Aktualności

Przystąpienie do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska

Jarosław Gudzowski

Zainteresowani mogą składać wnioski do Studium oraz do prognozy oddziaływania na środowisko, która zostanie sporządzona do w/w Studium, w formie pisemnej do Prezydenta Miasta Gdańska na adres Biuro Rozwoju Gdańska ul. Wały Piastowskie 24, IV piętro 80-855 Gdańsk oraz ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrzenia ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mailowy: brg@brg.gda.pl w terminie do dnia 11 grudnia 2015 r. Wniosek...

Zaproszenie do udziału w uroczystościach z okazji obchodów 76 rocznicy rozstrzelania Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku

Jarosław Gudzowski

Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz oraz Prezes Poczty Polskiej S.A. mają zaszczyt zaprosić do udziału w uroczystościach z okazji obchodów 76 rocznicy rozstrzelania Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku. Uroczystości odbędą się 5 października 2015 r. (poniedziałek) w Gdańsku. Program uroczystości: 1) godz. 9.00, Msza św. intencji 38. zamordowanych na gdańskiej Zaspie Pocztowców oraz w intencji ich rodzin – Parafia rzymskokatolicka pw. Św. Antoniego Padewskiego w Gdańsku...

Zaproszenie do zgłaszania kandydatur do Nagrody Miasta Gdańska dla Młodych Twórców w Dziedzinie Kultury

Jarosław Gudzowski

Poniżej przytaczamy maila od Pani Anny Laski z Biura Prezydenta ds. Kultury Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz regulamin wraz z formularzem zgłoszeniowym. Kandydatury do nagrody można zgłaszać do 20 października 2015 roku. „Z przyjemnością informuję, że Prezydent Miasta Gdańska ogłosił kolejną, szesnastą już edycję Nagrody Miasta Gdańska dla Młodych Twórców w Dziedzinie Kultury, przeznaczonej dla tych artystów młodego pokolenia, których twórczość zasługuje na szczególne...

Budżet Obywatelski 2016 – podziękowanie

Jarosław Gudzowski

Mieszkańcy Gdańska mogli oddać swoje głosy do 27.09.2015 roku. W najbliższą środę dowiemy się, który z dziewięciu projektów w naszej dzielnicy zyskał największą liczbę głosów. Rada Dzielnicy Brzeźno serdecznie dziękuje wszystkim mieszkańcom Brzeźna oraz Gdańska za zaangażowanie się w tegoroczną edycję Budżetu Obywatelskiego oraz za udział w głosowaniu. Dziękuje również autorom projektów za czas i energię, którą poświęcili w ich przygotowanie.    

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska

Marcin Łukjanowicz

Po konsultacjach które odbyły się w czerwcu 2015 Prezydent Miasta Gdańska wydał obwieszczenia o przystąpieniu do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska  

Zapraszamy na wykład „Konsumencie – poznaj swoje prawa”

Marcin Łukjanowicz

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych mieszkańców Brzeźna, w szczególności seniorów, na wykład pt. „Konsumencie – poznaj swoje prawa”, który odbędzie się w dniu 25 września 2015 roku o godzinie 15:00 w siedzibie Rady Dzielnicy Brzeźno przy ul. Dworskiej https://www.facebook.com/RadaOsiedlaBrzezno/photos/a.231998833536347.49775.231994506870113/852818211454403/?type=1  

Zaśmiecanie naszej dzielnicy

Jarosław Gudzowski

5 września 2015 roku Pan Andrzej Szpilarewicz przekazał drogą mailową do Rady Dzielnicy Brzeźno informację o zaśmiecaniu naszej dzielnicy. Poniżej przytaczam treść maila (zachowana została pisownia oryginalna): „Witam . Wczoraj byłem nie pierwszy raz świadkiem wysypywania śmieci w miejscu które nie dawno zostało posprzątane. Jestem właścicielem jednego z garaży przy ulicy Nowoprojektowanej od wielu lat . Boli mnie to że niema rady na zaśmiecanie tego terenu najczęściej...

Przejście dla pieszych przez drogę rowerową w ciągu ul. Pułaskiego

Jarosław Gudzowski

W odpowiedzi na maila Rady Dzielnicy Brzeźno w sprawie wyznaczenia przejścia dla pieszych przez drogę rowerową w ciągu ul. Pułaskiego, Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku poinformował o przyjęciu wniosku de realizacji. Zgodnie z poniższym pismem, wytyczenie i oznakowanie poziome przedmiotowego przejścia wykonane ma być w terminie do 14.09.2015 roku. przejscie dla pieszych przez drogę rowerową ul. Pułaskiego  

Budżet Obywatelski 2016

Jarosław Gudzowski

Mieszkańcy Brzeźna przygotowali szereg projektów dotyczących naszej dzielnicy. Dziewięć z nich przeszło pozytywną weryfikację Zespołu Konsultacyjnego. Poniżej znajduje się lista projektów zgodnie z kolejnością zamieszczenia wniosków na listach do głosowania. Bezpieczeństwo i monitoring dzielnicy Brzeźno Dawny cmentarz w Brzeźnie – tablica pamiątkowa „Chodkiewicza 17” Rewitalizacja terenu, ułatwienie codziennego życia mieszkańcom „Chodkiewicza 17” Ogólnodostępne...

Konsultacje społeczne odnośnie koncepcji odnowy pasa wydm w Gdańsku od Nowego Portu do granicy z Sopotem

Jarosław Gudzowski

Biuro Projektów Środowiskowych w osobie Pana Michała Przybylskiego przekazało do Rady Dzielnicy Brzeźno zaproszenie dla mieszkańców naszej dzielnicy na konsultacje dotyczące koncepcji odnowy pasa wydm od Nowego Portu do Sopotu. Spotkanie odbędzie się w sali budynku Domu Technika NOT przy ul. Rajskiej 6, 16 września 2015 roku o godz. 18:00. Projekt prowadzi Pan Michał Przybylski tel. 514 326411 email: m.przybylski@bps.gda.pl   Więcej informacji można uzyskać na stronie Biura Projektów...