Aktualności

Droga rowerowa na ul. Gdańskiej

Jarosław Gudzowski

Zarząd Dzielnicy Brzeźno zwrócił się z pismem do Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku, w którym wskazuje na potrzebę rozbudowy ulicy Gdańskiej o drogę rowerową, a w szczególności na odcinku ulicy Gdańskiej od skrzyżowania z ul. Uczniowską do skrzyżowania z ul. Łozy, gdzie wydaje się to technicznie możliwe (dalej ruch rowerów mógłby być kierowany na ulicę Łozy i następnie ulicę Portowców, gdzie ruch samochodowy jest minimalny). Pismo do ZDiZ droga rowerowa Gdańska   W...

Zabezpieczenie prawej strony Hallera przed parkowaniem pojazdów

Jarosław Gudzowski

Zarząd Dzielnicy Brzeźno wystąpił do Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku o zabezpieczenie prawej strony al. Hallera (jadąc w stronę morza) przed możliwością parkowania pojazdów. Ma to zapobiec rozjeżdżaniu trawnika w tym miejscu. Pismo do ZDiZ RDB 34/05/15   Efektem naszych starań jest zainstalowanie słupków oraz zasadzenie roślin wieloletnich. Mamy nadzieję, że to ograniczy parkowanie samochodów po tej stronie ulicy.  

Zakaz wjazdu dla sam. ciężarowych pow. 7,5 t na ul. Gdańskiej i Krasickiego

Jarosław Gudzowski

Ze względu na duże natężenie ruchu pojazdów ciężarowych, Zarząd Dzielnicy Brzeźno zwrócił się z pismem do Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku w którym prosi o rozważenie możliwości ustawienia na ul. Gdańskiej oraz na ul. Krasickiego zakazu wjazdu dla samochodów ciężarowych powyżej 7,5 ton (ewentualnie z możliwością wjazdu tylko dla zaopatrzenia). Pismo do ZDiZ zakaz wjazdu pow 7.5 Gdańska Krasickiego   W odpowiedzi ZDiZ informuje, że wniosek nie zostanie przyjęty...

Karmienie gołębi przy ul. Dworskiej 33

Jarosław Gudzowski

Zarząd Dzielnicy Brzeźno zwrócił się z pismem do Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych w którym wskazuje na problem karmienia gołębi przy budynku przy ul. Dworskiej 33 w Gdańsku-Brzeźnie. Karmienie gołębi powoduje ich zwiększoną ilość i zanieczyszczanie przez nie okolicznych terenów, w tym dachów i elewacji okolicznych budynków. Pismo do GZNK karmienie gołębi Dworska 33   GZNK nie dało oficjalnej odpowiedzi.  

Porządek i wygląd estetyczny ogródków przy ul. Dworskiej 33

Jarosław Gudzowski

Zarząd Dzielnicy Brzeźno zwrócił się z pismem do Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych w którym prosi o udzielenie informacji na jakiej zasadzie (np. własność, umowa dzierżawy, umowa użyczenia) udostępnione są mieszkańcom ogródki sąsiadujące z budynkiem przy ul. Dworskiej 33 i kto jest zobowiązany do dbania o porządek i estetyczny wygląd ww. ogródków. Pismo do GZNK czyje ogródki Dworska 33   W odpowiedzi GZNK informuje, że ogródki / rabaty kwiatowe usytuowane...

Kraniki do obmywania stóp przy wejściach na plażę

Jarosław Gudzowski

Zarząd Dzielnicy Brzeźno zwrócił się z pismem do Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku oraz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gdańsku, w których prosi o rozważenie możliwości zakupu i instalacji kraników do obmywania nóg przy wejściach na plażę w Gdańsku-Brzeźnie. Pismo do ZDiZ kraniki plaża Pismo do MOSIR kraniki plaża   W odpowiedzi MOSIR informuje, że montaż kraników jest zaplanowany w ramach realizowanej koncepcji rozbudowy infrastruktury plażowej. Odp MOSIR...

Punkty gastronomiczne zobowiązane publicznie udostępniać toalety.

Jarosław Gudzowski

Zarząd Dzielnicy Brzeźno zwrócił się z pismem do Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych oraz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, w którym prosi o przekazanie wykazu punktów gastronomicznych w obszarze pasa nadmorskiego na terenie dzielnicy Brzeźno, które na mocy umów z Miastem Gdańsk są zobowiązane publicznie udostępniać toalety. Pismo do GZNK gastronomia toalety Pismo do MOSiR restauracje toalety   W odpowiedzi GZNK informuje, że Gdański Zarząd Nieruchomości...

Kontener na śmieci w rejonie garaży przy ul. Kobieli

Jarosław Gudzowski

Zarząd Dzielnicy Brzeźno wystąpił z pismem do Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych, w którym sygnalizuje, że postawienie kontenera na śmieci w rejonie garaży przy ul. Kobieli mogłoby skutecznie zapobiec zaśmiecaniu lasku przy ul. Kobieli. GZNK w odpowiedzi poinformował, że w niedalekiej przeszłości kontener taki był tam stawiany. W wyniku podrzucania gigantycznych ilości różnego rodzaju nieczystości spowodowało powstanie tam lokalnego wysypiska. Kosztami jego opróżniania...

Oświetlenie chodników w rejonie ul. Łozy i Broniewskiego

Jarosław Gudzowski

Zarząd Dzielnicy Brzeźno zwrócił się z pismem do Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych, w którym wskazuje na konieczność montażu dodatkowego oświetlenia chodników w rejonie ulic Łozy i Broniewskiego. Pismo oświetlenie chodnika Łozy Broniewskiego ZDiZ w odpowiedzi na ww pismo informuję, że zgodnie z art. 289 par. 1 Kodeksu Cywilnego „obowiązek utrzymania urządzeń potrzebnych do wykonywania służebności gruntowej (tu: oświetlenie dojścia do budynku) obciąża...