Aktualności

Oświetlenie ul. Pułaskiego

Jarosław Gudzowski

Zarząd Dzielnicy Brzeźno zwrócił się z pismem do Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku, w którym wskazuje na konieczność montażu dodatkowego oświetlenia na ul. Pułaskiego w Gdańsku Brzeźnie. Pismo oświetlenie Pułaskiego W odpowiedzi na ww pismo ZDiZ poinformował, że brakujące oświetlenie na odcinku 60 m od strony ul. Dworskiej może być zrealizowany jedynie jako zadanie inwestycyjne wymagające wyprzedzającego opracowania dokumentacji projektowej oraz uzyskania niezbędnych warunków,...

Budowa wiaty śmietnikowej przy ul. Chodkiewicza 20, al. Hallera 235 i 237

Jarosław Gudzowski

Zarząd Dzielnicy Brzeźno wystąpił z pismem do Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych, w którym prosi o rozważenie możliwości sfinansowania budowy wiaty śmietnikowej przy ul. Chodkiewicza (w sąsiedztwie pawilonów Hallera 233). GZNK w odpowiedzi na ww pismo informuje, że z przedmiotowego punktu gromadzenia odpadów stałych (PGO) korzystają wspólnoty mieszkaniowe położone przy ul. Chodkiewicza 20, al. Hallera 235 i 237. Ponadto, jako administrator terenu gminnego, na którym...

Poprawa bezpieczeństwa pieszych na skrzyżowaniu al. Hallera z ul. Dworską

Jarosław Gudzowski

Zarząd Dzielnicy Brzeźno zwrócił się z pismem do Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku, w którym wskazuje na konieczność zwiększenia poziomu bezpieczeństwa pieszych na skrzyżowaniu al. Hallera z ul. Dworską. Mogłoby to się odbyć np. poprzez zakup i montaż kamery rejestrującej wykroczenia drogowe polegające na wyprzedzaniu  bezpośrednio przed przejściem dla pieszych na skrzyżowaniu al. Hallera z ul. Dworską, zakup i montaż sygnalizatora ostrzegawczego „uwaga piesi”,...

Naprawa koszy do koszykówki przy ul. Dunikowskiego 9, 15, 17

Jarosław Gudzowski

Zarząd Dzielnicy Brzeźno wystąpił z pismem do Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych, w którym wskazał na potrzebę naprawy koszy do koszykówki na terenie pomiędzy budynkami Dunikowskiego 9, Dunikowskiego 15 a Dunikowskiego 17. GZNK w odpowiedzi na wniosek informuje, że będzie za pośrednictwem BOM 9 sukcesywnie likwidował zużyte urządzenia zabawowe, sportowe i rekreacyjne, ponieważ działka, na której są zlokalizowane podlega roszczeniu sąsiadujących wspólnot mieszkaniowych...

Znak zakazu postoju na ul. Wczasy

Jarosław Gudzowski

Zarząd Dzielnicy Brzeźno zwrócił się z pismem do Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku, w którym wskazuje na potrzebę postawienia znaku drogowego „zakaz postoju” przy ul. Wczasy również w odwrotną stronę – tak, aby kierowcy chcący, po wjechaniu na ul. Wczasy z ul. Dworskiej, zaparkować przy chodniku po stronie kościoła mieli świadomość, że parkują w obszarze zakazu postoju. Pismo zakaz postoju Wczasy W odpowiedzi ZdiZ poinformował, że obecny sposób oznakowania...

Budowa chodnika wzdłuż bloku przy ul. Łozy 5

Jarosław Gudzowski

Zarząd Dzielnicy Brzeźno wystąpił z pismem do Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych, w którym wskazał na potrzebę wybudowania chodnika wzdłuż bloku od klatki A do C przy ul. Łozy 5. GZNK w odpowiedzi wskazuje, iż obowiązek ten spoczywa na właścicielach nieruchomości, na rzecz których ma miejsce służebność, czyli w tym przypadku wspólnocie mieszkaniowej, zgodnie z art. 289 par. 1 Kodeksu Cywilnego („obowiązek utrzymania urządzeń potrzebnych do wykonywania służebności...

Lokal komunalny przy ul. Południowej 1

Jarosław Gudzowski

Zarząd Dzielnicy Brzeźno wystąpił z pismem do Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych, w którym prosi o informację czy w budynku przy ul. Południowej 1 w Gdańsku Brzeźnie jest niezagospodarowany lokal komunalny, a jeśli tak to jakie są perspektywy jego zagospodarowania. Oficjalna odpowiedź nie wpłynęła. Lokal komunalny Południowa 1  

Oświetlenie chodnika przy ul. Gałczyńskiego

Jarosław Gudzowski

Zarząd Dzielnicy Brzeźno wystąpił z pismem do Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych, w którym wskazał na konieczność montażu oświetlenia dla chodnika prowadzącego przy nabieżniku przy ul. Gałczyńskiego w Gdańsku Brzeźnie. Pismo do GZNK oświetlenie chodnika Gałczyńskiego   GZNK w odpowiedzi informuje, iż w przypadku dojścia do budynku lub drogi dojazdowej nie będącej pasem drogowym, zgodnie z art. 289 par. 1 Kodeksu Cywilnego „obowiązek utrzymania urządzeń...

Remont ul. Walecznych – rozszerzenie zakresu prac

Jarosław Gudzowski

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Brzeźno” wspólnie z Radą Dzielnicy Brzeźno wystąpili do Prezydenta Miasta Gdańska z prośbą o rozszerzenie zakresu prac instalacyjno-drogowych na ul. Walecznych o prace związane z przebudową zasilania z linii napowietrznej 0,4 kV na zasilanie kablowe ziemne. Pismo SM Brzezno remont Walecznych Zarząd Dzielnicy Brzeźno zwrócił się z pytaniem o plany remontowe tej ulicy do ZDiZ. Pismo RDB do ZDiZ remont Walecznych Pismo ZDiZ do DRMG remont...

Remont chodnika przy ul. Dunikowskiego 17

Jarosław Gudzowski

Zarząd Dzielnicy Brzeźno wystąpił do Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych z pismem, w którym wskazał potrzebę remontu nawierzchni chodnika, odwodnienia i poprawy stanu oświetlenia chodnika przy ul. Dunikowskiego 17. W odpowiedzi GZNK wskazuje Wspólnotę Mieszkaniową jako właściciela tego obiektu, który zobowiązany jest do utrzymania go w należytym stanie zgodnie z art. 289 par. 1 Kodeksu Cywilnego („obowiązek utrzymania urządzeń potrzebnych do wykonywania służebności...