Aktualności

Informacja o pracach remontowych i konserwacyjnych wykonanych w Domu Zdrojowym

Jarosław Gudzowski


Notice: Undefined index: p in /home/users/brzezno/public_html/wp-content/themes/radaosiedlabrzezno/functions.php on line 18

Zarząd Dzielnicy Brzeźno zwrócił się z pismem do Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych, w którym prosi o informacje, jakie prace remontowe i konserwacyjne były w ostatnich latach wykonywane w dawnym Domu Zdrojowym przy ul. Zdrojowej w Gdańsku-Brzeźnie oraz jakie prace są zaplanowane na przyszłość w ww. obiekcie. Pismo remont konserwacja dom zdrojowy   Odpowiedź GZNK nie wpłynęła.  

Oświetlenie ul. Pułaskiego

Jarosław Gudzowski

Zarząd Dzielnicy Brzeźno zwrócił się z pismem do Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku, w którym wskazuje na konieczność montażu dodatkowego oświetlenia na ul. Pułaskiego w Gdańsku Brzeźnie. Pismo oświetlenie Pułaskiego W odpowiedzi na ww pismo ZDiZ poinformował, że brakujące oświetlenie na odcinku 60 m od strony ul. Dworskiej może być zrealizowany jedynie jako zadanie inwestycyjne wymagające wyprzedzającego opracowania dokumentacji projektowej oraz uzyskania niezbędnych warunków,...

Budowa wiaty śmietnikowej przy ul. Chodkiewicza 20, al. Hallera 235 i 237

Jarosław Gudzowski

Zarząd Dzielnicy Brzeźno wystąpił z pismem do Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych, w którym prosi o rozważenie możliwości sfinansowania budowy wiaty śmietnikowej przy ul. Chodkiewicza (w sąsiedztwie pawilonów Hallera 233). GZNK w odpowiedzi na ww pismo informuje, że z przedmiotowego punktu gromadzenia odpadów stałych (PGO) korzystają wspólnoty mieszkaniowe położone przy ul. Chodkiewicza 20, al. Hallera 235 i 237. Ponadto, jako administrator terenu gminnego, na którym...

Poprawa bezpieczeństwa pieszych na skrzyżowaniu al. Hallera z ul. Dworską

Jarosław Gudzowski

Zarząd Dzielnicy Brzeźno zwrócił się z pismem do Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku, w którym wskazuje na konieczność zwiększenia poziomu bezpieczeństwa pieszych na skrzyżowaniu al. Hallera z ul. Dworską. Mogłoby to się odbyć np. poprzez zakup i montaż kamery rejestrującej wykroczenia drogowe polegające na wyprzedzaniu  bezpośrednio przed przejściem dla pieszych na skrzyżowaniu al. Hallera z ul. Dworską, zakup i montaż sygnalizatora ostrzegawczego „uwaga piesi”,...

Naprawa koszy do koszykówki przy ul. Dunikowskiego 9, 15, 17

Jarosław Gudzowski

Zarząd Dzielnicy Brzeźno wystąpił z pismem do Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych, w którym wskazał na potrzebę naprawy koszy do koszykówki na terenie pomiędzy budynkami Dunikowskiego 9, Dunikowskiego 15 a Dunikowskiego 17. GZNK w odpowiedzi na wniosek informuje, że będzie za pośrednictwem BOM 9 sukcesywnie likwidował zużyte urządzenia zabawowe, sportowe i rekreacyjne, ponieważ działka, na której są zlokalizowane podlega roszczeniu sąsiadujących wspólnot mieszkaniowych...

Znak zakazu postoju na ul. Wczasy

Jarosław Gudzowski

Zarząd Dzielnicy Brzeźno zwrócił się z pismem do Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku, w którym wskazuje na potrzebę postawienia znaku drogowego „zakaz postoju” przy ul. Wczasy również w odwrotną stronę – tak, aby kierowcy chcący, po wjechaniu na ul. Wczasy z ul. Dworskiej, zaparkować przy chodniku po stronie kościoła mieli świadomość, że parkują w obszarze zakazu postoju. Pismo zakaz postoju Wczasy W odpowiedzi ZdiZ poinformował, że obecny sposób oznakowania...

Budowa chodnika wzdłuż bloku przy ul. Łozy 5

Jarosław Gudzowski

Zarząd Dzielnicy Brzeźno wystąpił z pismem do Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych, w którym wskazał na potrzebę wybudowania chodnika wzdłuż bloku od klatki A do C przy ul. Łozy 5. GZNK w odpowiedzi wskazuje, iż obowiązek ten spoczywa na właścicielach nieruchomości, na rzecz których ma miejsce służebność, czyli w tym przypadku wspólnocie mieszkaniowej, zgodnie z art. 289 par. 1 Kodeksu Cywilnego („obowiązek utrzymania urządzeń potrzebnych do wykonywania służebności...

Lokal komunalny przy ul. Południowej 1

Jarosław Gudzowski

Zarząd Dzielnicy Brzeźno wystąpił z pismem do Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych, w którym prosi o informację czy w budynku przy ul. Południowej 1 w Gdańsku Brzeźnie jest niezagospodarowany lokal komunalny, a jeśli tak to jakie są perspektywy jego zagospodarowania. Oficjalna odpowiedź nie wpłynęła. Lokal komunalny Południowa 1  

Oświetlenie chodnika przy ul. Gałczyńskiego

Jarosław Gudzowski

Zarząd Dzielnicy Brzeźno wystąpił z pismem do Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych, w którym wskazał na konieczność montażu oświetlenia dla chodnika prowadzącego przy nabieżniku przy ul. Gałczyńskiego w Gdańsku Brzeźnie. Pismo do GZNK oświetlenie chodnika Gałczyńskiego   GZNK w odpowiedzi informuje, iż w przypadku dojścia do budynku lub drogi dojazdowej nie będącej pasem drogowym, zgodnie z art. 289 par. 1 Kodeksu Cywilnego „obowiązek utrzymania urządzeń...

Remont ul. Walecznych – rozszerzenie zakresu prac

Jarosław Gudzowski

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Brzeźno” wspólnie z Radą Dzielnicy Brzeźno wystąpili do Prezydenta Miasta Gdańska z prośbą o rozszerzenie zakresu prac instalacyjno-drogowych na ul. Walecznych o prace związane z przebudową zasilania z linii napowietrznej 0,4 kV na zasilanie kablowe ziemne. Pismo SM Brzezno remont Walecznych Zarząd Dzielnicy Brzeźno zwrócił się z pytaniem o plany remontowe tej ulicy do ZDiZ. Pismo RDB do ZDiZ remont Walecznych Pismo ZDiZ do DRMG remont...