Konsultacje projektu budżetu Dzielnicy Brzeźno na rok 2022

Radni Dzielnicy Brzeźno zapraszają wszystkich zainteresowanych mieszkańców Dzielnicy Brzeźno do wzięcia udziału
w konsultacjach projektu budźetu Dzielnicy Brzeźno na 2022 rok.

Poniżj zasady i terminy przyjmowania wniosków oraz

1. do dnia 24 listopada 2021 roku – przyjmowanie pomysłów i propozycji od
mieszkańców Dzielnicy Brzeźno:

  • bezpośrednio przez Radnych Dzielnicy Brzeźno,
  • pocztą elektroniczną pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
  • do skrzynki pocztowej Rady Dzielnicy Brzeźno przy ul. Dworskiej 27 w Gdańsku,
  • podczas dyżuru w siedzibie Rady Dzielnicy Brzeźno przy ul. Dworskiej 27 w dniach 3 i 17 listopada 2021 roku (środa) w godzinach 9:00 – 10:00 oraz 17:00 – 18:00


2. do 15 grudnia 2021 roku – opracowanie tekstu projektu budżetu przez Zarząd
Dzielnicy Brzeźno, tj. projektu uchwały w sprawie rozdzielenia środków finansowych
na działalność statutową Dzielnicy Brzeźno w roku 2022. Zadania, na które nie
byłoby wystarczających środków finansowych Dzielnicy Brzeźno, zostaną ujęte w
uchwale w sprawie określenia priorytetowych zadań dla Dzielnicy Brzeźno z
wnioskiem o ujęcie ich w projekcie budżetu Miasta Gdańska na rok 2023.

3. do dnia 31 stycznia 2022 roku – zwołanie sesji Rady Dzielnicy Brzeźno:

1) z przedstawieniem projektu budżetu Radnym na co najmniej 14 dni przed
wyznaczonym terminem sesji, na której będzie on rozpatrywany,
2) podanie w tym samym terminie projektu budżetu do publicznej wiadomości z
zaproszeniem mieszkańców Dzielnicy Brzeźno na sesję Rady Dzielnicy w celu
uczestnictwa mieszkańców w dyskusji nad projektem budżetu.