Aktualności

Remont chodnika przy ul. Dunikowskiego 17

Jarosław Gudzowski


Notice: Undefined index: p in /home/users/brzezno/public_html/wp-content/themes/radaosiedlabrzezno/functions.php on line 18

Zarząd Dzielnicy Brzeźno wystąpił do Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych z pismem, w którym wskazał potrzebę remontu nawierzchni chodnika, odwodnienia i poprawy stanu oświetlenia chodnika przy ul. Dunikowskiego 17. W odpowiedzi GZNK wskazuje Wspólnotę Mieszkaniową jako właściciela tego obiektu, który zobowiązany jest do utrzymania go w należytym stanie zgodnie z art. 289 par. 1 Kodeksu Cywilnego („obowiązek utrzymania urządzeń potrzebnych do wykonywania służebności...

Poprawa bezpieczeństwa pieszych przy al. Hallera

Jarosław Gudzowski

Zarząd Dzielnicy Brzeźno zwrócił się do Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku z pismem, w którym wskazał potrzebę ustanowienia chodnika po prawej stronie al. Hallera (idąc w kierunku morza) ciągiem pieszym z zakazem jazdy rowerem. Ruch rowerowy powinien odbywać się wyłącznie lewą stroną al. Hallera ze względu na bezpieczeństwo pieszych. Wskazuje również na potrzebę poprawy stanu oświetlenia chodnika po prawej stronie al. Hallera. Pismo Zarządu Dzielnicy odp ZDiZ oświetlenie...

Zaproszenie na III sesję Rady Dzielnicy Brzeźno

Rada Dzielnicy Brzeźno

Zapraszamy Mieszkańców na III sesję Rady Dzielnicy Brzeźno. Sesja rozpocznie się w dniu 22 maja 2015 roku (piątek), godz. 18:30    w siedzibie Rady Dzielnicy Brzeźno przy ul. Dworskiej 27 w Gdańsku. Obrady będą się toczyć według następującego Porządku Obrad III Sesji RDB  

Zaproszenie na drugie Warsztaty Urbanistyczne z cyklu „Gdańsk w nowej perspektywie”

Rada Dzielnicy Brzeźno

Zaproszenie na drugie Warsztaty Urbanistyczne  z cyklu „Gdańsk w nowej perspektywie”

Przypominamy iż 20 maja, o godz. 17.00 w sali Akwen w budynku Solidarności przy ul. Wały Piastowskie 24 (wejście vis a vis „Zieleniaka”) odbędzie się drugi warsztat urbanistyczny . Program drugich warsztatów: 1. Sesja warsztatowa 1 – wybór najważniejszych i najpilniejszych problemów do rozwiązania (15 min) 2. Sesja warsztatowa 2 – analiza SWOT dla miasta (praca w grupach) (15 min) 3. Prezentacja BRG – kluczowe elementy rozwoju miasta zapisane w dotychczasowym dokumencie „Studium…”...

II sesja Rady Dzielnicy Brzeźno w dniu 27 kwietnia 2015 roku

Rada Dzielnicy Brzeźno

Porzadek Obrad sesji nr II Lista Obecności na sesji nr  II   Uchwały podjęte na sesji: II/9/15 w sprawie wystąpienia do Rady Miasta Gdańska o nadanie nazwy Alei Guntera Grassa.   Protokół II sesji Rady Dzielnicy Brzeźno z dnia 27 kwietnia 2015 roku  

Nowe władze Rady Dzielnicy Brzeźno

Rada Dzielnicy Brzeźno

Nowe władze Rady Dzielnicy Brzeźno

W dniu 10 kwietnia 2015 roku Rada Dzielnicy Brzeźno wybrała spośród siebie nowe władze. I tak w głosowaniach tajnych: Przewodniczącą Rady Dzielnicy została radna Alina Maria Jażdżewska; Zastępcą przewodniczącego Rady Dzielnicy Brzeźno został radny Marcin Łukjanowicz; Wybrano również czteroosobowy zarząd w składzie: Przewodniczący Zarządu Rady Dzielnicy: radny Cezary Jan Śpiewak- Dowbór; Zastępcą Przewodniczącego Zarządu Rady Dzielnicy: radna Aleksandra Klaudia Wójcik; Członkami...

I sesja Rady Dzielnicy Brzeźno w dniu 10 kwietnia 2015 roku

Rada Dzielnicy Brzeźno

Porzadek Obrad sesji nr I Lista Obecności na sesji nr I   Uchwały podjęte na sesji: Uchwala I/1/15 w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania nad wyborem Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady Dzielnicy Brzeźno oraz Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Brzeźno kadencji 2015-2019.   Protokół z tajnego głosowania w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Dzielnicy Brzeźno. Uchwala I/2/15 w sprawie wyboru...

Remont chodnika przy ulicy Portowców

Rada Dzielnicy Brzeźno

List otrzymany od pana Radnego Miasta Gdańska Łukasza Hamadyka: Interpelacja w kwestii fatalnego stanu chodnika w okolicy skrzyżowania ulicy Portowców z ulica K.I. Gałczyńskiego w dzielnicy Brzeźno, znalazła swój szczęśliwy finał. Na dnia dniach stan widoczny na fotografii zostanie jedynie niemiłym wspomnieniem. Dziękuję za pozytywne rozwiązanie mojej interpelacji oraz zwróceniu uwagi na problem przez Panią Alinę Jażdżewską i polecam się mieszkańcom. Pozdrawiam.  

Podziękowania

Rada Dzielnicy Brzeźno

Szanowni Mieszkańcy Brzeźna, dziękujemy bardzo za okazane nam zaufanie, które jest dla nas zobowiązaniem do rzetelnej i wytrwałej pracy dla dobra mieszkańców i Dzielnicy Brzeźno. Pozostając do Państwa dyspozycji zapraszamy do kontaktu. Z wyrazami szacunku RADNI DZIELNICY BRZEŹNO kadencji 2015-19 http://www.radaosiedlabrzezno.pl/o-radzie Jednocześnie informujemy iż: Spośród 10824 wszystkich uprawnionych do głosowania mieszkańców Brzeźna zagłosowało 1388 osób, tym samym frekwencja...

Niewłaściwy stan sanitarno-porządkowy ul. Sybiraków w Gdańsku

Jarosław Gudzowski

Rada Dzielnicy Brzeźno otrzymała do wiadomości pismo Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku skierowane do PKP. S.A Odział Gospodarowania Nieruchomościami, w którym, w związku z licznymi zgłoszeniami mieszkańców dzielnicy Brzeźno, jak również pozostałych użytkowników ul. Sybiraków w Gdańsku, dotyczących dewastacji przez transport ciężarowy nawierzchni ww. ulicy zwraca się z prośbą o podjęcie działań mających na celu wyeliminowanie powyższych nieprawidłowości. Pismo ZDiZ...