Aktualności

Uszkodzonego przejazdu przez torowisko w ciągu ul. Gdańskiej na skrzyżowaniach z ul. Sterniczą i ul. E. Plater

Jarosław Gudzowski


Notice: Undefined index: p in /home/users/brzezno/public_html/wp-content/themes/radaosiedlabrzezno/functions.php on line 18

3131Odpowiedź Zarządu Dróg i Zieleni w sprawie uskodzonego przejazdu przez torowisko w ciągu ul. Gdańskiej na skrzyżowaniach z ul. Sterniczą i ul. E. Plater. Uszkodzone torowisko Gdańska Plater do RD Brzeźno  

Eliminacje Mistrzostw Polski Splendor!

Rada Dzielnicy Brzeźno

Zapraszamy do kolejnej oranizowanej w naszej Radzie edycji Mistrzostw Polski Splendor któraodbędziesię 3 października 2015 roku w Siedzibie naszej Rady przy ulicy Dworskiej 27 (pawilony) Zapisy orza informacje uzyskać można u naszego Radnego Piotra Mazurka pod numerem telefonu  600 350 001 lub pod adresem e mail: pioma74@wp.pl Dodatkow informacje można uzyskać na stronie firmy rebel Zapraszamy wszystkich do udziału w Mistrzostwach Polski Splendor! Eliminacje odbywają się w całej Polsce...

Sąsiedztwa – lokalne wspólnoty w Brzeźnie

Jarosław Gudzowski

Wydział Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku zwrócił się, m. in. do Zarządu Dzielnicy Brzeźno o wskazanie w naszej dzielnicy sąsiedztw, rozumianych jako lokalnych wspólnot miejsca. Ich upodmiotowienie ma zaowocować poprawą jakości i dostępności lokalnych usług publicznych oraz większe skoordynowanie ich ze specyficznymi potrzebami mieszkańców w zróżnicowanych obszarach miasta. Efektem tego działania ma być próba stworzenia swoistej „mapy sąsiedztw”,...

Remont nawierzchni przy ulicy Dworskiej 29

Rada Dzielnicy Brzeźno

Ruszył długo wyczekiwany remont nawierzchni ulicy Dworskiej przy budynku 29 #gallery-1 { margin: auto; } #gallery-1 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 33%; } #gallery-1 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-1 .gallery-caption { margin-left: 0; } /* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */  

Lokalne podtopienia po ulewie 28 lipca 2015 roku

Rada Dzielnicy Brzeźno

W dniu 28 lipca 2015 doszło do gwałtowniej ulewy po której większość brzeźnieńskich ulic została sparaliżowana przez wodę. Doszło też do lokalnych podtopień piwnic i garaży. #gallery-2 { margin: auto; } #gallery-2 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 33%; } #gallery-2 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-2 .gallery-caption { margin-left: 0; } /* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php...

Interwencja na Północnej

Rada Dzielnicy Brzeźno

Po długich rozmowach z Zarządem Dróg i Zieleni w Gdańsku w końcu ustawiony został na wniosek mieszkańców znak B36 zakaz zatrzymywania. Zdjęcie Północna B36  

Poprawa bezpieczeństwa przy przedszkolu przy ul. Pułaskiego

Jarosław Gudzowski

Radna Dzielnicy Brzeźno Dorota Kuś, na prośbę dyrektor przedszkola przy ul. Pułaskiego 2, wysłała pismo do Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku, w którym wnosi o wymalowanie pasów – przejścia dla pieszych przy przedszkolu na ul. Pułaskiego oraz na drodze rowerowej. Efektem tej interwencji jest domalowanie na drodze rowerowej dodatkowych oznaczeń oraz pasów dla pieszych. Pismo do ZDiZ w sprawie przedszkola przy ul. Pułaskiego Odpowiedź ZDiZ w sprawie przedszkola przy ul. Pułaskiego ...

Jesion przy ul. Cichej 4 grozi przewróceniem

Jarosław Gudzowski

Jesion jest w złym stanie, przechylony i rośnie w bezpośrednim sąsiedztwie napowietrznej linii energetycznej. Osłabiony system korzeniowy, duży ubytek zainfekowany przez grzyby oraz wysoko osadzona masa korony stwarza realne zagrożenie dla mieszkańców. Na wniosek Zarządu Dzielnicy Brzeźno, Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych (Dział Eksploatacji) po dokonaniu oceny stany drzewa podjął decyzję o jego usunięciu. Ma to nastąpić do końca tego roku. GZNK jesion Cicha 4 uzasadnienie GZNK...

Zjeżdżalnia dla dzieci przy ul. Chodkiewicza 11

Jarosław Gudzowski

Podczas dyżuru w Radzie Dzielnicy Brzeźno mieszkańcy bloków przy ul. Chodkiewicza 11 i Dworskiej 22 w osobie Pana Piotra Lejmana złożyli pismo (kierowane do Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych) z prośbą o interwencję w usunięciu zjeżdżalni dla dzieci znajdującej się przy ich blokach. W uzasadnieniu mieszkańcy powojują się na dobiegający z placu zabaw hałas oraz zakłócanie spokoju również w godzinach wieczornych i nocnych. Pod petycją podpisało się sześcioro...