XIX sesja Rady Dzielnicy Brzeźno 20 grudnia 2021 roku

XIX sesja Rady Dzielnicy Brzeźno odbyła się 20 grudnia 2021 roku

Przebieg sesji:

 

Lista obecności:

  1. Dobrosłąw Bielecki
  2. Mateusz Błażewicz
  3. Grabowska Monika
  4. Gręndzińska Joanna
  5. Jarosław Gudzowski
  6. Dariusz Lewandowski
  7. Marcin Łukjanowicz
  8. Mazurek Piotr
  9. Mirosław Grażynaz

Treść listy obecności Sesji XIX Rady Dzielnicy Brzeźno

Podjęte uchwały:

 

Uchwała nr XIX-64-2021

zmieniającą uchwałę Nr XVI/48/21 Rady Dzielnicy Brzeźno z dnia 11 marca 2021 roku w sprawie rozdzielenia środków finansowych na działalność statutową Dzielnicy Brzeźno w roku 2021.

 

Rada Dzielnicy Brzeźno uchwala, co następuje:

 § 1
 

W uchwale Nr XVI/48/21 Rady Dzielnicy Brzeźno z dnia 11 marca 2021 roku w sprawie
rozdzielenia środków finansowych na działalność statutową Dzielnicy Brzeźno w roku
2021 zmieniony zostaje § 1 ust. 14, który przyjmuje następującą treść: Rezerwa finansowa
– 76 837 zł.

 

 

Protokoły:

Protokół z XIX Sesji Rady sporządzony w dniu 20 grudnia 2021 r. w siedzibie Rady Dzielnicy Brzeźno przy ulicy Dworskiej 27