprezy rośnie z roku na rok. Całość turnieju przygotował, nadzorował oraz doprowadził do „szczęśliwego zakończenia” wielki pasjonat tenisa, Pan Józef Marszałek. W tegorocznej edycji turnieju wystartowało 26 zawodników podzielonych na dwie grupy. W sumie rozegrano ponad 200 meczy. 20 września 2015 roku rozegrano ostatnie mecze finałowe, po których...

Przystąpienie do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska

Jarosław Gudzowski

Zainteresowani mogą składać wnioski do Studium oraz do prognozy oddziaływania na środowisko, która zostanie sporządzona do w/w Studium, w formie pisemnej do Prezydenta Miasta Gdańska na adres Biuro Rozwoju Gdańska ul. Wały Piastowskie 24, IV piętro 80-855 Gdańsk oraz ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrzenia ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mailowy: brg@brg.gda.pl w terminie do dnia 11 grudnia 2015 r. Wniosek...