Aktualności

Jesion przy ul. Cichej 4 grozi przewróceniem

Jarosław Gudzowski


Notice: Undefined index: p in /home/users/brzezno/public_html/wp-content/themes/radaosiedlabrzezno/functions.php on line 18

Jesion jest w złym stanie, przechylony i rośnie w bezpośrednim sąsiedztwie napowietrznej linii energetycznej. Osłabiony system korzeniowy, duży ubytek zainfekowany przez grzyby oraz wysoko osadzona masa korony stwarza realne zagrożenie dla mieszkańców. Na wniosek Zarządu Dzielnicy Brzeźno, Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych (Dział Eksploatacji) po dokonaniu oceny stany drzewa podjął decyzję o jego usunięciu. Ma to nastąpić do końca tego roku. GZNK jesion Cicha 4 uzasadnienie GZNK...

Zjeżdżalnia dla dzieci przy ul. Chodkiewicza 11

Jarosław Gudzowski

Podczas dyżuru w Radzie Dzielnicy Brzeźno mieszkańcy bloków przy ul. Chodkiewicza 11 i Dworskiej 22 w osobie Pana Piotra Lejmana złożyli pismo (kierowane do Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych) z prośbą o interwencję w usunięciu zjeżdżalni dla dzieci znajdującej się przy ich blokach. W uzasadnieniu mieszkańcy powojują się na dobiegający z placu zabaw hałas oraz zakłócanie spokoju również w godzinach wieczornych i nocnych. Pod petycją podpisało się sześcioro...

Stacja transformatorowa przy ul. Dunikowskiego 9, 7, 5, 1

Jarosław Gudzowski

Pan Adam Towliszew zwrócił się do Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku (nr pisma 546/06/AT/2015 z 12.06.2015 r.) z prośbą o naprawienie elewacji stacji transformatorowej przy ul. Dunikowskiego 9, 7, 5, 1. W związku z powyższym Dział Estetyzacji ZDiZ skierował prośbę do zakładu „Energa” S.A. o doprowadzenie obiektu do należytego stanu technicznego i estetycznego. Wizja lokalna inspektora ZDiZ z dnia 26.06.2015 r. potwierdziła, iż elewacja jest w złym stanie technicznym oraz...

Oświetlenie chodnika od ZSO nr 10 do ul. Krasickiego

Jarosław Gudzowski

Zarząd Dzielnicy Brzeźno wystąpił z pismem do Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku, w którym wskazał potrzebę zainstalowania oświetlenia wzdłuż chodnika prowadzącego od Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 10 przy ul. Krasickiego do przystanku tramwajowego przy ul. Krasickiego. Zgodnie z odpowiedzią z ZDiZ, w miejscu powyższego chodnika będzie wybudowany ciąg pieszo-jezdny pomiędzy ul. Krasickiego oraz Dunikowskiego wraz z oświetleniem. Inwestorem powyższego zadania inwestycyjnego...

III Sesja Rady Dzielnicy Brzeźno z dnia 22 maja 2015 roku.

Rada Dzielnicy Brzeźno

Porządek Obrad sesji nr III Lista Obecności na sesji nr III   Uchwały podjęte na sesji: III/10/15 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Brzeźno. III/11/15 w sprawie rozdzielenia środków finasowych na działalność statutową Dzielnicy Brzeźno w 2015 roku. III/12/15 w sprawie montażu progów zwalniających na ul. Ignacego Krasickiego na wysokości Przedszkola nr 44 oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 10.   Protokół III sesji Rday Dzielnicy Brzeźno...

Skrzyżowanie ulic Dworskiej i Korzeniowskiego na wysokości Fresh Market

Jarosław Gudzowski

Zarząd Dzielnicy Brzeźno zwrócił się do Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku z pismem, w którym wskazuje na potrzebę dobudowania fragmentu jezdni i utworzenie skrzyżowania ul. Dworskiej z ul. Korzeniowskiego po stronie sklepu Fresh Market. Jednocześnie Zarząd prosi o wskazanie czy istnieje plan budowy ww. skrzyżowania i ew. czy istnieją przeszkody ku jego realizacji, w sprawie wyeliminowania których mogłaby się włączyć Rada Dzielnicy Brzeźno (np. kontakt z innymi instytucjami miejskimi...

Przejście dla pieszych na ul. Gdańskiej na wysokości Lidla

Jarosław Gudzowski

Zarząd Dzielnicy Brzeźno zwrócił się do Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku z pismem, w którym wskazuje na potrzebę budowy przejścia dla pieszych przez jezdnię i tory tramwajowe pomiędzy sklepem Lidl przy ul. Gdańskiej a „Placem Sąsiedzkim” (terenem z tyłu Projektorni GAK). Pismo do ZDiZ przejście dla pieszych Lidl  

Naprawa chodnika i montaż oświetlenia przy ul. Dworskiej 33 i 35

Jarosław Gudzowski

Zarząd Dzielnicy Brzeźno zwrócił się do Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych z pismem, w którym wskazuje na konieczność naprawy nawierzchni chodnika prowadzącego do przystanku tramwajowego Gdańska do budynków przy ul. Dworskiej 33 i 35 i na konieczność montażu oświetlenia przy ww. chodniku. Pismo do GZNK chodnik i oświetlenie Dworska 33 i 35   W odpowiedzi na wniosek GZNK informuje, że GZNK zajmuje się nieruchomościami budynkowymi komunalnymi. Tereny przy budynkach...

Remont asfaltowego chodnika przy ul. Gałczyńskiego

Jarosław Gudzowski

Zarząd Dzielnicy Brzeźno zwrócił się do Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych z pismem, w którym wskazuje na potrzebę remontu asfaltowego chodnika prowadzącego przy nabieżniku przy ul. Gałczyńskiego w Gdańsku Brzeźnie. Pismo do GZNK remont chodnika nabieżnika Gałczyńskiego   Sprawa ta została również przedstawiona na posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia Rady Miasta Gdańska 15 grudnia 2015 roku. Efektem tego spotkania było zapytanie do Prezydenta...

Naprawa przystanku tramwajowego przy ul. Mazurskiej

Jarosław Gudzowski

Zarząd Dzielnicy Brzeźno zwrócił się do Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku z pismem, w którym wskazuje na konieczność przebudowy przystanku tramwajowego Mazurska. Przystanek ten jest w fatalnym stanie estetycznym i technicznym. Pismo do ZDiZ naprawa przystanku tramwajowego Mazurska   W odpowiedzi ZDiZ informuje, że ww. przystanek został zaplanowany do przebudowy w ramach zadania inwestycyjnego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Gdańskiego Projektu Komunikacji...