Aktywność Radnych

Strona zawiera informacje statystyczne dotyczące obecności Radnych na sesjach zwołanych przez Radę Dzielnicy Brzeźno kadencji 2019-2024 oraz udział w dyżurach radnych.

Aktualizacja: 15.12.2023

{liczby w () oznaczają uczestnictwo w obu terminach rozłożonej na powyższe sesji nr II}