Aktualności

Stacja transformatorowa przy ul. Dunikowskiego 9, 7, 5, 1

Jarosław Gudzowski

Pan Adam Towliszew zwrócił się do Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku (nr pisma 546/06/AT/2015 z 12.06.2015 r.) z prośbą o naprawienie elewacji stacji transformatorowej przy ul. Dunikowskiego 9, 7, 5, 1. W związku z powyższym Dział Estetyzacji ZDiZ skierował prośbę do zakładu „Energa” S.A. o doprowadzenie obiektu do należytego stanu technicznego i estetycznego. Wizja lokalna inspektora ZDiZ z dnia 26.06.2015 r. potwierdziła, iż elewacja jest w złym stanie technicznym oraz...

Oświetlenie chodnika od ZSO nr 10 do ul. Krasickiego

Jarosław Gudzowski

Zarząd Dzielnicy Brzeźno wystąpił z pismem do Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku, w którym wskazał potrzebę zainstalowania oświetlenia wzdłuż chodnika prowadzącego od Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 10 przy ul. Krasickiego do przystanku tramwajowego przy ul. Krasickiego. Zgodnie z odpowiedzią z ZDiZ, w miejscu powyższego chodnika będzie wybudowany ciąg pieszo-jezdny pomiędzy ul. Krasickiego oraz Dunikowskiego wraz z oświetleniem. Inwestorem powyższego zadania inwestycyjnego...

III Sesja Rady Dzielnicy Brzeźno z dnia 22 maja 2015 roku.

Rada Dzielnicy Brzeźno

Porządek Obrad sesji nr III Lista Obecności na sesji nr III   Uchwały podjęte na sesji: III/10/15 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Brzeźno. III/11/15 w sprawie rozdzielenia środków finasowych na działalność statutową Dzielnicy Brzeźno w 2015 roku. III/12/15 w sprawie montażu progów zwalniających na ul. Ignacego Krasickiego na wysokości Przedszkola nr 44 oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 10.   Protokół III sesji Rday Dzielnicy Brzeźno...

Skrzyżowanie ulic Dworskiej i Korzeniowskiego na wysokości Fresh Market

Jarosław Gudzowski

Zarząd Dzielnicy Brzeźno zwrócił się do Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku z pismem, w którym wskazuje na potrzebę dobudowania fragmentu jezdni i utworzenie skrzyżowania ul. Dworskiej z ul. Korzeniowskiego po stronie sklepu Fresh Market. Jednocześnie Zarząd prosi o wskazanie czy istnieje plan budowy ww. skrzyżowania i ew. czy istnieją przeszkody ku jego realizacji, w sprawie wyeliminowania których mogłaby się włączyć Rada Dzielnicy Brzeźno (np. kontakt z innymi instytucjami miejskimi...

Przejście dla pieszych na ul. Gdańskiej na wysokości Lidla

Jarosław Gudzowski

Zarząd Dzielnicy Brzeźno zwrócił się do Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku z pismem, w którym wskazuje na potrzebę budowy przejścia dla pieszych przez jezdnię i tory tramwajowe pomiędzy sklepem Lidl przy ul. Gdańskiej a „Placem Sąsiedzkim” (terenem z tyłu Projektorni GAK). Pismo do ZDiZ przejście dla pieszych Lidl  

Naprawa chodnika i montaż oświetlenia przy ul. Dworskiej 33 i 35

Jarosław Gudzowski

Zarząd Dzielnicy Brzeźno zwrócił się do Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych z pismem, w którym wskazuje na konieczność naprawy nawierzchni chodnika prowadzącego do przystanku tramwajowego Gdańska do budynków przy ul. Dworskiej 33 i 35 i na konieczność montażu oświetlenia przy ww. chodniku. Pismo do GZNK chodnik i oświetlenie Dworska 33 i 35   W odpowiedzi na wniosek GZNK informuje, że GZNK zajmuje się nieruchomościami budynkowymi komunalnymi. Tereny przy budynkach...

Remont asfaltowego chodnika przy ul. Gałczyńskiego

Jarosław Gudzowski

Zarząd Dzielnicy Brzeźno zwrócił się do Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych z pismem, w którym wskazuje na potrzebę remontu asfaltowego chodnika prowadzącego przy nabieżniku przy ul. Gałczyńskiego w Gdańsku Brzeźnie. Pismo do GZNK remont chodnika nabieżnika Gałczyńskiego   Sprawa ta została również przedstawiona na posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia Rady Miasta Gdańska 15 grudnia 2015 roku. Efektem tego spotkania było zapytanie do Prezydenta...

Naprawa przystanku tramwajowego przy ul. Mazurskiej

Jarosław Gudzowski

Zarząd Dzielnicy Brzeźno zwrócił się do Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku z pismem, w którym wskazuje na konieczność przebudowy przystanku tramwajowego Mazurska. Przystanek ten jest w fatalnym stanie estetycznym i technicznym. Pismo do ZDiZ naprawa przystanku tramwajowego Mazurska   W odpowiedzi ZDiZ informuje, że ww. przystanek został zaplanowany do przebudowy w ramach zadania inwestycyjnego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Gdańskiego Projektu Komunikacji...

Przejazd rowerowy na ul. Krasickiego – zwiększenie bezpieczeństwa

Jarosław Gudzowski

Zarząd Dzielnicy Brzeźno zwrócił się do Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku z pismem, w którym wskazuje na potrzebę umieszczenia elementów wydających błyski (elementów stroboskopowych) na przejeździe rowerowym na ul. Krasickiego (na wjeździe na wiadukt łączący Brzeźno z Nowym Portem) wzorem umieszczonego oznakowania przejścia dla pieszych przy al. Gen. J. Hallera w rejonie ul. Konarskiego. Pismo do ZDiZ stroboskopy przejazd rowerowy Krasickiego   W odpowiedzi ZDiZ informuje,...

Zmiana organizacji przystanku tramwajowego przy al. Hallera

Jarosław Gudzowski

Zarząd Dzielnicy Brzeźno zwrócił się do Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku z pismem, w którym prosi o rozważenie możliwości przebudowy przystanku tramwajowego Hallera na tzw. przystanek podwójny. W ramach takiego rozwiązania tramwaj mógłby zatrzymywać się na dotychczasowym przystanku Hallera oraz po skręcie w ulicę Uczniowską bezpośrednio za skrętem. Ułatwiłoby to mieszkańcom Brzeźna dojście do tramwaju, albowiem nie musieliby pokonywać kilku przejść dla pieszych na skrzyżowaniu...