Aktualności

Przejście dla pieszych na ul. Gdańskiej na wysokości Lidla

Jarosław Gudzowski

Zarząd Dzielnicy Brzeźno zwrócił się do Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku z pismem, w którym wskazuje na potrzebę budowy przejścia dla pieszych przez jezdnię i tory tramwajowe pomiędzy sklepem Lidl przy ul. Gdańskiej a „Placem Sąsiedzkim” (terenem z tyłu Projektorni GAK). Pismo do ZDiZ przejście dla pieszych Lidl  

Naprawa chodnika i montaż oświetlenia przy ul. Dworskiej 33 i 35

Jarosław Gudzowski

Zarząd Dzielnicy Brzeźno zwrócił się do Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych z pismem, w którym wskazuje na konieczność naprawy nawierzchni chodnika prowadzącego do przystanku tramwajowego Gdańska do budynków przy ul. Dworskiej 33 i 35 i na konieczność montażu oświetlenia przy ww. chodniku. Pismo do GZNK chodnik i oświetlenie Dworska 33 i 35   W odpowiedzi na wniosek GZNK informuje, że GZNK zajmuje się nieruchomościami budynkowymi komunalnymi. Tereny przy budynkach...

Remont asfaltowego chodnika przy ul. Gałczyńskiego

Jarosław Gudzowski

Zarząd Dzielnicy Brzeźno zwrócił się do Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych z pismem, w którym wskazuje na potrzebę remontu asfaltowego chodnika prowadzącego przy nabieżniku przy ul. Gałczyńskiego w Gdańsku Brzeźnie. Pismo do GZNK remont chodnika nabieżnika Gałczyńskiego   Sprawa ta została również przedstawiona na posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia Rady Miasta Gdańska 15 grudnia 2015 roku. Efektem tego spotkania było zapytanie do Prezydenta...

Naprawa przystanku tramwajowego przy ul. Mazurskiej

Jarosław Gudzowski

Zarząd Dzielnicy Brzeźno zwrócił się do Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku z pismem, w którym wskazuje na konieczność przebudowy przystanku tramwajowego Mazurska. Przystanek ten jest w fatalnym stanie estetycznym i technicznym. Pismo do ZDiZ naprawa przystanku tramwajowego Mazurska   W odpowiedzi ZDiZ informuje, że ww. przystanek został zaplanowany do przebudowy w ramach zadania inwestycyjnego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Gdańskiego Projektu Komunikacji...

Przejazd rowerowy na ul. Krasickiego – zwiększenie bezpieczeństwa

Jarosław Gudzowski

Zarząd Dzielnicy Brzeźno zwrócił się do Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku z pismem, w którym wskazuje na potrzebę umieszczenia elementów wydających błyski (elementów stroboskopowych) na przejeździe rowerowym na ul. Krasickiego (na wjeździe na wiadukt łączący Brzeźno z Nowym Portem) wzorem umieszczonego oznakowania przejścia dla pieszych przy al. Gen. J. Hallera w rejonie ul. Konarskiego. Pismo do ZDiZ stroboskopy przejazd rowerowy Krasickiego   W odpowiedzi ZDiZ informuje,...

Zmiana organizacji przystanku tramwajowego przy al. Hallera

Jarosław Gudzowski

Zarząd Dzielnicy Brzeźno zwrócił się do Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku z pismem, w którym prosi o rozważenie możliwości przebudowy przystanku tramwajowego Hallera na tzw. przystanek podwójny. W ramach takiego rozwiązania tramwaj mógłby zatrzymywać się na dotychczasowym przystanku Hallera oraz po skręcie w ulicę Uczniowską bezpośrednio za skrętem. Ułatwiłoby to mieszkańcom Brzeźna dojście do tramwaju, albowiem nie musieliby pokonywać kilku przejść dla pieszych na skrzyżowaniu...

Zagospodarowanie dawnego sadu przy ul. Gdańskiej (za Projektornią GAK)

Jarosław Gudzowski

Zarząd Dzielnicy Brzeźno zwrócił się do Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku z pismem, w którym prosi o rozważenie możliwości zagospodarowania dawnego sadu przy ul. Gdańskiej (z tyłu Projektornia GAK, działka 376/4 obręb 34) na teren rekreacyjny – np. poprzez rekultywacje terenu i utworzenie trawnika pod dotychczas rosnącymi drzewami owocowymi. Jednocześnie Zarząd Dzielnicy Brzeźno uprzejmie dziękuje za uprzątnięcie ww. terenu w ramach bieżących prac. Pismo do ZDiZ zagospodarowanie...

Brak odprowadzenia wód deszczowych przy ul. Korzeniowskiego

Jarosław Gudzowski

Zarząd Dzielnicy Brzeźno zwrócił się do Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku z pismem, w którym wskazuje na problem regularnego pozostawania wody po opadach deszczowych przy ul. Korzeniowskiego (rejon apteki). Ponadto prosi o zweryfikowanie i w miarę możliwości poprawę stanu kanalizacji deszczowej w tym rejonie. Pismo do ZDiZ deszczówka Korzeniowskiego   W odpowiedzi ZDiZ informuje, iż z uwagi na brak kanalizacji deszczowej ulicy Korzeniowskiego likwidacja występujących zastoin...

Oświetlenie nowowybudowanego chodnika wzdłuż torów tramwajowych od ul. Dworskiej do al. Hallera

Jarosław Gudzowski

Zarząd Dzielnicy Brzeźno zwrócił się do Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku z pismem, w którym wskazuje na konieczność montażu oświetlenia nowowybudowanego chodnika prowadzącego wzdłuż torów tramwajowych od ul. Dworskiej do al. Hallera. Pismo do ZDiZ oświetlenie chodnika Dworska do Hallera   W odpowiedzi ZDiZ informuje, że powyższy chodnik znajdujący się na działce inwestycyjnej nr 22 obr. 034 będącej „innymi terenami komunikacyjnymi(Ti)” nie jest w pasie drogowym...

Remont chodnika przy ul. Korzeniowskiego

Jarosław Gudzowski

Zarząd Dzielnicy Brzeźno zwrócił się do Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku z pismem, w którym wskazuje na konieczność remontu nawierzchni chodnika części zachodniej ul. Korzeniowskiego. Pismo do ZDiZ chodnik Korzeniowskiego   W odpowiedzi ZDiZ informuje, iż będzie rekomendował remont przedmiotowego chodnika do „Programu modernizacji chodników w Gdańsku w 2017 r.”. Do czasu wykonania remontu przedmiotowego chodnika w ramach ww. zadania tut. Zarząd będzie wykonywał jedynie...