XXXI sesja Rady Dzielnicy Brzeźno 16 listopada 2023 roku

XXXI sesja Rady Dzielnicy Brzeźno odbyła się 16 listopada 2023 roku

Przebieg sesji:

Porządek obrad:

Treść porządku obrad

Lista obecności:

 1. Dobrosław Bielecki
 2. Furmaniak Katarzyna
 3. Grabowska Monika
 4. Gręndzińska Joanna
 5. Gudzowski Jarosław
 6. Kardasz Patrycja
 7. Łukjanowicz Marcin
 8. Mazurek Piotr
 9. Rysak Bartosz

Treść listy obecności Sesji XXXI Rady Dzielnicy Brzeźno

Podjęte uchwały:

 

    Uchwała nr XXXI-96-23

zmieniającą uchwałę Nr XXVII/85/23 Rady Dzielnicy Brzeźno z dnia 9 lutego 2023 rokuw sprawie rozdzielenia środków finansowych na działalność statutową Dzielnicy Brzeźno w roku 2023.

 

Rada Dzielnicy Brzeźno uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXVII/85/23 Rady Dzielnicy Brzeźno z dnia 9 lutego 2023 roku w sprawie rozdzielenia środków finansowych na działalność statutową Dzielnicy Brzeźno w roku 2023 wprowadza się następujące zmiany:

 1. Zmieniony zostaje § 1 ust. 9, który przyjmuje następującą treść: Organizacja przedsięwzięć w zakresie wypoczynku, rekreacji i kultury na rzecz mieszkańców Dzielnicy Brzeźno takich jak festyny, rodzinne gry i zabawy plenerowe, Mikołajki, wieczory taneczne – 73 500 zł.
 2. Zmieniony zostaje § 1 ust. 14, który przyjmuje następującą treść: Rezerwa finansowa – 27 973 zł.

 

Uchwała nr XXXI-97-23

zmieniającą uchwałę Nr XXVII/85/23 Rady Dzielnicy Brzeźno z dnia 9 lutego 2023 rokuw sprawie rozdzielenia środków finansowych na działalność statutową Dzielnicy Brzeźno w roku 2023.  w sprawie wystąpienia do Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie utworzenia placu/skweru im. Stanisława Sobkowiaka w dzielnicy Brzeźno.

Rada Dzielnicy Brzeźno uchwala, co następuje:

§ 1

Rada Dzielnicy Brzeźno występuje z wnioskiem do Prezydent Miasta Gdańska o upamiętnienie postaci Stanisława Sobkowiaka poprzez nazwanie placu jego imieniem.

§ 2

Rada Dzielnicy Brzeźno wnosi, aby wyznaczony do tego celu plac znajdował się w okolicach skrzyżowania ul. Gałczyńskiego i Krasickiego (działka nr, obręb), tj. w pobliżu dawnego miejsca zamieszkania Stanisława Sobkowiaka.

§ 3

Opinia Instytutu Pamięci Narodowej w sprawie upamiętnienia Stanisława Sobkowiaka stanowi załącznik nr 1 niniejszej uchwały.

Uzasadnienie

Rada Dzielnicy Brzeźno pragnie uhonorować postać Stanisława Sobkowiaka, silne związaną z dzielnicą Brzeźno. Jego działalność społeczna i propolska, za którą zapłacił najwyższą cenę, zasługuje na upamiętnienie.

Celem niniejszej uchwały jest rozpoczęcie procedury wyznaczenia placu, a następnie nadania mu imienia Stanisława Sobkowiaka. W miejscu, w którym stał dom rodzinny państwa Sobkowiaków, przez wiele lat funkcjonował sklep „Kupiec”, a obecnie budowany jest tam wielorodzinny budynek mieszkalny. Zdaniem Rady Dzielnicy Brzeźno, najlepszym do upamiętnienia jest teren sąsiadujący z działką niegdyś należącą do Stanisława Sobkowiaka. Znajduje się ona na skrzyżowaniu ulic Krasickiego i Gałczyńskiego i położona jest w obrębie 0045 na działkach nr: 69/56, 70, 321/4, 69/44 oraz w obrębie 0034 na działkach nr 321/4 i 140/5.

Przedstawiamy krótki opis postaci Stanisława Sobkowiaka, przygotowany przez pana Tadeusza Rogalskiego, inicjatora upamiętnienia tego wielkiego Polaka.

 1. Działalności społeczna.

Stanisław Sobkowiak urodził się 14 października 1877 roku w Wielkopolsce. Był kupcem, mieszkańcem - w latach 1910-1914, Wejherowa, a następnie Świecia. Dał się poznać jako aktywny członek spółdzielni „Rolnik”, będącej ośrodkiem polskości w zaborze pruskim. W latach 1918- 1919 brał udział w organizowaniu amatorskich teatrów oraz wieców aktywizujących lokalną polską społeczność. Gdy przeprowadził się wraz z żoną Julią i trzema córkami – Anitą, Janiną i Wadą do Sopotu – dom państwa Sobkowiaków szybko zyskał rangę znanego, miejscowego ośrodka polskości.

 1. Związek z Brzeźnem.

W Gdańsku Brzeźnie zamieszkał wraz ze swoją rodziną w 1930 roku. Zamieszkiwał przy dzisiejszej ulicy Krasickiego 1, w willi o nazwie Anita. W nieruchomości tej prowadził sklep oraz kawiarnię „Cesarską”. Na terenie willi funkcjonowała (jedna z dwudziestu w Wolnym Mieście Gdańsku) ochronka (przedszkole), zorganizowana przez polską organizację oświatową – Gdańską Macierz Szkolną. Na terenie posesji Stanisława Sobkowiaka znajdował się dwukondygnacyjny budynek o nazwie Willa Inka, który został udostępniony przez właściciela na cele społeczne środowiska polonijnego. Odbywały się tam spotkania Towarzystwa Byłych Powstańców i Wojaków; Stanisław Sobkowiak był przewodniczącym brzeźnieńskiej filii tej kombatanckiej organizacji. Willa Inka stała się świetlicą udostępnioną także polonijnej , gdańskiej organizacji – Gminy Polskiej (późnij, od 1937 roku Gminy Polskiego Związku Polaków). Świetlica kierowana była przez panią Ludmiłę Ziółkowską – żonę kapitana marynarki Tadeusza Ziółkowskiego, stając się ogniskiem działalności polonijnej w tej części miasta, aktywizując okoliczną Polonię (także z innych dzielnic),w której prowadzone były kursy języka polskiego, wykłady okolicznościowe, przedstawienia teatralne i widowiska kolędowe. Wszystkie trzy córki państwa Sobkowiaków uczęszczały do Gimnazjum Polskiego na gdańskim Starym Przedmieściu.

Stanisław Sobkowiak został aresztowany przez Niemców 1 września 1939 roku i został przez nich zamordowany w obozie koncentracyjnym Stutthof w dniu 17 września 1940 roku, przeżywszy 63 lata.

Źródła:

 • Waldemar Nocny „Brzeźno”, Wydawnictwo Polnord,
 • Gabriela Danilewicz „ W kręgu Polonii Gdańskiej”, Wydawnictwo Marpress,
 • artykuł Marka Gotarda „Dwie ulice dawnego Brzeźna”, trojmiasto.pl
 

                               

Protokoły:

Protokół z XXXI Sesji Rady sporządzony w dniu 16 listopada 2023 r. w siedzibie Rady Dzielnicy przy ulicy Dworskiej 27.