Aktualności

Przejazd rowerowy na ul. Krasickiego – zwiększenie bezpieczeństwa

Jarosław Gudzowski


Notice: Undefined index: p in /home/users/brzezno/public_html/wp-content/themes/radaosiedlabrzezno/functions.php on line 18

Zarząd Dzielnicy Brzeźno zwrócił się do Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku z pismem, w którym wskazuje na potrzebę umieszczenia elementów wydających błyski (elementów stroboskopowych) na przejeździe rowerowym na ul. Krasickiego (na wjeździe na wiadukt łączący Brzeźno z Nowym Portem) wzorem umieszczonego oznakowania przejścia dla pieszych przy al. Gen. J. Hallera w rejonie ul. Konarskiego. Pismo do ZDiZ stroboskopy przejazd rowerowy Krasickiego   W odpowiedzi ZDiZ informuje,...

Zmiana organizacji przystanku tramwajowego przy al. Hallera

Jarosław Gudzowski

Zarząd Dzielnicy Brzeźno zwrócił się do Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku z pismem, w którym prosi o rozważenie możliwości przebudowy przystanku tramwajowego Hallera na tzw. przystanek podwójny. W ramach takiego rozwiązania tramwaj mógłby zatrzymywać się na dotychczasowym przystanku Hallera oraz po skręcie w ulicę Uczniowską bezpośrednio za skrętem. Ułatwiłoby to mieszkańcom Brzeźna dojście do tramwaju, albowiem nie musieliby pokonywać kilku przejść dla pieszych na skrzyżowaniu...

Zagospodarowanie dawnego sadu przy ul. Gdańskiej (za Projektornią GAK)

Jarosław Gudzowski

Zarząd Dzielnicy Brzeźno zwrócił się do Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku z pismem, w którym prosi o rozważenie możliwości zagospodarowania dawnego sadu przy ul. Gdańskiej (z tyłu Projektornia GAK, działka 376/4 obręb 34) na teren rekreacyjny – np. poprzez rekultywacje terenu i utworzenie trawnika pod dotychczas rosnącymi drzewami owocowymi. Jednocześnie Zarząd Dzielnicy Brzeźno uprzejmie dziękuje za uprzątnięcie ww. terenu w ramach bieżących prac. Pismo do ZDiZ zagospodarowanie...

Brak odprowadzenia wód deszczowych przy ul. Korzeniowskiego

Jarosław Gudzowski

Zarząd Dzielnicy Brzeźno zwrócił się do Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku z pismem, w którym wskazuje na problem regularnego pozostawania wody po opadach deszczowych przy ul. Korzeniowskiego (rejon apteki). Ponadto prosi o zweryfikowanie i w miarę możliwości poprawę stanu kanalizacji deszczowej w tym rejonie. Pismo do ZDiZ deszczówka Korzeniowskiego   W odpowiedzi ZDiZ informuje, iż z uwagi na brak kanalizacji deszczowej ulicy Korzeniowskiego likwidacja występujących zastoin...

Oświetlenie nowowybudowanego chodnika wzdłuż torów tramwajowych od ul. Dworskiej do al. Hallera

Jarosław Gudzowski

Zarząd Dzielnicy Brzeźno zwrócił się do Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku z pismem, w którym wskazuje na konieczność montażu oświetlenia nowowybudowanego chodnika prowadzącego wzdłuż torów tramwajowych od ul. Dworskiej do al. Hallera. Pismo do ZDiZ oświetlenie chodnika Dworska do Hallera   W odpowiedzi ZDiZ informuje, że powyższy chodnik znajdujący się na działce inwestycyjnej nr 22 obr. 034 będącej „innymi terenami komunikacyjnymi(Ti)” nie jest w pasie drogowym...

Remont chodnika przy ul. Korzeniowskiego

Jarosław Gudzowski

Zarząd Dzielnicy Brzeźno zwrócił się do Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku z pismem, w którym wskazuje na konieczność remontu nawierzchni chodnika części zachodniej ul. Korzeniowskiego. Pismo do ZDiZ chodnik Korzeniowskiego   W odpowiedzi ZDiZ informuje, iż będzie rekomendował remont przedmiotowego chodnika do „Programu modernizacji chodników w Gdańsku w 2017 r.”. Do czasu wykonania remontu przedmiotowego chodnika w ramach ww. zadania tut. Zarząd będzie wykonywał jedynie...

Remont chodnika przy ul. Chodkiewicza

Jarosław Gudzowski

Zarząd Dzielnicy Brzeźno zwrócił się do Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku z pismem, w którym wskazuje na konieczność remontu nawierzchni chodnika przy ul. Chodkiewicza. Pismo do ZDiZ chodnik Chodkiewicza   W odpowiedzi ZDiZ informuje, iż będzie rekomendował remont przedmiotowego chodnika do „Programu modernizacji chodników w Gdańsku” w jego kolejnej edycji. Do czasu wykonania remontu przedmiotowego chodnika w ramach ww. zadania tut. Zarząd będzie wykonywał jedynie miejscowe...

Remont nawierzchni chodnika i jezdni przy ul. Pułaskiego

Jarosław Gudzowski

Zarząd Dzielnicy Brzeźno zwrócił się do Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku z pismem, w którym wskazuje na konieczność remontu nawierzchni chodnika i jezdni przy ul. Pułaskiego. Prosi również o rozważenie możliwości odtworzenia (a w zasadzie możliwości wyciągnięcia spod powierzchni asfaltu, albowiem według informacji podawanych przez Radnych Dzielnicy Brzeźno pod wierzchnią warstwą asfaltu znajduje się kostka brukowa) dawnej kostki brukowej na tejże ulicy. Pismo do ZDiZ chodnik...

Droga rowerowa na ul. Gdańskiej

Jarosław Gudzowski

Zarząd Dzielnicy Brzeźno zwrócił się z pismem do Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku, w którym wskazuje na potrzebę rozbudowy ulicy Gdańskiej o drogę rowerową, a w szczególności na odcinku ulicy Gdańskiej od skrzyżowania z ul. Uczniowską do skrzyżowania z ul. Łozy, gdzie wydaje się to technicznie możliwe (dalej ruch rowerów mógłby być kierowany na ulicę Łozy i następnie ulicę Portowców, gdzie ruch samochodowy jest minimalny). Pismo do ZDiZ droga rowerowa Gdańska   W...

Zabezpieczenie prawej strony Hallera przed parkowaniem pojazdów

Jarosław Gudzowski

Zarząd Dzielnicy Brzeźno wystąpił do Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku o zabezpieczenie prawej strony al. Hallera (jadąc w stronę morza) przed możliwością parkowania pojazdów. Ma to zapobiec rozjeżdżaniu trawnika w tym miejscu. Pismo do ZDiZ RDB 34/05/15   Efektem naszych starań jest zainstalowanie słupków oraz zasadzenie roślin wieloletnich. Mamy nadzieję, że to ograniczy parkowanie samochodów po tej stronie ulicy.