Aktywność radnych

Strona zawiera informacje statystyczne dot. obecności radnych na sesjach zwołanych przez Radę Dzielnicy Brzeźno oraz udziału w dyżurach w kadencji 2015-2019 .